11.05.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGRT: Aksigorta A.Ş. 2016 Nisan ayında toplam 638 Milyon TL prim üretti. Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) haricindeki hayat dışı branşların toplam prim üretimi, geçen yılın Nisan ayına göre 5% büyüdü.
 • AVOD: Burak Kızak, Şirket paylarından 1,06 TL fiyattan 800.000 adet payı virmanlamış olup, pay oranını %6,1’den %4,32’ye çekmiştir.
 • DOGUB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şirket sermayesindeki %56,09 oranındaki kamu hisselerinin “Blok Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirketimiz projelerinden "İstanbul Başakşehir Ayazma 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş"nde (Bulvar İstanbul) Yüklenici ile yapılan 4 No.lu Protokole göre 202.440.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri artarak 228.885.440 TL'ye çıkmıştır.
 • ERBOS: Şirket bürt 1,2931 TL (net 1,09914 TL) nakit temettüsünü 23 Mayıs’ta dağıtma kararı almıştır.
 • GARAN: S&P, Türkiye'nin görünümünün "Durağan"a yükseltilmesini takiben, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin notlarının görünümü de "Negatif"ten "Durağan"a yükseltmiştir. Durağan görünüm, Banka'nın ortaklarından ve yerleşik olduğu ülkenin derecelendirilme notlarından bağımsız kredi profilinin, operasyonlarında olası bir bozulma ile kötüleşmesi durumunda, yabancı ana ortağından destek alacağı beklentisini yansıtmaktadır. Uzun Vadeli YP Kredi Profili Notu BB+ seviyesinde teyit edilmiştir.
 • GLYHO: Şirket, Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin ("VTP") hisselerinin %53'üne sahip olan APVS S.r.L.'nin ("APVS") hisselerinin %65.98'inin satışına ilişkin ihaleye tek teklifin Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Costa Crociere S.p.A, MSC Cruises S.A. ve Royal Caribbean Cruises Ltd ile kurduğu uluslararası bir konsorsiyum ("Konsorsiyum") tarafından verildiğini ve İhale sonucunun Konsorsiyum lehine kesinleşmesi için, APVS seviyesindeki diğer ortak olan Venetto Sviluppo'nun ("VS") öncelikli ve VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmesi gerektiğini bildirilmişti. Buna göre VS, APVS'nin satışa konu olan %65.98 hissesinin tamamı için ön alım hakkını kullanmaya karar verdiğini İhale Makamına iletmiştir. VS'nin ön alım hakkını kullanmasının ardından sahibi olacağı APVS hisselerinin %48'inin Konsorsiyum üyeleri tarafından kurulan Venezia Investimenti S.R.L'ye ("VI") satışı için bir ön anlaşma imzalanmış olup, Global Liman bu vesileyle VS'nin %48 hisseyi VI'ye satarak devretmek niyetinde olduğunu dolaylı olarak bildirmiştir. Sözkonusu hisselerin VI'ye satışı, VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmeleri halinde gerçekleşecektir.
 • ISCTR: Banka, 836 milyon Euro ve 462 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 18 ülkeden, 47 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor+%0,85 ve Euro kısmı için Euribor+%0,75 olarak gerçekleşmiştir.
 • KCHOL (ARCLK): Şirket, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS)’de yer alan %4,67’lik payı, iştirakleri Arçelik A.Ş. ve Vehbi Koç Vakfı’ndan 655.123.674 TL bedelle satın almak üzere anlaşmıştır. Buna göre Arçelik’in kasasına 558.581.677 TL para girecek ve Arçelik’in KFS’de payı kalmayacaktır. Koç Holding’in iştirak oranı ise %42,23’e yükselecektir.
 • MENBA: YKB Evren Karaca tarafından, Şirket’te sahip olunan 483.160 adet payın, piyasa koşullarına bağlı olarak yıl sonuna kadar satılması planlanmaktadır.
 • MENSA: T. Halk Bankası tarafından Şirket aleyhinde Adana 2. İcra Müdürlüğü marifetiyle başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibine ilişkin dosya kapsamında; ayseri yetkili İcra Dairesi'nde yapılan açık artırma yoluyla satış neticesinde bağlı ortaklığımız Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş'ne ait 4 ayrı parselde bulunan arazilerin toplam 71.350 TL bedel ile 3. kişilere ihale edilmiş olduğu belirtilmiş olup, ihalenin feshi talebiyle açılan dava kabul edilmiş ve arazilerin satış işlemleri iptal edilmiştir. Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş'ne ait bir başka arazi ise toplam 117.000 TL bedel ile alacaklı T. Halk Bankası tarafından satın alınmış idi. açılan ihalenin feshi davası ilgili mahkeme tarafından kabul edilmiş, arazinin satış işlemi iptal edilmiştir.
 • NUGYO: SPK’nın yapmış olduğu borçlanma sınırına uygunluk uyarısına istinaden Şirket gerekli tedbirleri almış olup, oran %3,65 olarak gerçekleşerek tebliğde belirtilen borçlanma sınırına uyum sağlanmıştır.
 • RYGYO: Ankara-Kazan’da 16.939 m2 arsa üzerinde bulunan toplam 10.452 m2'lik deponun sundurmalar ile birlikte 11.000 m2 depolama alanı için kiracı "CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş." ile Şirket arasında yapılan kira sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Kiraya verilen depodan 1 yılda KDV dahil yaklaşık 500.000 EURO gelir elde edilecektir. Kocaeli-Çayırova’da yer alan 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan toplam 26.124 m2'lik deponun 17.076 m2'lik depolama alanı için "Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş." ile Şirket arasında yapılan kira sözleşmesi 6 aylığına uzatılmış olup 6 ayda KDV dahil yaklaşık 650.000 $ gelir elde edilecektir. Kocaeli-Çayırova’da yer alan 63.189 m2'lik deponun 500 m2'lik depolama alanı "Kolay Depo Depolama A.Ş." ye 3 yıllığına kiraya verilmiş olup 250.000 TL gelir elde edilecektir.
 • SAHOL (CRFSA): Holding, CRFSA hisselerinde 6,85 7,05 TL fiyat aralığından 168.322 TL nominal değerli payların satış işlemini gerçekleştirerek çağrı yoluyla sahip olduğu % 0.14 oranındaki 946.985,76 TL nominal değerli payın satış işlemini tamamlamıştır.
 • SEKUR: Şirket YKB Murat Hakan Çil, İşlem Gören Statü’ye dönüştürülen 902.525 adet payın satışını önümüzdeki 1 yıl içerisinde planladığını açıklamıştır.
 • THYAO: Şirket, uçak müsaitliğine bağlı olarak Romanya'nın Cluj şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir.
 • TRCAS: T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, %46 oranında dolaylı iştirak Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ("TBK")'ye, 08.04.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere "Yatırım Teşvik Belgesi" verildiği açıklanmıştır. Bahsi geçen "Yatırım Teşvik Belgesi" ne bağlanan yatırım tutarı 144.463.075 TL olup yatırım kapsamında sağlanan destek unsurları KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetidir.
 • VANGD: Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin % 85,82 oranında paya sahip olduğu Bostan Tarım Ürünler Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş. nin belli oranda payının satın alınması yönünde görüşmelere başlanmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi şirketimizin tabi olduğu mevzuatlara uygun değerleme raporunun hazırlatılması ve görüşmelerin kesinlik kazanması akabinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 • YKGYO: Şirket’in %100 oranında iştirak etmiş olduğumuz bağlı ortaklığımız Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimiz bünyesinde "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde birleşmesine ve Birleşme İşlemi'nin 31.12.2015 finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine ve 31.03.2016 tarihli finansal tabloları kamuya açıklanması nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından Birleşme İşlemi'nin 31.12.2015 tarihli finansal tablolar yerine 31.03.2016 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Yukarı