12.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ABLRK: JCR-Eurasia Rating, ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.'nin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu'nu 8.75 görünümünü ise "Stabil" olarak revize etti.
 • BJKAS: Gökhan Töre'nin 2016-2017 sezonu için West Ham United Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.West Ham United tarafından klübe, kiralama bedeli olarak 2.500.000 GBP ödenecektir.
 • DGGYO: Şirket tarafından, 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planının iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin açılan davanın reddine dair karara karşın temyiz yoluna başvurulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir.Ayrıca, Şirket portföyünde yer alan Antalya 2000 Plaza'nın satışı hususunda başlanılmış olan çalışmalar devam etmektedir.
 • EGLYO: 'Şirket portföyünde yer alan şikretlere sağlanan finansmanın mevzuatta belirlenen vade şartını sağlamaması' açıklaması ile idarı para cezası alt limiti olan 22.407 TL'nin idari para cezası olarak uygulanmasına ilişkin 'Kurul Kararı Bildirimi hk." yazı, Şirkete 11.07.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Tuzla 2. Etap 1. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"nde (Evora İstanbul) Yüklenici ile yapılan 6 No.lu Protokole göre 166.201.056,60 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, yeni 7 No.lu Protokole göre artarak 168.761.856,60 TL'ye çıkmıştır
 • EMKEL: Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. 1.993.640,0580 adet hissesi üzerinde bulunan rehni kaldırarak 06.07.2015 tarihi itibariyle ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne devir işlemini gerçekleştirmiştir. Kalan 2.171.664,85 adet hissenin rehin kaldırma işlemleri Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından sürdürülmekte olup, bu işlemler tamamlandıktan sonra hisse devri gerçekleştirilecektir.
 • KERVN: Şirketin bağlı ortaklığı SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Akayteks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ve Vakar Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nden olan alacakların tahsilatı için; Akayteks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin aktifine kayıtlı bulunan Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesi, Zekereklik Mevkii'nde bulunan 2 adet gayrimenkulü aktifinden çıkardığı tespit edildiğinden Malatya Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde "Muvazaaya dayalı tapu iptal ve tescil davası" açıldığı ve gerekli hukuki işlemler başlatıldığı bildirilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir.
 • RNHOL: Şirket ile International Finance Corporation ("IFC") arasında 28.06.2016 tarihinde imzalanan sözleşmeler çerçevesinde; Rönesans Holding A.Ş.'nin halihazırda 1 milyar 100 milyon TL olan ana sermayesinin, 60.949.868 TL tutarında artırılması, artırılan bu tutarın tamamının Şirkete yeni iştirak eden IFC tarafından muvazaadan ari nakdi olarak tamamen taahhüt edilmesi ile IFC'nin Şirketin %5,25 oranında hissedarı olması, yeni paylara karşılık IFC tarafından Şirkete peşin ve emisyon primli olarak 215 milyon ABD Doları ödenmesi hususunda belirli koşullar çerçevesinde mutabakat sağlanmıştır.
 • TTRAK: Şirket aylık bazda 2.580 adet, kümülatif olarak 17.748 adet müşteriye satış,Aylık bazda 1.076 adet ve 6.902 adet kümülatif olarak Yurt dışına traktör satmıştır.Şirket aylık olarak 4.846 adet Traktör üretmiştir.Yıl başından bu yana ürettiği traktör adeti ise 27.170 dir.
 • ULUUN: Samsun İli, Tekkeköy İlçesi / 6.796,49 m2 ve 3.889,81 m2 gayrimenkulun Sell and Leaseback (sat ve geri kirala) yöntemiyle Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne satmaya ve kira yoluyla geri almaya karar vermiştir.
 • VERUS/VERTU: Şirketin Bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'ye ait payların (toplam 28.000.000 adet) tamamının bedelinin 30.10.2015 tarihinde ödendiği, söz konusu payların 7.150.000 adedinin devir işleminin 30.10.2015 tarihinde gerçekleştirildiği, kalan payların devir (ilmühaberlerin teslim alınması) işleminin "Hisse Devir Sözleşmesi' kapsamında 30.07.2016 tarihine kadar (şirket lehine ortaklar tarafından verilen TRİ'lerin kaldırılması ile birlikte) tamamlanacağı hususlarında bilgi verilmiş olup bahsi geçen hususlarda her hangi bir değişiklik sözkonusu değildir. Kalan payların devir işleminin 30.07.2016 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
 • YKGYO: Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Gözde Gürgün-Emine Hale Gürgün (C blok, 23 nolu daire sahibi) tarafından Şirkete karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi nezdinde açılan 2011/813 esas dosya sayılı davada, Mahkemenin, Ankara-Ankara Sitesi için alınmış olan yıkım kararının iptaline ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararının kesinleşmesinin beklenmeye devam edilmesine, taraf vekillerince karar örnekleri sunulduğunda taraflara yeni duruşma gününün ayrıca tebliğine karar verdiği duyurulmuştu. Söz konusu davada yeni bir gelişme olmamıştır.
Yukarı