Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    ALARK – Alarko Holding’in 4Ç net karı beklentimizin üzerinde. Alarko Holding 4Ç’de 778 mn TL net kar açıklarken, 115 milyon TL seviyesindeki tahminimizin oldukça üzerinde sonuç elde etti (bir önceki sene 4Ç: 542 mn TL). Enerji dağıtım iş kolunda kaydedilen varlık değerleme geliri (enflasyona endeksli varlık tabanı getirisi), güçlü net kar açıklanmasında temel etken oldu. Holding’in FAVÖK performansı (kombine) 3Ç’de 0,9 milyar TL iken, 4Ç’de 2,5 milyar TL’ye yükseldi (önceki sene 4Ç: 1,0 milyar TL). Enerji dağıtım iş kolunda FAVÖK 1,7 milyar TL olurken (geçen sene 0,6 milyar TL), enerji üretimde ise FAVÖK çeyreklik olarak stabil kalarak 0,6 milyar TL oldu (geçen sene (368 milyon TL). Cenal ithal kömür santralinde artan kömür maliyetinin elektrik fiyatlarındaki artış ile telafi edilmesi sonucu MW başına FAVÖK performansının çeyreklik olarak hafif artışla 21 dolardan 23 dolara yükseldiğini hesaplıyoruz. İnşaat segmenti performansı bu çeyrekte hem FAVÖK hem de net kar seviyesinde negatif gerçekleşerek, sonuçlar üzerinde olumsuz etki yapmıştır. Diğer yandan Şirketin iştiraklerinin toplam (kombine) net borcu 3Ç’ye kıyasla 6,1 milyar TL seviyesinden 10,8 milyar TL’ye yükseldi. Enerji üretim iştiraklerinde net borç 3,6 milyar TL’den 5,2 milyar TL’ye artarken, inşaat segmentinde artan işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırımlar nedeniyle net borç 1,6 milyar TL’den 3,4 milyar TL’ye yükseldi. Enerji dağıtım alanında da yatırımlar sonucu borçlulukta 1,2 milyar TL’den 2,1 milyar TL’ye artış kaydedildi. Şirket yönetimi geçtiğimiz ay düzenlediği analist toplantısında, 4Ç’de gerçekleşen kur artışına rağmen 2021 beklentilerini koruyarak son çeyrek için olumlu sinyal vermişlerdi. Yine de sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olması beklenebilir.
    TTKOM & AKBNK & GARAN & YBNK & VAKBN & HALKB – Türkiye Varlık Fonu TTKOM’un %55’ini 1,65 milyar dolara satın almak üzere anlaştı. Dün akşam yapılan açıklamaya göre, bankaların Türk Telekom’daki paylarını yönetmek üzere kurulan LYY’nin Türk Telekom’daki paylarını TVF 1,65 milyar dolara almak üzere anlaşma imzaladı. Hatırlanacağı üzere Aralık 2021’de Türkiye Varlık Fonu TTKOM hisselerini satın almak üzere görüşmelere başladığı duyurmuştu. Hatırlatmak gerekirse, LYY’de AKBNK %36 ile en yüksek sahiplik oranına sahipken GARAN %22, YKBNK %5, VAKBN %4 ve HALKB %4 paya sahiptir. Dün yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un %55 payı için satış fiyatı olan 1,65mlr dolar tutara ek olarak, Türk Telekom’un 2021 karından dağıtacağı temettünün %55’i de bankalara ödenecek. Biz TTKOM’un 2021 net karından %63’lük dağıtım oranıyla 3,6mlrTL temettü ödemesini bekliyoruz. Hisse satışı ve temettü beklentimizle bankaların elde edeceği toplam gelir (mevcut USD/TL kuruna göre) ile banka bilançolarındaki en son LYY değerlemelerini karşılaştırdığımızda, AKBNK için 2,1mlrTL (2022T net karın %11’i), GARAN için 2,4mlrTL (2022T net karın %12’si), YKBNK için 518mnTL (2022T net karın %3’ü), VAKBN için 305mnTL (2022T net karın %6’sı) pozitif etki ve HALKB için 32mn TL (2022T net karın %0,9’u) hafif negatif etki hesaplıyoruz. TTKOM açısından, satış fiyatı 3,0 milyar dolar piyasa değerine (hisse başına yaklaşık 12.70 TL) işaret etmektedir ve bu değer en son kapanışa göre yaklaşık %30 primlidir. TVF’nin işlemleri çağrı yapma zorunluluğundan muaf olduğu için, azınlık paylara çağrı yapılmasını beklemiyoruz. Orta ve uzun vadede devlet kontrolüne geçen yönetimin, Türk Telekom’a operasyonel anlamda lisans süreleri, fiber altyapının 5G’ye geçiş döneminde ticari olarak değerlendirilmesi gibi konularda avantaj sağlayabileceğini düşünüyoruz.
    AKGRT – Ak Sigorta’nın Ocak-Şubat dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %62 artışla 1.63 milyon TL’ye yükseldi.
    AYES – Ayes Çelik Birleşik Krallık’tan 3.08 milyon Dolar (45.3 milyon TL) tutarında çelik hazır siparişi aldığını bildirdi. Söz konusu tutar şirketin 2021 yılı hasılatının %3.4 karşılık gelmekte.
    ZOREN – Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kazakistan’da yer alan şubesinin tasfiye edilmesin karar verildiğini bildirdi. Kazakistan’daki faaliyetler Zorlu Enerji üzerinden yürütülecek.

Yukarı