Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKGRT – Şirketin Ocak - Aralık dönemi prim üretimi 2020 yılının aynı dönemine göre %33 artışla 6.99 milyar TL’ye yükseldi.
  ARSAN – Şirket sermayesi yarın 153 milyon TL’den %33.6 oranında bedelsiz olarak 51.45 milyon TL artışla 204.45 milyon TL’ye yükseltilecek.
  CCOLA – 1) CCOLA satış verilerine göre konsolide satış hacmi yıllık bazda %16,2 artışla 1,376 milyon ünite kasaya ulaştı (Yurtiçi satış hacmi: 581 mn ünite kasa, uluslararası satış hacmi: 795 mn ünite kasa). Bizim tahminlerimiz ise, 1314 mn ünite konsolide satış hacmi, 776 mn ünite uluslararası satış hacmi ve 538 mn ünite yurtiçi satış hacmi şeklindeydi. Paylaşılan satış hacmi verileri, 2021 itibariyle bizim beklentilerimizin %4,7 oranında üzerinde olup, daha yüksek satış hacminin temel sebebi yeni satın alınan Özbekistan operasyonlarının konsolidasyona dahil edilmesiyle elde edilen 25mn ünite etkisi bulunmaktadır. Bununla beraber, Coca Cola İçecek, 2022 yılına ait beklentilerini de paylaştı. Satış büyümesi kur etkisinden arındırılmış %40
 • %45 olarak belirtilirken (YFt: %41) , FAVÖK marjının düşük CCBU (Uzbekistan) etkisi ve emtia fiyatlarındaki baskı dahilinde
  2020 yılına paralel – 100 baz puan düşüş aralığında beklenmektedir. (2020 FAVÖK Marjı: 21,8%, 2021 beklenti: 20,6%) Yeni beklentilerin, piyasa beklentilerinin aksine daha yüksek marj içermesinin CCOLA hisse senetleri üzerinde etkisinin pozitif olmasını beklemekteyiz. 2) Şirket, tedavüldeki 500 milyon Dolar tutarındaki 2024 yılı vadeli tahvillerinden 250 milyon Dolar’ına kadar olan kısmına ilişkin vadesinden önce almak kaydıyla geri alım teklifi yapılmasına karar verdi.
  EGEPO – Şirket üçüncü hastanesi olan Özel Egepol International Hastanesi’nin açılışı ile ilgili yasal süreçleri tamamlarken, hastane bugün itibariyle faaliyete başlayacak.
  THYAO – THYAO Aralık ayında yıllık bazda %128’lik artışla 4,3mn yolcu taşıdı (2019’un %79’u). Bu ay yurtiçi yolcu sayısı yıllık bazda %105 artarken (2019’un %81,5’i), yurtdışı yolcu sayısı %147 yükseldi (2019’un %77,1’i). Doluluk oranı ise 7 puanlık artışla %71,1 olarak gerçekleşti. Diğer yandan taşınan kargo aralık ayında yıllık bazda %3’lük artışla 151,4bin ton oldu. Sonuçlar taşınan yolcu sayılarına göre piyasa beklentilerinin hafif üzerinde olup bizim beklentilerimize paraleldir (2021T: 44,72mn yolcu). Kargo satış hacmi ise 1,931 bin ton olan beklentimizin %2,96 altında seyretmiştir. Tahminlerimize göre, THYAO 2022 yılında 4,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte olup, uluslararası benzer firmalara göre %40 iskontolu işlem görmektedir. Yolcu sayılarının piyasa beklentisinin hafif üzerinde gelmesinin hisse senedi üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını beklemekteyiz. 2022 yılında virüs baskısının azalması ile 2021 yıl ortasından sonra hızlanan yolcu sayılarındaki toparlanmanın THYAO’nun operasyonel toparlanmasında öne çıkmasını beklemekteyiz.
  Bankacılık – Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, yurtiçi yerleşik tüzel kişiler de yeni TL mevduat enstrümanına yatırım yapabilecek. 31 Aralık’ta döviz mevduat veya altın hesabı bulunan kişiler bu imkandan yararlanabilecek. Tüzel kişiler için vadeler 6 ay veya 1 yıl olacak. Değişikliğin amacının yeni enstrümana geçişi artırmak olduğunu düşünüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yeni enstrümana güçlü bir talep olması halinde TL’de değer artışı ve bankaların vade uyumsuzluğuna pozitif bir etki görebiliriz. Ancak, tüzel kişilere tanınan daha uzun vade talebi baskılayabilir. Bunun yanında, enflasyona ve bütçe dengesine bağlı risklerin hala devam ettiğini düşünüyoruz.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BIMAS – Pay geri alım programı çerçevesinde 72.01 TL fiyattan 0.1 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %1.44’e yükseldi.
  SAHOL – Pay geri alım programı çerçevesinde 14.96 - 15.13 TL fiyat aralığından 0.9 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %0.53’e yükseldi.
  SEYKM – HDFGS tarafından 9.27 - 9.45 TL fiyat aralığından 2.19 milyon adet pay satılı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  INTEM – VBTS kapsamında INTEM paylarında 11/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı