Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  EREGL – EREGL’nin 2Ç sonuçları beklentilere paralel açıklandı. EREGL 2Ç’de 6.6 milyar TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 6.7 milyar TL kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 6.8 milyar TL). FAVÖK ise 10.9 milyar TL olarak gerçekleşti (piyasa beklentisi: 10.7 milyar TL). Şirketin cirosu yıllık bazda %142 artarken, FAVÖK ise %93 büyüme gösterdi. İlk çeyrek ile karşılaştırıldığında ton başına karlılık yatay seyrederek 330 dolar/ton civarında gerçekleşti. 2Ç’de şirketin satış hacmi geçen seneye göre %2 düşüş ile 1.96 milyon ton olarak gerçekleşti. Ortalama satış fiyatları yassı ürünlerde 1Ç’ye göre %1 artış gösterdi. Son 2 ayda çelik fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle yılın ikinci yarısında hem ciro hem de FAVÖK performansında gerileme gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Şirketin artan işletme sermayesi nedeniyle net borç pozisyonunun 6.4 milyar TL’den 12.2 milyar TL’ye yükselmiş olması bu çeyrekte öne çıkan bir diğer başlık olmuştur. Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  KORDS – KORDS, 2Ç22'de 349 milyon TL (YF tahmin: 371 milyon TL) olan konsensüs tahminine paralel (yıllık %61 artışla) 363 milyon TL net kar açıkladı. Net satışlar 2Ç22'de yıllık %175 artarak 4.6 milyar TL'ye yükseldi (Piyasa tahmini: 4.6 milyar TL; YF tahmin: 4.6 milyar TL). FAVÖK, 2Ç22'de 551 milyon TL'lik piyasa beklentisine kıyasla yıllık bazda %98 artarak 563 milyon TL'ye yükseldi. Sıkı faaliyet kontrolüne rağmen FAVÖK marjı geçen yılın yüksek bazın etkisiyle y/y 4.7 puan azalarak %12.1'e geriledi. Bilanço tarafında ise KORDS'nin net borcu 2Ç22'de 5.7 milyar TL'ye yükseldi (1Ç22'deki 4.9 milyar TL'den), Net Borç/FAVÖK oranı ise 2.8x'te (1Ç22'de 2.8x'e kıyasla) sabit kaldı. Sonuçlara piyasa tepkisinin bugün nötr olmasını bekliyoruz.
  KOZAL – KOZAL’ın 2Ç net karı beklentilerin altında. Koza Altın 2Ç'de 732 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 1.2 milyar TL net kar açıklanması yönündeydi. Şirketin net karı TL bazında yıllık bazda %7 artış gösterirken, dolar bazında gelirler ve faaliyet karında ise düşüş yaşandı. Şirketin üretimi bu çeyrekte 49 bin ons, ilk 6 aylık dönemde ise 107 bin ons oldu (2021 yılı ilk 6 ay: 135 bin ons). Beklentilerin altında gerçekleşen altın üretimine bağlı olarak ciro ve faaliyet karı da 2Ç’de piyasa tahminlerinin sırasıyla %27 ve %32 altında kalmıştır. Nakit altın üretim maliyeti 2022’nin ilk yarısında 817 dolar/ons olarak gerçekleşti (geçen sene aynı dönem 775 dolar/ons). Şirket ayrıca 2Ç’de 320 milyon TL tutarında yapılan bağışlara ilişkin gider kaydetmiştir. Şirketin net nakit pozisyonu 9.4 milyar TL olarak açıklanmıştır fakat Temmuz ayında yapılan temettü ödemesi dikkate alındığında nakit pozisyonu 6.8 milyar TL olacaktır. Zayıf faaliyet performansı nedeniyle sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.
  MGROS – MGROS’un 2Ç net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Migros 2Ç’de 441 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 190 milyon TL kar açıklanması yönündeydi (geçen sene 2Ç’de net kar 2 milyon TL düzeyindeydi). Şirket’in satış büyümesi artan enflasyona paralel olarak %90 seviyesine yükseldi (önceki çeyrekte büyüme %60 olarak gerçekleşmişti). Dİğer yandan faaliyet giderlerindeki artışın satışlardaki büyümenin altında gerçekleşmesi sayesinde, faaliyet kar marjında bu çeyrekte yıllık olarak 130 baz puan iyileşme kaydedildi. Gerçekleşen FAVÖK marjı beklentilere göre de yaklaşık 140 baz puan daha güçlü. Migros’un nakit akışı performansı da güçlü ivmesini sürdürdü ve UFRS 16 etkisi hariç net nakit pozisyonunu 0.9 milyar TL’den 1.9 milyar TL’ye yükseldi. Şirket Yönetimi 2022 yılında daha önce %55-60 satış büyümesi beklerken, bu tahmini %80-85 aralığına revize etti. FAVÖK marjı için %8 beklenti paylaşılırken, yeni mağaza açma hedefi 350’ye revize edildi (daha önce 250 ve üzeri). Güçlü ciro büyümesi, artan karlılık ve nakit akışı dikkate alındığında sonuçların tüm kalemlerde olumlu performansa işaret ettiğini düşünüyoruz, sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  CCOLA – Coca Cola İçecek, 2Ç22'de 1.2 milyar TL (YFt: 1.6 milyar TL) olan piyasa beklentilerine paralel olarak 1.2 milyar TL (yıllık +%71 artış) net kar açıkladı. Daha yüksek efektif vergi oranı, çeyrekteki tahminimize göre sapmanın ana nedeni oldu. Yurt içi satış gelirleri, güçlü hacim ivmesi (2Ç'de yıllık +%19.8 satış hacmi büyümesi) ve fiyatlandırma sayesinde %138.3 artarak 5.2 milyar TL'ye yükseldi. Böylece Türkiye operasyonlarının toplam cirodaki payı %54.8 (2Ç21'de %60) oldu. Uluslararası operasyonlarda ise satış hacmi %28.5 arttı (2Ç22'de organik büyüme %12.7), böylece uluslararası satış gelirleri 2Ç22'de %162.8 artarak 9.5 milyar TL'ye ulaştı (2Ç21'deki 3.6 milyar TL'ye kıyasla). Konsolide satış gelirleri, %25.1 konsolide satış hacmi büyümesinin etkisiyle, bu çeyrekte yıllık %152 artarak 14.7 milyar TL'ye ulaştı. (Piyasa tahmini: 14.1 milyar TL). FAVÖK, 2Ç22'de 2.9 milyar TL'lik piyasa beklentisi karşın yıllık %112 artarak 2.8 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı, büyük ölçüde maliyet baskısı ve yüksek enerji giderleri nedeniyle yıllık bazda 3.6 puan daralarak %19.3'e geriledi. Türkiye operasyonunun FAVÖK marjı 479 baz puan azalarak %13.3'e, yurt dışı operasyonların ise 332 baz puan azalarak %21.6'ya geriledi. Bilanço tarafında, CCOLA'nın net borcunun 1Ç’deki 6.9 milyar TL seviyesinden 7.5 milyar TL'ye yükselmesine rağmen, Net Borç/FAVÖK oranı 2Ç22'de hafif düşüşle 1.1x'e geriledi (1Ç22'deki 1.2x'e kıyasla). Beklentilere paralel olan sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  CIMSA – Çimsa, ikinci çeyrekte beklenenden yüksek operasyonel karlılık ve 373mn TL ertelenmiş vergi geliri sayesinde 2Ç22'de 259 milyon TL olan piyasa tahmininin üzerinde 858 milyon TL (yıllık +%105 artışla) net kar açıkladı. Net satışlar 2Ç22'de yıllık %123 artarak 2.2 milyar TL'ye ulaştı (Piyasa tahmini: 2.1 milyar TL). Yurt içi satışlar, bu çeyrekteki yukarı yönlü fiyat revizyonları ve mevsimsellik nedeniyle ilk çeyreğe kıyasla daha güçlü talep nedeniyle %182 artarak 1.2 milyar TL'ye yükseldi. İhracat tarafında ise gelirler %100 artarak 1.2 milyar TL'ye yükselirken, ihracat payı 6A22'de %50 seviyesinde (6A21'de %45'e karşılık) gerçekleşti. Daha yüksek enerji ve elektrik maliyetlerine rağmen, FAVÖK 2Ç22'de 310 milyon TL olan piyasa beklentisine kıyasla yıllık %122 artarak 471 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 0.2 baz puan azalarak %21.0'a geriledi. Operasyonel giderlerin ve maliyetlerin sıkı kontrolü, bu çeyrekte tahminimize kıyasla sapmanın ana nedenleriydi. Bilanço tarafında, CİMSA'nın net borcu 2Ç22'de 1.6 milyar TL'ye yükselirken, Net Borç/FAVÖK oranı 1.8x'e geriledi (1Ç22'de 2.2x'e kıyasla). Piyasa tepkisinin açıklanan finansallara bugün hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Yukarı