Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TUPRS – TUPRS’ın 2Ç sonuçları beklentilerin üzerinde açıklandı. Tüpraş 2Ç'de 1700 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 1146 milyon TL kar açıklanması yönündeydi (Yatırım Finansman tahmin: 1152 milyon TL kar). Beklentinin üzerinde gelen faaliyet karlılığının yanı sıra, bu çeyrekte kaydedilen 426 milyon TL tutarındaki vergi gelirinin etkisiyle net kar piyasa tahminlerinin üzerine çıkmayı başarmıştır. 2Ç’de şirketin açıklanan FAVÖK rakamı 2.5 milyar TL olurken, piyasa beklentisi olan 2.1 milyar TL’nin %15 üzerinde gerçekleşmiştir. Net rafineri marjı, özellikle benzinde gözlenen marj yükselişi, artan kapasite kullanım oranı ve stok karlarının etkisiyle 4.6 dolar/varil seviyesine yükselmiştir (1Ç’de 1.5 dolar/varil). Şirket bu çeyrekte 1.4 milyar TL petrol fiyatındaki artış kaynaklı stok karı elde etmiş, bu etki hariç olarak açıklanan FAVÖK ise 1.1 milyar TL seviyesinde oluşmuştur (Yatırım Finansman tahmin: 0.7 milyar TL). Stok karı etkisi hariç net rafineri marjı ise çeyreklik olarak -1.0 dolar/varil seviyesinden, 2.8 dolar/varil seviyesine yükselmiştir (geçen sene aynı dönem: 2.2 dolar/varil). Şirketin satış hacmi ilk çeyrekte 5.0 milyon ton iken, 2Ç’de 6.9 milyon tona ulaşmıştır (geçen sene 2Ç’de 5.3 milyon ton). Hem Türkiye hem de Avrupa’da kademeli olarak ekonomilerin tekrar açılması satış hacmindeki artışa yardımcı olmuştur. Tüpraş yönetimi 2021 yılı için beklentilerinde önemli bir değişiklik yapmazken, rafineri marjının 2.5 - 3.5 dolar aralığında olmasını beklemektedir (ilk 6 ay: 3.3 dolar/varil). 2021 yılı için kapasite kullanım oranı beklentisi %90-95 aralığından %85-90 seviyesine çekilse de, satış hacmi tahmini 26 - 27 milyon ton seviyesinde korunmuştur. Şirketin net borcu 2Ç itibariyle 11.3 milyar TL seviyesindeyken (önceki çeyrek: 12.5 milyar TL), net borç/FAVÖK oranı çeyreklik olarak 4.4x seviyesinden 2.4x seviyesine gerilemiştir. 2Ç sonuçları genel olarak beklentilerin bir miktar üzerinde olup, piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  BIMAS – BIMAS 2Ç sonuçları bugün açıklanacak. 2Ç için piyasa beklentisi 735 milyon TL net kar, bizim tahminimiz 727 milyon TL net kar açıklanması yönündedir (geçen sene: 697 milyon TL kar). 2Ç’de güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle ciro ve kar büyümesinde yavaşlama tahmin ediyoruz.
  HALKB – Halkbank 2Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç21'de bankanın 64 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 64 milyon TL net kar olması yönünde. 2Ç net kar tahminimiz %0.6 çeyreklik özkaynak karlılığına işaret etmektedir (1Ç: %0.6). 1Ç’deki 99 milyon TL negatif rakamın ardından Banka’nın 2Ç’de 1.2mlrTL net faiz geliri açıklamasını beklesek de, kredi mevduat makaslarındaki daralma ve artan swap maliyetleriyle (2ÇT: 1.4mlrTL, 1Ç: 711mnTL) net faiz marjının negatif gelmesini öngörüyoruz (2ÇT: -%0.1, 1Ç: -0.6). Ayrıca, 2.1mlrTL’lik ticari zarar tahminimiz de net karı baskılayan diğer bir faktör olmaya devam edecektir (1Ç: 642mnTL zarar). BDDK düzenlemesi sayesinde donuk alacak girişlerindeki negatif rakam ve Grup-III karşılık oranlarındaki yaklaşık 500bp daralmayla provizyon maliyetinin negatif 400 milyon TL olarak açıklanmasını bekliyoruz (1Ç: +1.2 milyar TL). Komisyon gelirlerinin (972 milyon TL) yıllık %79 artmasını faaliyet giderlerinin (2.1 milyar TL) ise %5 artmasını öngörüyoruz.
  TKFEN – TKFEN 2Ç sonuçları bugün açıklanacak. 2Ç için piyasa beklentisi 370 milyon TL net kar, bizim tahminimiz 262 milyon TL (tek seferlik gelirler hariç) net kar açıklanması yönündedir (geçen sene: 98 milyon TL kar). 2Ç’de faaliyet kar marjının özellikle gübre segmentinde bir miktar aşağı gelebileceğini tahmin ediyoruz ve 1Ç’ye göre FAVÖK’te %10 gerileme öngörüyoruz.
  FROTO – Ford Otosan suistimal olayına yönelik inceleme sonucu bazı bayiler ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Ford Otosan tarafından yapılan açıklamada, iç denetim birimi ve bağımsız kurum tarafından bayi alacaklarına yönelik suistimal olayında denetimlerin tamamlandığını, hazırlanan rapora göre alacak riskinin daha önce açıklanan rakamlardan daha fazla olmadığının tespit edildiği belirtildi (336 milyon TL’ye kadar risk oluşabileceği 1Ç finansallarında belirtilmişti). Şirket 2021 yılı ilk 6 aylık finansallarında 323 mn TL karşılık ayırmış olup (dönem net karında değil, özsermaye altında muhasebeleşmiştir), bu tutarın 225 mn TL’lik kısmının borcunu ödemekten imtina eden bayilerden oluştuğunu açıklamıştır. Buna göre şirket söz konusu bayiler ile ilişkisini sonlandırma kararı almış ve ayrıca alacak davası açmıştır. Bu bayilerin toplam satışlar içindeki payının %3 seviyesinde olduğu belirtilmektedir (yurtiçi satış içindeki ağırlıkları tahminimize göre yaklaşık %10). Yeni bayi anlaşmaları ve mevcut bayilerin devamı ile operasyonlar üzerinde bir etki beklenmemektedir.
  ARDYZ – Şirket sermayesinin 23.9 milyon TL’den %612 oranında bedelsiz olarak 146.1 milyon TL artışla 170 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  BAGFS – Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı geçici faaliyet belgesi başvurusunun onaylandığını bildirdi. Söz konusu belge çevre izni öncesi verilen belgeyi ifade ediyor ve şirketin fosforik asit tesisi harici tüm tesisleri kapsamakta. Üretim ve satış faaliyetleri devam edecek olup fosforik asit tesisinde iyileştirme ve bakım çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.
  CCOLA – Şirket açıklanan finansal sonuçlarının ardından 2021 yılı için büyüme öngörüsünü %4-6 seviyesinden yüksek tek haneli büyümeye ve kur etkisinden arındırılmış net satışı geliri büyümesini ise %10’ın üzerinden %20’lerin altına doğru yukarı çekildi. Karlılık öngörüsü değişmedi.
  DARDL – Şirket sermayesi bugün 53.3 milyon TL’den %1000 oranında bedelli olarak 532.8 milyon TL artışla 586.1 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2.12 TL’ye denk gelmekte.

Yukarı