Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KOZAL – KOZAL 2. çeyrekte 1,5 milyar TL net kar açıkladı ve bu rakam konsensüs tahmini olan 1,5 milyar TL'ye paralel gerçekleşti. Ancak, net kârın büyük kısmı finansal gelirlerden (faiz, kur ve yatırımlardan elde edilen diğer kazançlar) gelirken, FAVÖK tahminlerin yaklaşık %50 altında kaldı. Altın üretim hacmi ilk çeyrekteki 50 bin ons ve bir önceki yılki 49 bin ons seviyesinden düşüşle 35 bin ons olarak gerçekleşti. Nakit maliyetler yıllık bazda yaklaşık %80 artışla 1497 USD/ons (1. Çeyrekte 1470 USD) seviyesinde yüksek kalmaya devam etti. Bu durum, FAVÖK seviyesinde önemli bir sapmaya yol açarken, FAVÖK konsensüs tahmini olan 621mn TL'ye kıyasla 301mn TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ilk çeyrekteki %21,6 ve geçen yılın aynı dönemindeki %52,3 seviyesinden %20,9'a geriledi. Şirketin net nakit pozisyonu 1. çeyrekteki 10,5 milyar TL'den 11,7 milyar TL'ye (452 milyon USD) yükseldi. İkinci çeyrekteki toplam finansal gelir, 0,5 milyar TL kur farkı geliri ve finansal yatırımlardan elde edilen 1,2 milyar TL kazanç dahil olmak üzere 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Koza, 2019'dan bu yana altın üretiminde bir düşüş trendi ile karşı karşıya kaldı (2019'da 354 bin onsa kıyasla TTM altın üretimi 172 bin ons). Altın rezervleri de son birkaç yılda yatay seyretti. Şirketin potansiyel kaynak tabanı 5,2 milyon ons iken, kanıtlanmış rezervleri 2022 sonu itibarıyla 2,0 milyon ons seviyesinde bulunuyor. KOZAL kısa süre önce Mollakara sahası için yaklaşık 417 bin ons yeni rezerv (toplam rezervlerin yaklaşık %20'si) getirmesi beklenen yaklaşık 230 milyon USD yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırımın önümüzdeki yıllarda altın üretiminin toparlanmasına yardımcı olması bekleniyor.
  SAHOL – SAHOL, 2Ç23'te hem banka hem de banka dışı operasyonların güçlü performansları sayesinde 10,8 milyar TL'lik (YFe: 10,6 milyar TL) piyasa tahmininin üzerinde 13,3 milyar TL (yıllık +%65 artışla) konsolide net kar açıkladı. Buna göre konsolide net kar, 6A23 dönemde yıllık %19 artışla 19,4 milyar TL'ye yükseldi. Öte yandan, aynı dönemde konsolide net kar büyümesi bir defaya mahsus kalemler hariç tutulduğunda %50 seviyesinde gerçekleşti. Konsolide Özsermaye Karlılığı, 1Y22'de %34'e kıyasla 1Y23'te %38'e ulaştı. Bankacılık faaliyetlerinde, Akbank'ın SAHOL'un konsolide net kârına katkısı bu çeyrekte %55 artarak 8,3 milyar TL'ye ulaştı (2Ç22'deki 5,3 milyar TL'ye kıyasla). Banka dışı segmentin, Yapı Malzemeleri (yıllık +%174), Enerji (yıllık +%137) ve Finansal Hizmetler (yıllık +%310) segmentlerinin güçlü performansı sayesinde net kar katkısı %108,3 artarak 5,5 milyar TL'ye (bir defaya mahsus gelir gider hariç) yükseldi. Sabancı Holding'in banka dışı kombine FAVÖK'ü yıllık %68,8 artarak 2Ç23’te 39,4 milyar TL oldu. Enerji segmentinin ardından, enerji ve elektrik maliyetindeki düşüş ve yüksek Alternatif Yakıt kullanımı (%25 AF oranı) sayesinde Yapı Malzemeleri segmenti 1,9 milyar TL (yıllık +%98,6) ile en yüksek katkıyı yapan ikinci segment oldu. 2Ç'de Finansal Hizmetler, Dijital ve Sanayi segmentlerin FAVÖK'ü yıllık bazda sırasıyla +%282, +%71,3 ve +%20,9 artarak Yapı Malzemeleri segmentini takip etti. Sabancı Holding'in halka açık olmayan iştiraklerinden Enerjisa Üretim, spot piyasada elektrik fiyatlarındaki düşüşe rağmen, hidroelektrik santrallerinde artan elektrik üretimi ve ticari faaliyetlerin artan katkısı sayesinde güçlü performansını sürdürdü. Enerjisa Üretim'in FAVÖK'ü bir önceki yıla göre %65,5 artarak 3,06 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK Marjı 2Ç22'deki %11,5'ten 2Ç23'te %42,5 oldu. Şirketin Net Karı da 2Ç23'te yıllık %153 artışla 3,1 milyar TL'ye (tek seferlik harcamalar hariç) ulaştı ve 1Y23'te 5,7 milyar TL net kar elde etti. Enerjisa Üretim'in Net Borç /FAVÖK'ü bir yıl önceki 0,8x'e kıyasla 0,3x'e geriledi. Öte yandan, ENJSA'nın (Halka açık iştiraki) raporlanan net karı da 1Y23'te yıllık bazda %100 artarak 2,35 milyar TL'ye yükselirken, şirketin baz alınan net karı aynı dönemde 2,8 milyar TL (yıllık +%118) oldu. Sabancı Holding'in solo net nakit pozisyonu, 1Ç23'teki 6,5 milyar TL'ye (338 milyon dolar) kıyasla 2Ç23'te 4,5 milyar TL'ye (176 dolara) geriledi. Banka dışı işletmelerin Net Borç/FAVÖK'ü 0,5x'te kaldı (1Ç23'te 0,4x). Banka dışı kombine operasyonel nakit akışı 1Y22'de 2,0 milyar TL'den bu dönemde 16,6 milyar TL'ye ulaştı. Hesaplamalarımıza göre SAHOL mevcut NAD'sine göre %27,8 iskontolu işlem görmektedir. Bugün güçlü sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  TKFEN – TKFEN’in 2Ç sonuçları beklentilere paralel. Tekfen, 2. Çeyrek'te 496mn TL net kar açıkladı (bir yıl önceki 972mn TL'ye kıyasla), genel olarak 518mn TL'lik piyasa beklentisine paralel. Tekfen'in hem müteahhitlik hem de gübre iş kollarında marj artışı göstermesiyle, faaliyet karı da piyasa beklentilerine yakın geldi. TKFEN, 2. Çeyrek Taahhüt segmenti sonuçlarında 181mn USD gelir (geçen yılın aynı döneminde 188mn USD'ye kıyasla) ve 10mn USD FAVÖK (geçen yıl 19mn USD'ye kıyasla) bildirdi. Libya projelerinden tahsil edilen ödemelerin 19mn USD tutarında olumlu bir etkisi oldu. Yönetim ayrıca ikinci çeyrekten sonra Bakü stadyum projesinden 10 milyon ABD doları tutarında ek tahsilat yapıldığını kaydetti. İnşaat projelerinin birikmiş iş yükü, 2022 sonuna kıyasla sabit kalarak 2. Çeyrek itibariyle 1,2 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti ve yönetim, 2023 sonu birikmiş iş yükünün 1,1-1,2 milyar ABD Doları aralığında olmasını bekliyor. Şirket ayrıca, Taahhüt iş birimi için 15,6 milyar TL gelir (2022'de 10,9 milyar TL'ye kıyasla) ve 386 milyon TL FAVÖK (2022'de 633 milyon TL'ye kıyasla) öngören 2023 hedefini paylaştı. Gübre satış hacmi 440 bin ton ile bir önceki yılki 430 bin tonun biraz üzerinde gerçekleşti. Ortalama fiyat/karma düşmeye devam etse de, FAVÖK marjı 1. çeyrekteki %1,0 seviyesinden 2. çeyrekte %11,7'ye yükseldi (geçen yılın %17,4'ünden hala daha düşük). Düşük hammadde maliyetleri marjdaki iyileşmenin arkasındaki ana etken olarak görünmektedir. Yönetim, 2022 yılında 1,7 milyon ton olan satış hacminin FY23'te 2,1 milyon ton civarında gerçekleşmesini bekliyor. Şirket ayrıca Tarım Grubu'nun tamamı için 20,5 milyar TL gelir (2022'de 19,6 milyar TL) ve 2,9 milyar TL FAVÖK (2022'de 2,8 milyar TL) öngörüyor. TKFEN, 2022 sonunda 69mn USD net nakde karşılık 88mn USD konsolide net borç pozisyonu bildirdi. İkinci çeyrekteki temettü ödemesi ve artan işletme sermayesi ihtiyacı, borç pozisyonundaki artışın ana nedenleri oldu.
  GLCVY – Gelecek Varlık, 2Ç23'te 184mn TL tahminimize paralel 191 milyon TL (çeyreklik +%33, yıllık +%73) net kar açıkladı. Tahsilatlar yıllık %98 (çeyreklik -%21) artarak 536 milyon TL'ye ulaştı (YFt: 544 milyon TL). FAVÖK yıllık %92 (çeyreklik -%28) artarak 330 milyon TL (YFt: 337 milyon TL) olarak açıklanırken FAVÖK marjı %62 olarak gerçekleşti (1Ç23: %68, 2Ç22 %64). Aynı zamanda, Şirket alınan krediler sebebiyle 48 milyon TL net nakit pozisyonundan 319 milyon TL net borç pozisyonuna (0,3x Net Borç/FAVÖK) geçti. Nötr 10 Ağustos 2023 KAP Haberleri
  VAKBN – Vakıfbank 2Ç23 konsolide olmayan net karı bizim tahminimiz (1,2 milyar TL) ve piyasa beklentisinin (1,1 milyar TL) hafif altında 1 milyar TL (çeyreklik -%78, yıllık -%86) olarak açıklandı ve bu rakam yılın çeyreklik %2,9 (1Ç: %14,5) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. 10,3 milyar TL’ye (1Ç: 9,7 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlere rağmen, net faiz gelirleri daralan TL kredi mevduat makasıyla 1,8 milyar TL’ye (çeyreklik -%73, yıllık -%88, YFt: 1,7 milyar TL) geriledi ve net faiz gelirlerindeki gerilemeye paralel olarak net faiz marjı 1Ç’deki %1,7 seviyesinden %0,3 seviyesine geriledi. Diğer taraftan, ticari kar kambiyo karları ve menkul kıymet işlemleriyle 9,3 milyar TL’ye (1Ç: 2,3 milyar TL, YFt: 8,7 milyar TL) yükseldi. Ayrıca çeyrekte çözülen 250 milyon TL’lik serbest karşılıklar dahil diğer gelirler kalemi 5,8 milyar TL (çeyreklik -%76, yıllık +%183, YFt: 2,8mlrTL) olarak gerçekleşti. Çözülmeden sonra Banka’nın toplam serbest karşılık rezervi 6,7 milyar TL seviyesine geriledi. Komisyon gelirleri yıllık %115 artışla 5,1 milyar TL’ye (YFt: 5,1 milyar TL) yükselirken faaliyet giderleri %153 artış ile 9,6 milyar TL’ye (YFt: 8,2 milyar TL) yükseldi ve böylelikle gider/gelir oranı %43,8 olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, güçlü tahsilatlar ve hacim etkisiyle donuk alacak oranı %1,8’den %1,6’ya geriledi. Provizyon giderleri çeyreklik %36 daralmayla 8,6 milyar TL’ye (yıllık +%22, YFt: 8,5 milyar TL) gerilerken, net risk maliyeti 117bp olarak gerçekleşti. SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %13,2 ve %11,7 olarak gerçekleşti. Hafif Negatif
  HALKB – Halkbank’ın 2Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç23'te bankanın 723 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi 791 milyon TL net kar olması yönünde. Net kar tahminimiz %2,4 çeyreklik özkaynak karlılığına işaret etmektedir. 13,2 milyar TL’ye (1Ç: 15,7 milyar TL) gerileyen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileri ve daralan TL kredi-mevduat makasıyla net faiz gelirlerinin 4,8 milyar TL’ye (çeyreklik -%70, yıllık -%61) gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Tahminlerimize göre, 1,1 milyar TL (1Ç: 315 milyon TL zarar) net ticari zarar açıklanmasını bekliyoruz. Provizyon giderlerininse çeyreklik %60 daralmayla 416 milyon TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Faaliyet giderlerinde yıllık %160 artış beklerken komisyon gelirlerinden %130 artış tahmin ediyoruz.
  BRLSM – Birleşim Mühendislik, İstanbul Eyüp Sultan Göktürk 2.Etap Konut Projesi kapsamında ihalede verdiği teklifin kabul edildiğini bildirdi. Yaklaşık 418 milyon TL toplam tutar şirketin 2022 yılı hasılatının %30,7’sine karşılık gelmekte.
  BVSAN – Bülbüloğlu Vinç iştiraki BVS Cranes, Alman Demiryolları Şirketinden oplam dört adet konteyner terminali portal vinci siparişi alındığını bildirdi. Toplam tutar 24,1 milyon Euro olup üretim Türkiye’de gerçekleşecek ve Ekim 2025 - Haziran 2026 dönemlerinde teslimat öngörülmekte. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %55’ine karşılık gelmektr.
  NETAS – Netaş Telekomünikasyon, Turkcell'in bağlı ortaklığı Superonline’dan 903 bin Dolar tutarında sipariş aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %0,6’sına karşılık gelmekte.
  SASA – SASA Polyester, Gaziantep’te yer alan arazileri üzerine 40,000 kWp santral gücünde GES kurulumu için yaptığı başvurunun kabul edildiğini bildirdi. 25 milyon Dolar değerinde yatırım nihayetinde 10 ay sonra tamamlanacak projenin şirketin yıllık elektrik tüketiminin %10’unu karşılaması bekleniyor.
  YEOTK – Yeo Teknoloji, Azerbaycan’daki bir müşterisi ile GES kurulumu için 3,35 milyon Dolar tutarında sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %5,5’ine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  OFSYM – Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. payları 10-11 Ağustos’ta 27,20 TL fiyattan halka arz edilecek.
  IZENR – İzdemir Enerji payları 8-9-10 Ağustos’ta 19,00 TL fiyattan halka arz edilecek.
  Baydöner Restoranları A.Ş. – Şirket sermayesinin 70 milyon TL’den 14 milyon TL bedelli olarak 84 milyon TL’ye yükseltilmesine ve 21,00 TL fiyattan halka arzı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. Şirket ayrıca 4 milyon adet mevcut pay satışı gerçekleştirecek.
  Enerya Enerji A.Ş. – Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den 25 milyon TL bedelli olarak 145 milyon TL’ye yükseltilmesine ve 88,76 TL fiyattan halka arzı için yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. Şirket ayrıca 14 milyon adet mevcut pay satışı gerçekleştirecek.
  KLSER & MIATK & SEKFK & YYAPI – VBTS kapsamında KLSER, MIATK, SEKFK ve YYAPI payları 10/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  ONCSM – VBTS kapsamında ONCSM payında 10/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – ATSYH, VKFYO

  KAP Haberleri

Yukarı