Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ASLES: Aselsan ile Nurol Makine arasında yurtdışı bir müşterinin ihtiyacı kapsamında 08.06.2018 tarihinde 150mn USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlamaktadır. Toplam proje tutarı, Aselsan’ın toplam bakiye sipariş (BS - backlog) tutarının yaklaşık %2’si kadardır (1Ç2018’de Aselsan’ın BS tutarı 7,5milyar USD).
  • AVOD: Bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşme işlemine ilişkin başvurumuzun geri çekilmesi talep edilmiş olduğu ve bu itibarla başvurumuzun işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir.
  • INTEM: Şirketin %5,66 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (EYAP) 1 (bir) TL nominal değerli toplamda 6.390.396,4 TL adet tamamı ödenmiş nominal bedelli payların tamamının Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye devir yoluyla satışına,Pay satış bedelinin KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (KPMG) 08.06.2018 tarihli değerleme raporunda belirlediği değerler de dikkate alınarak, 72.475.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
  • SOKM: Sermaye Piyasası Kurulu'nun geri alınan paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihlerinde yaptığı duyurular kapsamında, ticari fırsatın değerlendirilmesi ve yatırımda bulunulması amacıyla; Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 33.428.571 adet, 33.428.571 TL nominal bedeldeki Şirketimiz paylarının, pay başına devir bedelinin 10,50 TL olmak üzere toplam 350.999.995,50 TL ‘den geri alımının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Borsa İstanbul:

  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MTRYO.E payında 11/06/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/06/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 01/06/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 14/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan MTRYO.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 25/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

Yukarı