11.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Şirket’in Konya-Selçuklu’da bulunan “Pehlivantaşı” şubesinin kapatılmasına karar vermiştir.
 • AKGRT: Şirket’in Eylül ayı brüt prim üretimi yıllık bazda %12 artarak 126,7 mn TL’ye yükselmiştir.
 • CEMTS: Şirket’in % 22,5'i oranında pay sahibi olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin değerlemesi ile ilgili sürecin ilk aşaması olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ne yaptırılan "gayrimenkul ve makina parkının" uluslararası kabul görmüş yöntemlerle "piyasa değerinin" tespitini kapsayan değerleme/ekspertiz raporları tamamlanmış olup, gayrimenkul ve makina parkı değerleme/ekspertiz raporları 10 Ekim 2016 tarihi itibariyle Şirket’e ibraz edilmiştir. Sürecin nihai aşaması olan "Şirket değerlemesi" ile ilgili Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile görüşmeler ve süreç başlatılmıştır.
 • COMDO: Şirket’in 2011-2012-2013-2014-2015 mali dönemlerine ait Hizmet Faturalarının Stopaj ve KDV ödemeleri kaynak gösterilerek hazırlanan Vergi İnceleme Raporu T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından tebliğ edilmiştir. İlgili rapora istinaden belirtilen Stopaj ve KDV Vergi Aslı için toplam 11,483,259.61 TL ve bu vergi aslının cezası olarak da toplam 17,224,889.42 TL tutarında Bursa Ertuğrulgazi Vergi Dairesi ile Bursa Orhangazi Vergi Dairesi'nden Ceza İhbarnamesi şirketimize tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yasalar uyarınca vergi aslının indirilmesi, ceza tutarının silinmesi ile gecikme cezalarında azaltım ve taksitlendirme imkanları dahilinde gerekli başvuru yapılarak vergi affından faydalanılmıştır. Bu çerçevede, ödenecek toplam vergi borcu tutarı 7,024,161.49 TL'ye düşürülerek 2 aylık dönemler içinde toplamda 6 taksitte ödenecektir.
 • FENER: Şirket, 1 Haziran – 31 Ağustos 2016 döneminde 7.83 mn TL net kâr elde etmiştir. (2015 eş dönemi: 26.9 mn TL zarar)
 • FINBN: Banka hakim ortağı Qatar National Bank S.A.Q. ("QNB")'nin 30 Eylül 2016 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 10 Ekim 2016 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. Buna göre Banka’nın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 97.5 milyar TL, 64.3 milyar TL ve 50.7 milyar TL'dir. Bankanın 30 Eylül 2016 dönemine ait finansal tablolarının 26 Ekim 2016 tarihinde kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
 • FRIGO: Şirket’in, yapılacak tahsisli sermaye artışından elde edilecek fon ile Şirket’in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, üretim için ilave kaynak yaratılması ve ilave üretimden elde edilecek gelirlerle mevcut borçların geri ödenmesine katkı yapılması hususu yönetim raporu kabul edilmiştir.
 • GOLTS: Şirket’in duruş bildiriminde bulunduğu toplam klinker üretim kapasitesinin %35 'ini oluşturan 1.fırının planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri tamamlanarak faaliyete geçmiştir.
 • GSRAY: Şirket, 1 Haziran – 31 Ağustos 2016 döneminde 62 mn TL net zarar etmiştir. (2015 eş dönemi: 86.2 mn TL zarar)
 • ISGYO: Ege Perla Projesi'ndeki konut ve ofis kulelerinde yer alan ünitelerden, Şirket yönetimince uygun görülen ünitelerin kiralanması konusunda Platin Emlak Danışmanlık A.Ş (Keller Williams)'den hizmet alınmasına karar verilmiştir.
 • LOGO: 30 Mayıs 2016 tarihinde yapılan açıklamada Şirketimiz ile GSF Software Labs LLC arasında Hindistan'da faaliyet gösterecek bir yazılım firması kurulması için bağlayıcı olmayan ön anlaşma imzalandığı açıklanmıştı. İlgili ortaklık anlaşması imzalanmış ve şirket kuruluş işlemlerine başlanmıştır. Logo ve GSF Software Labs LLC, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Logo Business Technology Private Limited ünvanı ile kurulması planlanan şirkete sırasıyla %66,6 ve %33,4 oranlarında iştirak edeceklerdir. Yeni ortaklık ile Logo'nun Türkiye'deki başarılı KOBİ deneyimini Hindistan'a taşıma imkanı bulması hedeflenmektedir. IDC'ye göre Hindistan yazılım pazarının 2015-2019 döneminde %10,6 yıllık bileşik büyüme kaydetmesi beklenmektedir.
 • PETKM: SOCAR Turkey Enerji A.Ş., yapmış olduğu açıklamaya istinaden Şirket paylarında beheri TL 4.57 fiyattan 25.000.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Ek Bilgi: MKK’ya kayıt ettirilen tutardan kalan kısım 54 milyon 824 bin TL seviyesindedir.
 • TCELL: Şirket iştiraki Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş’nin (Global Tower) halka arzına ilişkin olarak, arzın Turktell Bilişim Servisleri A.Ş’nin halka arzın Turktell'in satışı yoluyla Global Tower'ın ödenmiş sermayesinin %25'ine kadar (ek satış opsiyonu dahil olmak üzere) yapılması beklenmekte olup, halka arz fiyat aralığı hisse başına 3,82 TL – 4,46 TL olarak belirlenmiştir. Halka arza ilişkin izahname henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından inceleme aşamasındadır. YF Araştırma Yorum: Bu fiyat aralığı Global Tower için 1,32mr TL – 1,54mr TL aralığında bir piyasa değerine işaret etmektedir. Böylece %25 hisse satışı neticesinde Turkcell’e gelecek olan nakit akışı 288mn TL ile 335mn TL arasındadır. Bu rakamlar Turkcell’in toplam piyasa değerinin %1,3 ile 1,5’i arasında olduğu için Turkcell’e pozitif etkinin sınırlı kalacağını tahmin etmekteyiz.
 • VAKBN: Banka 126 gün vadeli 200 mn TL ile 182 gün vadeli 100 mn TL büyüklüğündeki iki adet bononun SPK ve BIST başvurusu yapılmıştır.
Yukarı