Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKGRT – Ak Sigorta’nın Mart ayı prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %142 artışla 2,07 milyar TL’ye yükselirken üç aylık dönemde kümülatif olarak prim üretimi %108 artarak 5,17 milyar TL’ye yükseldi.
  AKSEN – Aksa Enerji, bağlı ortaklığı olan Aksa Enerji Üretim’in EPDK’ya yaptığı Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi önlisans başvurusunun onaylandığını bildirdi.
  ASTOR – Astor Enerji, yurtiçinde yerleşik bir müşterisi ile 39 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %0,5’ine karşılık gelmekte.
  HKTM – Hidropar Hareket Kontrol, 490 bin Euro tutarında sipariş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %3,6’sıne karşılık gelmekte.
  SMRTG – Smart Güneş Enerji bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında 84 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzalandı. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık %3,8’ine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AGESA – Agesa Hayat ve Emeklilik, azami 18 milyon adet pay (sermayenin %10’u) ve 750 milyon TL fon olmak üzere pay geri alım programı başlatılmasına karar verildi.
  AYDEM – Aydem Yenilenebilir Enerji, pay geri alım programı çerçevesinde 15,38 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  BMSCH – BMS Çelik, pay geri alım programı çerçevesinde 14,06 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  KLSYN – Koleksiyon Mobilya, pay geri alım programı çerçevesinde 3,21-3,23 TL fiyattan 204 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,59’a yükseldiğini bildirdi.
  PSGYO – Pasifik GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 6,17 TL fiyattan 300 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,82’ye yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BALAT – Balatacılar Balatacılık paylarının, şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatıldığı bildirildi. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  AKSA – Aksa Akrilik bugün pay başına brüt 2,41 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 72,84 TL. Temettü verimi %3,2
  EGPRO – Ege Profil bugün pay başına brüt 2,96 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 54,44 TL. Temettü verimi %4,8
  ESCAR – Escar Filo bugün pay başına brüt 2,00 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 96,1 TL. Temettü verimi %2
  YGGYO – Yeni Gimat GYO bugün pay başına brüt 1,75 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 36,37 TL. Temettü verimi %4,6

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – BURCE, BURVA, ECZYT, ECILC, INTEM, MGROS, QUAGR, RNPOL, YONGA


Yukarı