Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ENJSA – ENJSA: ENJSA 2023 yılında 3,34 milyar TL baz alınan net kar kaydetti. ENJSA 2023 yılında 3,34 milyar TL baz alınan net kar (TMS29 dahil) kaydetmiştir. TMS29 etkisi hariç tutulduğunda, 2023 baz alınan net kar 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşerek şirketin 2023 baz alınan net kar öngörüsü olan 5,0 milyar TL - 6,0 milyar TL aralığına paralel gerçekleşmiştir. TMS29 etkisi hariç tutulduğunda, şirketin 4Ç23 ana ortaklık net karı 1,53 milyar TL ile konsensüs tahmini olan 1,27 milyar TL'nin %20 üzerinde gerçekleşmiştir.TMS29 uygulanarak raporlanan net kar ise 2022'deki 20,6 milyar TL'ye kıyasla 2023'te 4,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Raporlanan net karda yıllık daralmanın ana nedeni geçen yılki 16,5 milyar TL'lik ertelenmiş vergi geliri olurken, vergi öncesi kar (VÖK) 2023'te yıllık %26 büyüme göstermiştir. TMS29 hariç, şirketin faaliyet gelirleri 2023 yılında yıllık %38 artışla 20,8 milyar TL'ye yükselirken, bu 4Ç23 için 4,8 milyar TL (+3,8 yıllık artışla) faaliyet gelirine işaret etmektedir. Öte yandan, konsolide faaliyet gelirleri (TMS29 dahil) bir yıl önceki 29,1 milyar TL'ye kıyasla 2023 yılında 26,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dağıtım faaliyetlerinde, şirketin Düzenlenmiş Varlık Tabanı (DVT) 2022 yılında 19,9 milyar TL'den, 2023 yılında 34,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. TMS29'a göre, dağıtım faaliyetlerinin finansal gelirleri bir yıl önceki 11,9 milyar TL'ye kıyasla %23 artarak 2023 yılında 14,6 milyar TL'ye yükselmiştir. Segmentin faaliyet gelirleri ise 2022'deki 23,8 milyar TL'den 2023'te 21,74 milyar TL'ye düşmüştür. Toplam verimlilik ve kalite kaleminin katkısı, esas olarak faaliyet giderlerindeki artış nedeniyle 2023 yılında -2,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (2022: +2,45 milyar TL). Perakende ve müşteri çözümleri operasyonlarında, faaliyet gelirleri 2023 yılında sırasıyla 4,2 milyar TL (2022'de 5,4 milyar TL) ve 1,2 milyar TL (2022'de 40 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Ağırlıklı ortalama enerji tedarik maliyetindeki artışın enflasyondan daha düşük olması ve EÜAŞ'tan daha yüksek hacimde tedarik sağlanması yıllık düşüşün arkasındaki nedenler olarak yer almıştır. Şirketin düzenlemeye tabi (2023'te 30,4 TWh) ve serbest (2023'te 12,8 TWh) segment elektrik satış hacmi 2023'te sırasıyla yıllık +%10,4 ve +%9,6 artmıştır. TMS 29 hariç tutulduğunda, müşteri çözümleri segmentinin brüt karı 2022 yılında 160 milyon TL'den 2023 yılında 872 milyon TL'ye yükselmiştir. Segmentte, güneş enerjisi kurulu güç kapasitesi 29,5 MWp'ye (+22,4 yıllık artış) ulaşırken, şarj soket sayısı 2023'te iki kattan fazla artarak 1.780'e (+126% yıllık) yükselmiştir. 2023 yılında dağıtım ve perakende & müşteri çözümleri segmentlerinin konsolide faaliyet gelirleri içindeki payı sırasıyla %80 ve %20 olmuştur. Şirketin serbest nakit akışı, 15,7 milyar TL’lik yatırım harcaması (2022'de 4,6 milyar TL) ve -8,6 milyar TL fiyat eşitleme etkileri (2022'de +11,0 milyar TL) nedeniyle 2023 yılında -12,9 milyar TL (2022'de +1,5 milyar TL) olarak gerçekleşmiştir. Şirketin ekonomik net borç pozisyonu 2022 yılında 15,2 milyar TL'den 2023 yılında 35,9 milyar TL'ye yükselmiştir. Öte yandan, finansal net borç pozisyonu (kiralama yükümlülükleri ve müşteri depozitoları kalemleri hariç) bir yıl önceki 10,7 milyar TL'ye kıyasla 2023 yılında 28,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. TMS29 hariç, Net Finansal Borç / Faaliyet Gelirleri oranı 2022'de 0,7x'ten 2023'te 1,4x'e yükselirken, TMS29 ile bu oran 2023'te 1,1x olmuştur. Nakit ve türevler hariç olmak üzere, şirketin ortalama borç portföyü 2023 yılsonu itibariyle 12,8 milyar TL tahvil (toplamda %56 pay) ve 10 milyar TL krediden (toplamda %44 pay) oluşan 22,8 milyar TL seviyesindedir. Şirketin ortalama faiz oranları (nakit ve türevler dahil) 9,4 puan artarak 2023'te %38,1'e yükselmiştir. (2022'deki %28,8’den). Sonuçların ardından, Şirket’in Yönetim Kurulu 3,3 milyar TL (2,8 TL/hisse) temettü ödenmesi kararı almıştır. Temettü verimi son kapanışa göre %4,5 ve temettü ödeme oranı 2023 baz alınan net karından %98'dir (TMS29 dahil). Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
  GEREL – Gersan Elektrik, Almanya’da yerleşik bir firma ile G-Charge Elektrik Araç İstasyon ve ünite numunelerinin gönderimi ve ürünlerin siparişine ilişkin sözleşme imzalandığını bildirdi. Şirket sipariş usulü çalışma yapacak.
  GESAN – Girişim Elektrik, Sandeks Enerji ile 4,7 milyon Euro tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %2,9’una karşılık gelmekte.
  MEKAG – Meka Beton, yurtiçinde yerleşik üç şirket ile 656 bin Euro tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %2,8’ine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  SASA – SASA Polyester, azami 2 milyar TL fon tutarı olmak üzere pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
  IPEKE – Koza Altın tarafından pay alım programı çerçevesinde 45,12 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve İpek Enerji sermayesindeki payının %2,42’ye yükseldiğini bildirdi. 11 Mart 2024 KAP Haberleri
  KOZAA – Koza Altın tarafından pay alım programı çerçevesinde 53,67 TL fiyattan 200 bin adet pay alımı yapıldığını ve Koza Anadolu Metal sermayesindeki payının %2,44’e yükseldiğini bildirdi.
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 13,23 TL fiyattan 200 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,50’ye yükseldiği bildirildi.
  MAGEN – Margün Enerji, pay geri alım programı kapsamında 14,70 TL fiyattan 1,26 miyon adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %9,62’ye yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  Şubat Ayı Yabancı İşlemleri – Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar Şubat ayında net 220 milyon Dolar satış yaptılar. En çok alınan şirketler AKBNK (70,5 mn$), SAHOL (61,8 mn$), CCOLA (44,2 mn$) ve FROTO (40,0 mn$) olurken en çok satılan şirketler ise EREGL (218,5 mn$), THYAO (123,9 mn$), TCELL (44,0 mn$) ve TUPRS (36,2 mn$) oldu.
  ALVES & KIMMR & VKING – VBTS kapsamında ALVES, KIMMR ve VKING payları 11/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  YAYLA – VBTS kapsamında YAYLA payları 11/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  AKBNK – Akbank, pay başına brüt 1,92 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %4,6.
  AKCNS – Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere hisse başına 6,0 TL ve toplamda 1,15 milyar TL olacak şekilde (2023 net karının %48,5’i oranında) nakit temettü dağıtım kararı alındı. Temettü verimi %4 seviyesinde olup, ödemenin 15 Nisan tarihinde yapılması beklenmektedir. Açıklanan hisse başına temettü, geçen yılki 1,3 TL/hisseye kıyasla yıllık %361 temettü büyümesine işaret etmektedir.
  BUCIM – Bursa Çimento, 30 Eylül’de pay başına brüt 0,07 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %0,9.
  ENJSA – Enerjisa, 30 Mayıs’ta pay başına brüt 2,79 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %4,5.
  GARAN – Garanti Bankası, pay başına brüt 3,12 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %4,9.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –

  KAP Haberleri

Yukarı