Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  BIMAS – Bim, tahminlerden daha yüksek FAVÖK marjı ve finansal gelir sayesinde 3Ç20'de piyasa beklentilerinin üzerinde 654mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 532mn TL net kar;YF Bekl: 539mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 3Ç19’un %90 üstünde ve 2Ç20 rakamının %6 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç20'de yıllık bazda %30 artarak 1.3560mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 13.371mn TL; YF Bekl: 13.536mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç20'de 3Ç19’a göre %44 artışla 1.217mn TL olarak gerçekleştirmiştir (Piyasa Bekl: 1.143mn TL; YF Bekl: 1.151mn TL). 3Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç19'ye göre 0.9 puan artış göstererek %9.0 olmuştur. 9A20 itibariyle hem ciro büyümesi olan %35, hem de FAVÖK marjı olan %8,8, yönetimin yıl sonu hedef aralığının üst bandının üzerindedirler. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2.024mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.5x oldu. Şirketin borcunun tamamı, kira sözleşmesi yükümlülükleri kaynaklıdır. Bu etki hariç şirketin net nakdi 3,971mn TL seviyesindedir. 3Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  PGSUS – Pegasus 3Ç20'de piyasa beklentilerinin daha iyi 103mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 178mn TL zarar; YF Bekl: 95mn TL zarar). Bu çeyrekteki FAVÖK performansı, Euro’nun Dolar karşısında değer kazanması ve daha önce zarar kaydedilen bazı petrol kontratlarında kara geçilmesi, net karın beklentileri aşmasını sağladı. Yine de açıklanan net kar rakamı 3Ç19’a göre %91 aşağıdadır, şirket 2Ç20’de ise 927mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 3Ç20'de yıllık bazda %64 düşerek 1.490mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1.510mn TL; YF Bekl: 1.562mn TL). FAVÖK düşüşü ise operasyonel kaldıraç eksikliği sebebiyle, cirodaki gerilemenin ötesine geçerek %81 oldu. Yine de 387mn TL’lik FAVÖK, sıkı maliyet kontrolleri sayesinde piyasa beklentisi olan 276mn TL’nin oldukça üstünde gerçekleşti (YF Bekl: 235mn TL). 3Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç19'ye göre 23.4 puan daralma göstererek %25.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin net borcu çeyreksel bazda %16 artarak 13.206mn TL olarak gerçekleşti. Operasyonlardaki zayıf seyrin sürmesine rağmen şirketin net borcu EUR cinsinden sabit kaldı. Yılın ilk yarısında şirketin net borcu her çeyrek yaklaşık 300mn EUR artmıştı. 3Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  PGSUS – PGSUS’un yolcu sayısı Ekim ayında yıllık bazda %42 daralarak 1,59 milyona geriledi. Yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayıları yıllık bazda sırasıyla %19 ve %65 azaldı. Hatırlanacağı üzere şirket Eylül ayında 1,57 milyon yolcu taşımıştı, Ekim verisi aylık bazda %1’lik artışa işaret ediyor. Ekim ayında doluluk oranı da yıllık bazda 10,6 puan azalarak %78,2 oldu. 10 aylık verilere baktığımızda, yolcu sayısının %52 azalarak 12,5 milyona düştüğünü görüyoruz. Yüksek sezonun sona ermesine rağmen aylık bazdaki artışı ve doluluk oranındaki toparlanmayı olumlu karşılıyoruz. Ancak salgının ikinci dalgası önümüzdeki aylarda yolcu sayısını baskılıyabilir.
  VAKBN – Vakıfbank 3Ç20 konsolide olmayan net karı bizim beklentimize (1,06mlr TL) ve piyasa beklentisine (1,05mlr TL) paralel 1,1mlr TL(çeyreklik -%28, yıllık +%119) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %10 özkaynak karlılığına işaret etmektedir (2Q: %15,8). Artan TÜFE’ye endeksli getirilere (3Ç: 1mlrTL, 2Ç: 875mn TL) ve düşen swap maliyetlerine (3Ç: 511mnTL, 2Ç: 707mn TL) rağmen, daralan TL kredi mevduat makaslarıyla net faiz marjı çeyreklik 54bps düşüşle 379bp’ye geriledi. Böylece net faiz gelirleri tahminlerimize paralel çeyreklik %1 daralmayla 5,4 mlrTL’ye (yıllık +%64) geriledi. Net kara diğer bir negatif etki ise TL’deki değer kaybına bağlı olarak 1,7mlrTL’ye yükselen ticari zarardan geldi (YFt: 1,8mlrTL, 2Ç: 288mnTL zarar). Komisyon gelirleri yıllık %21 daralırken faaliyet giderlerindeki %22 artış ile gider gelir oranı %34,4 olarak gerçekleşti (2Ç %27,8). Varlık kalitesi tarafında, yeni donuk alacak girişlerindeki artışa rağmen, artan tahsilatlar ve kredi büyümesiyle donuk alacak oranı %4,3’ten %3,7’ye geriledi. Karşılık giderleri ise çeyreklik %18 daralmayla 2,6mlrTL’ye ulaştı (yıllık +%37). Böylece, net risk maliyeti 2Ç’deki 243bp’den 161bp’ye düştü (852mnTL’lik serbest karşılık korundu). SYR ve Ana SYR oranları %14,2 ve %12,3 olarak gerçekleşti. Banka yönetimi, 4Ç20’de TÜFE’ye endeksli getirilerdeki yapılacak revizyon sayesinde 1,1mlrTL ek gelirin net faiz marjı üzerinde yaklaşık 90bp pozitif etkisinin 4Ç’de net faiz marjındaki daralmayı sınırlandıracağını tahmin ediyor. Genel olarak beklentilere paralel, zayıf sonuçlar.
  DOAS – DOAS’ın 3Ç net karı beklentilerin oldukça üzerinde açıklandı. DOAS 3Ç'de 512mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 329mn TL net kar; YF Bekl: 294mn TL net kar). Şirket geçen senenin aynı döneminde 41 mn TL kar açıklamıştı. Beklentilerden daha yüksek faaliyet kar marjı, daha düşük finansal giderler ve iştiraklerden gelen yüksek kar katkısı güçlü sonuçlarda etkili olmuştur. Şirketin satış adetleri yıllık bazda yaklaşık %150 artarken, ciro artışı %194 olmuştur. Cirodaki yüksek artış oranına rağmen faaliyet giderleri TL bazında yatay seyretmiş ve bu da karlılığa oldukça olumlu etki yapmıştır. Faaliyet giderlerinin satışlara oranı yıllık bazda %9.2’den %3.2’ye gerilemiştir. Brüt marj ise beklentimize paralel olarak %12.6 olarak açıklanmıştır (önceki çeyrek %13.1). Diğer yandan finansal giderlerdeki düşüş net kara olumlu yansımaya devam etti. Şirketin net finansal giderlerinin ciroya oranı %1.4’e gerilerken, bu oran bir önceki çeyrekte %3.8 ve geçen senenin aynı döneminde %5.4 seviyesindeydi. Şirket yönetimi 2020 için satış tahminini 90 bin adet üzerinde olarak revize etti (önceki 70-80 bin adet). 3Ç finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. 10 Kasım 2020 KAP Haberleri
  KOZAL – KOZAL’ın 3Ç net karı beklentilerin hafif altında açıklandı. Koza Altin 3Ç'de 583mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 620mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 602mn TL net kar). Şirketin net karı yıllık bazda %11 artış gösterirken, sonuçların beklentinin hafif altında gelmesinde temel etken üretim hacminin daha düşük gerçekleşmesi olmuştur. KOZAL’ın altın üretimi 3Ç’de geçen senenin altında seyretmeye devam etmiş ve bir önceki çeyreğe göre de yatay seyrederek 60 bin ons olarak gerçekleşmiştir (2Ç: 61 bin ons, geçen sene 98 bin ons). Buna rağmen gerek altının ons fiyatındaki yükseliş, gerekse de kurlardaki artış sayesinde ciro ve FAVÖK yıllık bazda sırasıyla %9 ve %4 artış kaydetmiştir. 3Ç FAVÖK marjı %69.4 olarak açıklanırken, piyasa beklentisi olan %67.9’a göre bir miktar daha yukarıda gerçekleşmiştir. Şirketin nakit maliyetleri ilk 6 ayda 602 dolar/ons olarak açıklandıktan sonra, ilk 9 ay itibariyle 595 dolar seviyesine gerilemiştir. Maliyetler önceki senenin halen üzerinde olsa da, TL’nin değer kaybı çeyreklik olarak maliyetlerde iyileşme kaydedilmesine yardımcı olmuştur. Şirketin net nakit pozisyonu bir önceki çeyrekte 5.2 milyar TL seviyesindeyken 3Ç itibariyle 5.5 milyar TL’ye yükselmiştir (nakitin büyük çoğunluğu TL olarak tutulmaktadır). Üretim hacmindeki düşüş trendinin devamına bağlı olarak 3Ç sonuçlarına piyasa tepkisinin hafif olumsuz olabileceğini tahmin ediyoruz.
  KRDMD – Kardemir’in 3Ç net zararı beklentilerden daha düşük açıklandı. Kardemir 3Ç'de -129 mn TL zarar açıkladı, piyasa beklentisi -167 mn TL zarar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: -170 mn TL zarar). Net zararın beklentilere kıyasla daha düşük açıklanmasında temel etken faaliyet karının tahminlerimize göre daha güçlü gerçekleşmesi olmuştur. 3Ç’de açıklanan FAVÖK rakamı yıllık %155 artışla 317 mn TL’ye ulaşmıştır ve piyasa beklentisi olan 289 milyon TL’nin %10 yukarısında gerçekleşmiştir. Ekonomik aktivitede gözlenen toparlanma ve çelik fiyatlarındaki artışın getirdiği olumlu etki sonucu, 3Ç'de şirketin FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre 6 puan artış göstererek %10.5’ten %16.5 seviyesine yükselmiştir (beklenti: %15.0). Şirketin satış hacmi 597 bin ton seviyesinde gerçekleşmiş, bir önceki çeyreğe göre hafif düşüş gösterse de geçen senenin aynı döneminde açıklanan 483 bin ton seviyesindeki satış miktarının oldukça üzerine çıkmıştır. TL’de yaşanan değer kaybı şirketin faaliyet kar marjını desteklemiş olsa da, döviz bazında finansal borçluluk sebebiyle oluşan kur farkı giderleri nedeniyle net karı olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Şirketin net borcu TL bazında 2Ç’de 1.6 milyar TL seviyesindeyken, 3Ç’de işletme sermayesi ihtiyacındaki artışa bağlı olarak 1.9 milyar TL’ye yükselmiştir (Net Borç/FAVÖK rasyosu 2.7x). Şirketin açık döviz pozisyonu ise bazı kredilerin TL’ye çevrilmesi sonucu olarak 396 milyon dolar seviyesinden 313 milyon dolar seviyesine inmiştir. 3Ç finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yaratması beklenebilir. Kar marjlarındaki toparlanmanın devam etmesi ve satış hacmi performansındaki güçlü trend ile birlikte şirketin görünümünde 2021’de iyileşmenin devam edebileceğini düşünüyoruz.
  TCELL – Bloomberg’te yer alan habere göre TCELL’in %24,8 ortağı, IMTIS Holding, TCELL hisselerinin %5’ini (110mn hisse) dün gece hisse başına 15,25 fiyattan hızlandırılmış talep toplama ile sattı. Satış fiyatı, TCELL’in dünkü kapanışı olan 16,46’nın yaklaşık %7 altında gerçekleşti. Hisse devri sırasında yapılan anlaşmaya göre, IMTIS Holding’in geri kalan %19,8’lik payı için 1 yıllık satmama taahhüdü bulunuyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, Telia’dan TCELL hisselerinin satın alınması sırasında, IMTIS Holding’in %100 sahibi LetterOne 380mn Dolarlık bir ödeme yapmıştı. %5’lik hisse satışı ile birlikte şirket yaklaşık 205 mn Dolarlık bir nakit girişi sağlayacak, bu da satın alma sırasında ödenen tutarın yaklaşık %55’ine denk geliyor. Verilen iskonto TCELL hisselerinin bugün olumsuz etkileyebilir, ancak kısa vadeli satış baskısının ortadan kalkmış olmasını hisse için olumlu karşılıyoruz.
  ASELS – ASELS 118 milyon EUR tutarında ihracat anlaşması imzaladığını açıkladı. Şirket 2020 yılı ilk 9 ay toplamında 746 milyon dolar yeni iş almış ve uzun vadeli iş yükü 9.5 milyar dolar seviyesinde rapor edilmişti. Yeni sözleşmenin toplam satışlara oranı yaklaşık %5 seviyesindedir. İhracat anlaşmalarını genel olarak satış dağılımını dengeli hale getirmesi nedeniyle olumlu buluyoruz.
  EREGL – Erdemir, Gözde Girişim ve Yıldız Holding’in sahibi olduğu refrakter üreticisi Kümaş’ı satın almak üzere görüşmelere başlayacağını açıkladı. Açıklamada, Türkiye’nin en büyük refrakter üreticisi konumunda olan Kümaş’ın alınması için yönetimin gerekli görüşmeleri yapmak üzere yetkilendirildiği belirtildi. Kümaş’ın %51’i Gözde Girişim %49’u ise Yıldız Holding’e ait. Refraktör ürünleri EREGL’nin yüksek fırınlarında kullanılmakta olup, olası satın alma bu maliyet kalemi için dikey entegrasyon sağlayacaktır (toplam maliyetler içinde payının düşük olduğunu tahmin etmekteyiz). Gözde Girişim daha önce birkaç yabancı yatırımcı ile Kümaş’ın satışı için görüşmeler yürütmüş fakat henüz bu görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
  Havacılık – Aşı ile ilgili çıkan haberlere göre Pfizer’in geliştirdiği ilacın ikinci dozdan sonra %90 başarı sağladığı ve önemli bir komplikasyona yol açmadığı belirtiliyor. Her ne kadar aşının herkes için ulaşılabilir olması zaman alacak olsa da konu ile ilgili gelişme havacılık sektörü hisselerine hareket getirdi. Ancak yolcu sayılarında 2019 seviyelerine geri dönüşün 2021’in sonlarını ya da 2022’nin başlarını bulacağını düşünüyoruz. 10 Kasım 2020 KAP Haberleri
  Havacılık – DHMİ verilerine göre Türkiye’deki havalimanlarını kullanan yolcuların sayısı Ekim ayında yıllık bazda %54 azalarak 8,87mn oldu. Geçen yolcu sayısı 9.47mn seviyesindeydi. Bu ay yurtiçi yolcu sayısı %39 azalarak 5,15mn olurken, yurtdışı yolcu %66 azalarak 3,7mn oldu. THY’nin ana merkezi İstanbul Havalimanında yolcu düşüşü %69 olurken, görece daha kuvvetli yurtiçi performansı sayesinde Sabiha Gökçen’deki düşüş %39 seviyesinde kaldı. Ekimde TAVHL’nin Türkiye yolcu sayısı %55’lik düşüşle 3mn oldu. Yılbaşından bu yana gerçekleşen verilere baktığımızda, toplan yolcu sayısının %60,9 düştüğünü görüyoruz, bu dönemde yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayıları sırasıyla %39 ve %67 gerilemiştir. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki düşüş sırasıyla %64 ve %52 olurken, TAVHL’nin Türkiye’deki yolcu sayısı bu 10A20’de %68 oranında daralmıştır. Nötr.
  PEGYO – Şirket sermayesinin 89,1 milyon TL’den %32,65993 oranında azaltılarak 60,0 milyon TL’ye indirilmesi ve eş anlı olarak %300 oranında bedelli artırımla 240,0 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  BIST Aylık Yabancı İşlemleri – BIST’te Ekim ayında yabancılar net 259,7 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Yabancılar bu yılın 10 ayının 9'unda net satış pozisyonunda olurken toplam net satış miktarı 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında en çok alınan hisseler TTKOM, FROTO, PETKM ve BIMAS. En çok satılanlar ise GARAN, KCHOL, ASELS ve SISE oldu.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  DAGI – Mahmut Nedim Koç, 09/11/2020 tarihinde DAGI payları ile ilgili olarak 8,42 – 9,00 TL fiyat aralığından 990.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi. İşlem sonrası şirket payı %50,43’ten %48,15’e geriledi.
  SEKFK – Şekerbank, Şeker Fin. Kir. (SEKFK) payları ile ilgili olarak 4,35-4,37 TL fiyat aralığından 71.566 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi. İşlem sonrası bankanın, SEKFK ortaklık payı %50,88’den %50,74’e geriledi.
  METRO – Metro Yatırım, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,23-2,45 TL fiyat aralığından 2.280.799 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 4.536.980 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki payı %2,87’den %2,12’ye geriledi.
  OLMIP – I.P. Contanier Holdings, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,35 ile 7,40 TL aralığında 210.000 TL nominal tutarında satış işlemi yaptı. Bu işlemler sonrası I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payı %93,60’tan %93,51’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RTALB.E paylarında 10/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MERKO.E payları 10/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 24/11/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME.E) payında 10/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. SONME.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/02/2021'dir.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – KAP Haberleri Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen Yrd. vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Araştırma Bölümü Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 317 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Yukarı