Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    ASELS – Aselsan 2Ç’de beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. Şirketin 2Ç net karı yıllık %42 artış ile 1305 milyon TL olarak açıklandı. Gerçekleşen net kar 1146 milyon TL seviyesindeki piyasa tahmini ve 1180 milyon TL seviyesindeki bizim beklentimizin sırasıyla %14 ve %11 üzerinde gerçekleşti. Şirketin satış büyümesi geçen senenin 2Ç döneminin zayıf baz oluşturmasının da sonucu olarak %44 büyüme gösterdi (1Ç büyüme oranı: %22). Bu çeyrekte öne çıkan en önemli kalem ise FAVÖK marjında kaydedilen artış oldu. Şirketin 2Ç FAVÖK marjı %30 seviyesine ulaşarak geçen çeyreğe göre 6 puan, bir önceki seneye göre 5 puan iyileşme kaydetti. Ayrıca 2Ç için piyasa beklentisinin de 5 puan üzerinde FAVÖK marjı elde edildi. TL’nin USD ve EUR karşısında değer kaybetmesi, şirketin döviz bazlı sözleşmelerindeki kar marjlarını olumlu etkilemektedir ve karlılıkta gözlenen artışın temel nedeni bu olmuştur. Bu çeyrekte ayrıca yeni alınan siparişlerde de hızlanma kaydedildi ve 2Ç döneminde toplam yaklaşık 600 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzalandı (1Ç: yaklaşık 100 milyon dolar). Toplam bakiye sipariş bir önceki çeyreğe göre 9,0 milyar dolar seviyesinden 9,2 milyar dolara yükseliş kaydetti. Bu çeyrekte finansal ve diğer gelir olarak kaydedilen kur farkı gelirlerinin net kar üzerindeki etkisi ise geçen çeyreğe göre azalarak toplamda yaklaşık 630 milyon TL’den yaklaşık 150 milyon TL’ye geriledi. İşletme sermayesi ihtiyacının yüksek seyretmeye devam etmesi sonucu, 1,1 milyar TL olan net borç pozisyonu 2Ç sonunda 2,0 milyar TL seviyesine yükseldi. Yıl sonunda geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi beklenen tahsilatlar ile nakit akışının toparlanmasını tahmin ediyoruz. Artan yeni siparişler ve bilanço özelinde yükseliş eğilimine giren faaliyet kar marjı dikkate alındığında, sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
    KORDS – Kordsa’nın 2Ç net karı tek seferlik gelir etkisiyle beklentileri aştı. Kordsa 2Ç'de 225 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 144 milyon TL net kar açıklanması yönündeydi (Yatırım Finansman tahmin: 170 milyon TL net kar). Şirketin Brezilya’daki operasyonlarında geriye dönük vergi davalarının olumlu sonuçlanması nedeniyle bu çeyrekte 81 milyon TL’lik tek seferlik gelir sonuçlara yansıtılmıştır. Net karın beklentilerin üzerinde olmasında temel faktör bu gelir olurken, FAVÖK olarak bakıldığında 285 milyon TL açıklanan FAVÖK 276 milyon TL seviyesindeki beklentilerin hafif üzerindedir. FAVÖK marjı çeyreklik olarak 80 baz puan daralma göstererek %17 seviyesinde açıklanırken, kar marjları gerek geçmiş ortalamalara göre gerekse de 2020 yılına göre güçlü kalmaya devam etmiştir. Özellikle lastik güçlendirme pazarında gözlenen kuvvetli talep ve yüksek kapasite kullanım oranı, kar marjlarını destekleyen faktörler olmuştur. Şirketin faaliyet alanları bazında sonuçlara bakıldığında, lastik güçlendirme iş kolunda ciro büyümesi ilk 6 ayda %76 olarak gerçekleşirken, kompozit iş kolu havacılık endüstrisinde yaşanan daralma nedeniyle geçen seneye göre %10 daha düşük ciro elde etmiştir. Şirketin net borcu TL bazında 2.8 milyar TL seviyesinde yatay kalırken, artan karlılık sonucu net borç/FAVÖK rasyosu 4,0x seviyesinden 3,2x seviyesine iyileşmiştir. Sonuçlar tek seferlik gelir hariç olarak beklentilere uyumlu olduğundan, piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
    KRDMD – Kardemir’in 2Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Kardemir 2Ç'de 919 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 778 milyon TL kar açıklanması yönündeydi (Yatırım Finansman tahmin: 780 milyon TL kar). Şirketin geçen senenin ilk 3 aylık döneminde -106 milyon TL net zararı bulunurken, 2021 yılı ilk çeyreğinde ise 501 milyon TL net kar açıklanmıştı. 2Ç’de net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde tahminlerimiz üzerinde satış hacmi ve daha düşük finansal gider kaydedilmesi etkili olmuştur. FAVÖK rakamı 2Ç’de 1Ç’ye göre %54 sıçrama kaydederek 1256 milyon TL’ye yükseldi ve piyasa tahmini olan 1202 milyon TL’nin hafif üzerine çıkmış oldu. FAVÖK marjı çeyreklik olarak yaklaşık 5 puan iyileşme göstererek %35 seviyesine ulaştı (piyasa tahmini: %35). 2Ç döneninde ortalama maliyetler dolar bazında yatay kalırken, satış fiyatlarında yaşanan dolar bazında ortalama %7 oranındaki yükseliş ciro büyümesi ve kar artışında etkili oldu. Kardemir’in satış hacmi de geçen seneye göre yatay seyrederken, 1Ç’ye göre %9 artış gösterdi. Ton başına FAVÖK önceki çeyrekte 195 dolar seviyesindeyken, bu çeyrekte yükselişini sürdürerek 242 dolar olarak gerçekleşmiştir (Yatırım Finansman tahmin: 217 dolar). Yılın ilk 6 ayında güçlü kar marjları ile birlikte elde edilen nakit akışı, Kardemir’in net borcundaki düşüşün devam etmesine yardımcı olmuştur. 2020 sonunda 0,8 milyar TL olan net borç, 1Ç sonunda 0,2 milyar TL seviyesine gerilemesinin ardından şirket 2Ç itibariyle 705 milyon TL net nakit pozisyonuna ulaşmıştır. Şirketin döviz açık pozisyonu ise yaklaşık 1 milyar TL (-115 milyon dolar) seviyesine gerilemiştir (2020 sonu: 2 milyar TL). Şirket ayrıca bu çeyrekten itibaren döviz açık pozisyonuna ilişkin nakit akışı bazında riskten korunma muhasebesi uygulamaya başladığını açıklamıştır, buna göre ticari borçlar üzerinden oluşan kur farklarının büyük kısmı öz sermaye altında muhasebeleştirileceğinden, değişiklik net kar üzerinde yaklaşık 100 milyon TL olumlu etki göstermiştir. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
    TUPRS – TUPRS 2Ç sonuçları bugün açıklanacak. 2Ç için piyasa beklentisi 1146 mn TL net kar, bizim tahminimiz 1152 mn TL net kar açıklanması yönündedir (geçen sene: -185 mn TL zarar). 2Ç’de faaliyet kar marjının özellikle stok karı etkisiyle yükselmesini tahmin ediyoruz ve 1Ç’de kaydedilen zararın bu çeyrekte telafi edilmesini bekliyoruz.
    AKGRT – Şirketin Ocak Temmuz dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 3.48 milyar TL’ye yükseldi.

Yukarı