Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AEFES: Anadolu Efes Biracilik 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 91mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 33mn TL net kar;YF Bekl: 223mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %48 aşağıdadır ve 1Ç18 rakamının %186 altındadır. Şirketin bira satış hacmi (proforma) %1.5 artış kaydetti (Türkiye:-%3.5, EBI:+2.5%). Şirketin satış gelirleri, ABI’ın Rusya ve Ukrayna operasyonlarının da birleşmesiyle, 2Ç18'de yıllık bazda %45 artarak 5450mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 5270mn TL; YF Bekl: 5368mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %37 artışla 927mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 854mn TL; YF Bekl: 916mn TL) çeyreksel bazda ise %223 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 1.0 puan daralma göstererek %17.0 olmuştur. Türkiye bira operasyonları FAVÖK marjı düşerken (-2.0puan), EBI’in marjı yükselmiştir (+2.1puan). Diğer yandan, şirketin Net Borcu 4736mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.0x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
 • AKSEN: Aksa Enerji 2Ç18'de beklentilerin üzerinde 55mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 73mn TL zarar; YF Bekl: 80mn TL zarar).Şirket 2Ç17 ve 1Ç18'de sırasıyla -5 mn TL zarar ve 58 mn TL net kar açıklamıştı. Operasyonel olarak sonuçlar beklentilerin hafif üzerinde gelirken, net karın güçlü gelmesinde ana etken kur farkı giderlerinin beklentilerimize göre daha düşük gelmesidir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %18 artarak 1036mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1078mn TL; YF Bekl: 1100mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %152 artışla 237mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 225mn TL; YF Bekl: 220mn TL) çeyreksel bazda ise %8 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 12.1 puan artış göstererek %22.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 3251mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 4.1x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
 • BOLUC: Bolu Cimento 2Ç18'de piyasa beklentilerinin altında 32mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 35mn TL net kar;YF Bekl: 32mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17’ye göre %4 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %5 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %10 artarak 154mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 157mn TL; YF Bekl: 150mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17’ye göre %1 artışla 50mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 52mn TL; YF Bekl: 53mn TL) çeyreksel bazda ise %11 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 2.7 puan daralma göstererek %32.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 122mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.6x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz.
 • EKGYO: Emlak GYO 2Ç’de 264mn TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 216mn TL’nin üzerinde ve piyasa beklentisi olan 267mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Bu sonucun, hisse performansına önemli bir etki yapmasını beklemiyoruz
 • GEREL: Şirket, 50.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış esas sermayesinin 6.000.000 Türk Lirası tahsisli artırılmasına ve 6.000.000 adet çıkarılacak payın Şirkete bildirilen temlik işlemi neticesinde GEM yerine Yüksel Kardeş'e tahsisli esas sermaye artırımı yapılmasına ve bu surette şirket esas sermayesinin 56.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmesine,yatırımlarının korunması ilkesi çerçevesinde primli yapılmasına,Artırılan tahsisli sermayenin Şirketin diğer pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, 1 TL nominal değerli pay için primli fiyatla alıcı Yüksel Kardeş'e tahsisli şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bedelsiz sermaye artışını tahsisli sermaye artırımı sonrasına bırakılmasına karar verilmiştir.
 • HALKB: Halkbank 2Ç18’de solo bazda 1,113 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 1,082mn TL ve bizim beklentimiz olan 1,049mn TL’ye paralel gerçekleşti. Halkbank’ın sonuçları piyasa beklentileri ile uyumludur. Hisse performansı olarak önemli bir etki beklemiyoruz.
 • HLGYO: Halk GYO 2Ç18’de 23 mn TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 14 mn TL idi. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda, bazı konut projelerinin gelirlerinin bilançoya yansıması etkili oldu. Halk GYO için piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Bu sonuçları, beklentimizin üzerinde gelmesi nedeni ile olumlu buluyoruz.
 • KOZAL: Şirket 1Ç18’de 141.5mn TL, 2Ç18’de 357.2mn TL toplamda 6 ayda 499mn TL net dönem karı elde etmiştir. 2017 yılının ilk yarısında 270mn TL net dönem karı açıklamıştı. 1Ç18’de şirket 101mn TL, 2Ç18’de 272mn TL FAVÖK elde etmiştir. 2Ç18’e göre FAVÖK %81 artmıştır.
 • MGROS: Migros 2Ç18'de piyasa beklentilerine paralel 290mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 286mn TL zarar;YF Bekl: 326mn TL zarar). Açıklanan zarar rakamı 2Ç17ye göre %147 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %22 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %15 artarak 4523mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 4533mn TL; YF Bekl: 4483mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %53 artışla 241mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 212mn TL; YF Bekl: 200mn TL) çeyreksel bazda ise %31 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 1.3 puan artış göstererek %5.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2738mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.2x oldu. Şirketin net zararı her ne kadar beklenti paralelinde gerçekleşse de FAVÖK’teki beklenenden güçlü performans nedeniyle 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
 • TUPRS: Tupras 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 1027mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 762mn TL net kar;YF Bekl: 945mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %59 artarak 20081mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 18766mn TL; YF Bekl: 19689mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de geçen seneye göre %42 artışla 2098mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1615mn TL; YF Bekl: 1855mn TL) çeyreksel bazda ise %119 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 1.3 puan daralma göstererek %10.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 8923mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.6x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
 • ULKER: Ulker 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 242mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 183mn TL net kar; YF Bekl: 178mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %168 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %98 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %14 artarak 1330mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1306mn TL; YF Bekl: 1285mn TL). Satış hacmi sadece %0.9 artış göstermiştir. FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %24 artışla 212mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 191mn TL; YF Bekl: 185mn TL) çeyreksel bazda ise yatay kalmıştır. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 1.3 puan artış göstererek %16.0 olmuştur. Karlılıktaki artışın en önemli nedeni yurtdışı operasyonlar olarak gözlenmektedir. Net kardaki artışı destekleyen bir diğer neden ise kur farkı karı olmuştur. Ülker 2Ç18’de 210 milyon TL net kur farkı karı yazmıştır ve bu da net karı çok olumlu etkilemiştir. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1707mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.2x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. SPK BÜLTENİ:
 • SEYKM, SEKFK, AVOD, BSOKE, DMSAS VE SELGD sermaye artırım başvuruları onaylanmıştır.
 • KILER sermayesinin %85'ine tekabül eden payların CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından satın alınacağı yönünde Şirket tarafından yapılan özel durum açıklaması öncesinde ve sonrasında KILER pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan bazı kişilere ceza gelmiştir.

Yukarı