Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • FLAP: Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun, başvurusuna cevaben 11.10.2018 tarihli göndermiş olduğu yazısında;Türk Ticaret Kanunun'un 408.maddesi ikinci fıkrası (d) bendi uyarınca,(''Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması', genel kurulun devredemeyeceği görev ve yetkilerdendir'') ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16.Maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi uyarınca, ara dönemde oluşan dönem karlarının sermayeye ilave edilmesinin mümkün bulunmadığı da göz önünde bulundurmak suretiyle, başvurunun ugulanabilir olmadığına karar vermiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen cevap, şirket yönetim kurulunca değerlendirilecek olup, sermaye artırımı ile ilgili bir karar alındığında Kamu Aydınlatma Platformu'nda bildirilecektir.
  • KONYA: Rekabet Kurumu'nun şirkete 20.07.2018 tarihinde tebliğ olunan 20.07.2018 tarih 77234294-110.01.04-E.9081 sayılı yazısı ile; Rekabet Kurulu'nun 18.07.2018 tarih ve 18-23 sayılı toplantısı kararı ile Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik 2017-5-046 dosya numarası ile takip edilen soruşturmaya dahil edilmesine karar verildiği öğrenilmiştir.
  • MEGAP: Şirket, BEND Limited Liability Company (RUSYA) Şirketi ile toplamda 12 ay sürecek ve yaklaşık olarak 3.000.000,00 Dolarlık (18.000.000,00TL) İhracat anlaşması imzalama kararı, yönetim kurulunca kabul edilmiştir.

Borsa İstanbul:

  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, YYAPI.E, paylarında 12/10/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 10/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 24/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan YYAPI.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 26/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, DOGUB.E payları 12/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 26/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  • Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin, finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal borcunun bulunması sebebiyle, Kotasyon Yönergesinin 35'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, finansal durumunu güçlendirecek tedbirler alması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir.
  • Payları Borsamız Pay Piyasası'nın Yakın İzleme Pazarı'nda, borçlanma araçları Borçlanma Araçları Piyasası'nın Gözaltı Pazarı'nda işlem gören Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin kottan çıkma şartlarını belirleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.

SPK Bülteni:

  • Ral Yatırım Holding ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın bedelli sermaye arttırım başvuruları onaylanmıştır.
  • Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 100.000.000 TL tutardaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.150.000TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere 54.300.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 27.150.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnameninve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin, Şirket’in mevcut durum itibariyle ortakları olan Merko Holding A.Ş., Aetna SA, Petros Nomikos, Dimitris Nomikos, Marios Minas Nomikis, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sahip oldukları payların ve söz konusu nakit sermaye artırımı çerçevesinde elde edecekleri payların ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin anılan nakit sermaye artırımı çerçevesinde elde edeceği payları, işbu konuya ilişkin alınan Kurul Kararı tarihi itibariyle 1 yıl süreyle borsada satışının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

Yukarı