Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  HALKB – Halkbank 1Ç23 konsolide olmayan net karı tahminlerin (4 milyar TL) hafif üzerinde 4,3 milyar TL (çeyreklik -%27, yıllık +%110) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %16,5 (4Ç22: %28,1) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Net faiz gelirleri 15,7 milyar TL’ye (%58 değerleme oranıyla, 4Ç: 17,4 milyar TL, YFt: 15,6 milyar TL) gerileyen TÜFE’ye endeksli gelirler ve daralan kredi mevduat makaslarıyla 15,9 milyar TL’ye (çeyreklik -%32, yıllık +%75, YFt: 15,8 milyar TL) geriledi. 1,4 milyar TL’ye (4Ç: 2,1 milyar TL, YFt: 1,4 milyar TL) gerileyen swap maliyetlerine rağmen, daralan net faiz gelirleri nedeniyle net faiz marjı 4Ç’deki %7,8 seviyesinden %4,7 seviyesine geriledi. Diğer taraftan, diğer gelirler çeyreklik %121 artışla 2,5 milyar TL’ye (yıllık +%346, YFt: 2,5 milyar TL) yükselerek karlılığı destekledi. Bunun yanında, ticari zarar 4Ç’deki 1,7 milyar TL seviyesinden 315 milyon TL (YFt: 340 milyon TL zarar) seviyesine geriledi. Komisyon gelirleri yıllık %109 artışla 3 milyar TL’ye (YFt: 3 milyar TL) yükselirken faaliyet giderleri 7 milyar TL deprem bağışının da etkisiyle %383 artış ile 15,4 milyar TL’ye (YFt: 15,4milyar TL) yükseldi ve böylelikle gider/gelir oranı %73 olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, daralan donuk alacak portföyüyle donuk alacak oranı %2,2’den %1,8’e geriledi. Provizyon giderleri çeyreklik %92 daralmayla 1 milyar TL’ye (yıllık -%66, YFt: 1,2 milyar TL) gerilerken, net risk maliyeti -39bp olarak gerçekleşti. SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %15,2 ve %13,5 olarak gerçekleşti. Nötr
  OZKGY – 1Ç23’te Şirket bizim beklentimizin (385 milyon TL) ve piyasa beklentisinin (345 milyon TL) altında 328 milyon TL (çeyreklik -%90, yıllık -%27) net kar açıkladı. Artan kira gelirlerine (79 milyon TL, 1Ç22: 30 milyon TL, YFt: 43 milyon TL) rağmen, Büyükyalı ve Göktürk teslimlerinde (218 milyon TL, 1Ç22: 815 milyon TL, YFt: 270 milyon TL) zayıflama nedeniyle ciro yıllık %65 daralmayla 298 milyon TL’ye geriledi (çeyreklik -%57, YFt: 313 milyon TL). FAVÖK 172 milyon TL olan beklentimizin altında yıllık %64 daralmayla 111 milyon TL olarak açıklandı (çeyreklik -%84). Böylelikle FAVÖK marjı %37,3 olarak açıklandı (çeyreklik -62puan, yıllık, +1puan, YFt: %55). Aynı zamanda, Şirket’in net nakit pozisyonu 1,5 milyar TL’den 1,6 milyar TL’ye yükseldi. 1Ç23 itibariyle Şirket NAD’ı 18 milyar TL’ye ulaşırken NAD iskontosu %61’e yükseldi. Karlılıktaki daralma sebebiyle piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz. Negatif
  PGSUS – Pegasus 1Ç23’te 441 milyon TL net zarar olan piyasa tahminine (YFT: 546 milyon TL net zarar) karşın 598 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket’in satış gelirleri yıllık bazda %116 artarak 8,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti (Piyasa Tahmini: 8,8 milyar TL). Satış gelirlerindeki büyüme Euro bazında ise 64%’tü. 1Ç23’te, Uluslararası kapasite yıllık bazda %35 artarken, toplam kapasite yıllık %30 yükseldi. Öte yandan uluslararası yolcu sayılarındaki artış bu çeyrekte %40 seviyesinde gerçekleşti. Buna göre, PGSUS’un taşıdığı toplam yolcu sayısı 1Ç23’te %29 artış gösterdi. Dış hat birim yolcu gelirleri yıllık %23 artışla 61 Euro’ya yükselirken, iç hat yolcu birim gelirler %53 artışla 442 TL’ye (Euro bazında %40 artış) yükseldi. Yan gelirler %68 artarak 156 milyon Euro'ya yükselirken, yolcu başına yan gelirler 24,9 Euro'ya (1Ç22'de 19,2 Euro) ulaştı. 1Ç23'te FAVÖK, 1,159 milyon TL olan piyasa beklentisine karşı yıllık %252 artarak 1,204 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yıllık 5,3 puan arttı. Birim giderler, 1Ç23'te yıllık %15 artışla 4,10 Euro 'ya yükselirken, yakıt dışı birim giderler yıllık %10 artışla 2,61 Euro 'ya yükseldi. Bilanço tarafında, şirketin düzeltilmiş net borcu 4Ç22'deki 2,05 milyar Euro'dan 1Ç23'te 2,2 milyar Euro'ya yükseldi. Buna bağlı olarak, Net Borç/FAVÖK oranı hafifçe artarak 2,5x'e yükseldi (4Ç22'de 2,4x'e kıyasla). Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  BIOEN – BIOEN 1Ç'de 66 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin cirosu 1Ç23 döneminde yıllık %44 oranında artarak 342 milyon TL'ye ulaştı, bir önceki çeyreğe göre ise ciroda %16 düşüş kaydedildi. Net elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif düşüş göstererek 127,7 GW seviyesinden 126,8 GW seviyesine geriledi. Yıl sonunda 99 MW olan kurulu güç, ilk 3 ay sonunda 117 MW seviyesine ulaştı. 1Ç’de gerçekleşen FAVÖK rakamı (özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakler dahil) geçen seneye göre %7 yükselerek 85 milyon TL oldu. FAVÖK marjı ise yıllık olarak %34 seviyesinden %25’e geriledi. Bilanço tarafında, şirketin net borcu 2022 yıl sonunda 1,7 milyar TL seviyesindeyken, bu rakam 1Ç sonunda 1,9 milyar TL’ye yükseldi. Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  GLCVY – Gelecek Varlık, Denizbank’tan bireysel ve kurumsal alacaklardan oluşan 236,4 milyon TL anapara değerinde yeni bir portföy satın aldı. Bahsi geçen miktar toplam satın alınan alacak tutarının %1,1’ine tekabül ettiği için hafif pozitif etki etmesini bekliyoruz.
  AKGRT – Ak Sigorta’nın Ocak-Nisan dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %103 artışla 6,96 milyar TL’ye yükseldi. 11 Mayıs 2023 KAP Haberleri
  ASTOR – Astor Enerji, Ulutaş İnşaat ile yaklaşık 187 milyon TL ve 5 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık %3,85’ine karşılık gelmekte. Şirket ayrıca Senegal’deki bir firma ile 1,75 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %0,46’sına karşılık gelmekte.
  ALKA – Alkim Kağıt, MEB tarafından açılan ihalede 183,2 milyon TL tutarında iş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık %9,9’una karşılık gelmekte.
  ARSAN – Arsan Tekstil, 6 Şubat’ta meydana gelen depreme ilişkin olarak, dokuma tesisinde oluşan hasarla ilgili olarak 56,4 milyon TL, iplik tesislerindeki zarar için de 222,6 milyon TL tutarında ödeme alınacağını ve bunun 50 milyon TL tutarda avans alındığını bildirdi. Şirket ayrıca diğer faaliyetlerine devam edildiğini ve hasar onarımlarının da sürdüğü belirtildi. Şirket toplam zararının 540 milyon TL olduğunu öngörmekle birlikte hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
  DAPGM – DAP Gayrimenkul Geliştirme sermayesinin 200 milyon TL’den %92,5 oranında bedelsiz olarak 185 milyon TL artışla 385 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  LIDFA – Lider Faktoring sermayesinin 135 milyon TL’den %88 oranında bedelsiz olarak 118,8 milyon TL artışla 253,8 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  ORGE – Orge Elektrik, inşaatı devam eden Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'nde 9,63 milyon Euro + KDV ve 54,7 milyon TL + KDV tutarında iş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık %42,8’ine karşılık gelmekte.
  SARKY – Sarkuysan Elektronik sermayesinin 400 milyon TL’den %25 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AKFGY – Akfen GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 3,02-3,06 TL fiyat aralığından 1 milyon adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,48’e yükseldiğini bildirdi
  AYDEM – Aydem Yenilenebilir Enerji, pay geri alım programı çerçevesinde 11,51 TL fiyattan 500 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  KOZAL – Koza Altın, pay geri alım programı çerçevesinde 16,35 TL fiyattan 450 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,35’e yükseldiğini bildirdi.
  KUYAS – Kuyaş Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 30,88 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %4,85’e yükseldiğin bildirdi.
  MPARK – MLP Sağlık, pay geri alım programı çerçevesinde 65,77 TL fiyattan 152 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %5,39’a yükseldiğini bildirdi.
  SAHOL – Sabancı Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 39,03 TL fiyattan 300 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %2,75’e yükseldiğin bildirdi.
  THYAO – Türk Hava Yolları, pay geri alım programı çerçevesinde 127,56 TL fiyattan 196 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,25’e yükseldiğin bildirdi.
  OZGYO – Özderici GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 3,21 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %2,12’ye yükseldiğin bildirdi.
  PSGYO – Pasifik GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 4,49 TL fiyattan 150 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,09’a yükseldiğin bildirdi.
  SISE – Şişe Cam, pay geri alım programı çerçevesinde aldığı 17 milyon adet payı 35,00 TL fiyattan Efes Holding’e sattığını bildirdi. Fiyat dünkü kapanışın yaklaşık %4,7 altında. Şirket, pay satışından 291,6 milyon TL tutarında kar elde edildiğini bildirdi.
  IPEKE – Koza Altın tarafından 22,04 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapılırken İpek Enerji sermayesindeki payı %1,5’e yükseldi. 11 Mayıs 2023 KAP Haberleri
  KOZAA – Koza Altın tarafından 32,65 TL fiyattan 80 bin adet pay alımı yapılırken Koza Anadolu Metal sermayesindeki payı %1,6’ya yükseldi.
  TURSG – Türkiye Sigorta, pay geri alım programı çerçevesinde 9,51 TL fiyattan 99,6 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %2,63’e yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  ARSAN – 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası payları işleme kapatılan Arsan Tekstil payları bugün itibariyle işlem görmeye başlayacak.
  DAGHL – VBTS kapsamında DAGHL payları 11/05/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/06/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  LIDER – LDR Turizm bugün pay başına brüt 0,23 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 63,77 TL. Temettü verimi %0,4.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – AKFGY, ELITE, OSTIM, TNZTP

  KAP Haberleri

Yukarı