Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TUPRS – TUPRS 2020 beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. TUPRS tarafından yapılan açıklamada, daha önce Covid-19 salgını etkilerinin Ağustos ayı itibariyle azalacağı varsayımı altında hazırlanan 2020 beklentilerinde hem salgının etkilerinin devam etmesi, hem de küresel olarak yüksek seyreden petrol ürünü stok seviyeleri nedeniyle aşağı yönde revizyon yapıldığı belirtildi. Şirket satış hacmi beklentisini 25 milyon tondan, 23 milyon tona indirirken, rafineri marjı tahminini de 3.0-4.0 dolar/varil aralığından 1.0 dolar/varil seviyesine çekti (ilk 6 ayda gerçekleşen rafineri marjı 1.1 dolar/varil seviyesindeydi). Şirketin Akdeniz Kompleks marjı için beklentisini ise 1.0-2.0 dolar/varil aralığından, negatif -0.5 dolar/varil seviyesine düşürdüğü açıklandı. TUPRS yeni tahminlerinde kapasite kullanım oranının 2020 yılında %75-80 aralığında olmasını bekliyor (önceki %80-85). Ayrıca rafineri yatırımlarına yönelik beklenti 125 milyon dolardan, 115 milyon dolara revize edildi. Açıklanan yeni beklentiler, hesaplamalarımıza göre sene sonu için 100-150 milyon dolar FAVÖK seviyesine işaret ediyor olabilir. Bu da bizim en son 2020 tahminimiz olan 400 milyon doların ve piyasa beklentisi olan 310 milyon doların altında sonuçlara işaret etmekte. Hissenin son dönemde hali hazırda zayıf performansı bulunsa da, beklentilerde yapılan revizyon bir miktar daha satış baskısı getirebilir, çünkü açıklanan yeni görünüm marjlarda toparlanma ve karlılığa dönüşün (dolayısıyla da temettü dağıtımına tekrar başlanmasının) daha uzun süre alabileceğine işaret etmektedir.
  PETKM – Şirket sermayesinin 2,112 mlr TL'den %20 oranında iç kaynaklardan karşılanmak üzere 422,4 mln TL artırılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığını bildirdi.
  DERAS – Yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verildiğini bildirdi. Bu amaçla, ana faaliyetlerini "Yatırım Holding" statüsünde sürdürmeye, konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvurular yapılmasına karar verildi.
  VERUS – Bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 - 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildiği kamuya duyurulmuştu. Söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına başlandığını bildirdi.
  KLNMA – Şirket sermayesinin 850 milyon TL’den %88.23 oranında bedelli olarak 750 milyon TL artışla 1.6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  SNKRN – Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin sonuçlandırılması için mevcut başvurusunu güncelleyerek yeniden SPK'ya başvurdu
  KONTR – Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) paylarının halka arzı kapsamında 7.250.000 adet payın 6,90 TL fiyatla halka arzında talepler bugün ve yarın toplanacak.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  NTHOL – Şirket paylarının geri alımı çerçevesinde 09.10.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,57 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi yaptı. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki pay 09.10.2020 tarihi itibariyle %37,71 sınırına ulaştı.
  METRO – Metro Menkul Değerler A.Ş., 09.10.2020 tarihinde 2,42 TL fiyatından 500.000 TL toplam nominal tutarlı METRO hisesi aldı. Şirketin METRO'daki payı %2,57 oldu.
  GSDDE – Hakan Yılmaz (şirket GMY'si), 5,01-5,04 fiyat aralığından 150.000,- adet satış gerçekleştirdi. Şirket payı %0,115'e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DENGE payında 12/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "internetten emir iletiminin kısıtlanması", "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/01/2021'dir.
  RODRG – VBTS kapsamında, RODRG payları 26/10/2020 seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Brüt takas uygulaması ise devam edecek.
  Brüt Takas Uygulanacak Hisseler – SPK kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında ALCAR, BRYAT, NATEN paylarında 12/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –

Yukarı