10.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEL: Borsa İstanbul, Aksel Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirket’in faaliyetlerinin ve HBZ Gayrimenkul Turizm Ticaret A.Ş. paylarının alım bedelini karşılamak üzere yapılacağı belirtilen tahsisli sermaye artırımına ilişkin süreç ile Şirket’in senetli alacaklarının tahsil sürecinin takip edilmeye devam edilmesine karar verilmiştir.
 • AKSGY: Şirket, Tekirdağ-Çerkezköy’de yer alan 75.015,78 m2 büyüklüğündeki araziyi 9.322.033 USD (26.935.084 TL) bedelle yarısı peşin, yarısı 24 ay taksitle ödenmek üzere Yılmaz Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne satılmasına ve Çerkezköy OSB’ye yapılan 562.617 USD’lik kısmın Yılmaz Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne yansıtılarak 9 ay eşit taksitle tahsil edilmesine karar verilmiştir. Böylece Çerkezköy' de satılan 3 parsel sonrasında portföyümüzde kalan 1 parselde 134.135,18 m2'lik arsa kalmıştır.
 • ANELE: Brüt 0,0135 TL (net 0,0115 TL) nakit temettünün 23 Ağustos tarihinde dağıtılacağı açıklanmıştır.
 • AVOD: Burak Kızak, 800.000 lot AVOD AZ hissesinin alış işlemini borsa dışı virman yoluyla Nazım Torbaoğlu’ndan gerçekleştirmiştir.
 • BAGFS: Şirket, Nitratlı gübrelerle ilgili Bakan talimatı gereği %33 AN, %26 CAN, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışlarını durdurmuş olup, CAN üretimi devam etmektedir.
 • BNTAS: Muammer Birav ve Fikret Çetin, 150.000’er lot payı borsa dışı virman yoluyla 2,40 TL fiyattan satmıştır.
 • BOYP: Şirket, Katar ve Türkiye'den bankaların katılımıyla gerçekleşen sendikasyonla 90 milyon USD tutarında finansman sağlamıştır. İlk yılı geri ödemesiz olmak üzere beş yıl vadeli finansmandan elde edilen kaynak, kısa vadeli borçların geri ödemesinde kullanılacaktır.
 • CEMAS (NIBAS): Şirket, NIBAS hisselerinde 0,65-0,70 TL fiyattan 2.65 mn lot alış işlemi ile pay oranını %46,32’den %36,51’e çekmiştir.
 • EGCYO: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Batı Tarımsal Yatırımlar’ın kısmi bölünme işlemleri tamamlanmış ve şirketin %100 sermaye payı ile bağlı ortaklığı olan EGC Tarım Arazileri A.Ş. kurulmuş bulunmaktadır.
 • GEREL: Şirket geri alım programı kapsamında 2 TL fiyattan 5.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • GSRAY: Şirket, UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu tarafından 2 Mart 2016 tarihinde tebliğ edilen karar için Court of Arbitration for Sport "CAS"'a (Spor Tahkim Mahkemesi) başvurmuştur. Sözkonusu davaya ilişkin duruşma 16 Haziran 2016 tarihinde Paris'te gerçekleşecektir.
 • KIPA / MGROS: Ana hissedar Tesco Overseas Investments Limited tarafından iletilen güncel bilgiye göre nominal değeri hisse başına 1 TL ve toplam ödenmiş sermayesi 1.332.682.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin yaklaşık %95,5'ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışına ilişkin olarak 10 Haziran 2016 tarihinde Migros Ticaret A.Ş. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede toplam satın alma bedeli hisse başına 0,2375 TL olmak üzere toplam 302.286.947 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Rekabet Kurulu izni ve diğer gerekli koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle düzenlenecek bilançoya göre yapılacak fiyat uyarlamasına tabi olacaktır. Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Migros Ticaret A.Ş. bakımından "pay alım teklifi" zorunluluğu ortaya çıkacak olmakla birlikte, zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacağı tarafımıza bildirilmiştir.
 • LKMNH: Brüt 0,1176 TL (net 0,10 TL) nakit temettünün 20 Haziran tarihinde dağıtılacağı açıklanmıştır.
 • MARTI: Şirket, 1 Nisan 2015 – 31 Mart 2016 dönemi finansallarında 92.4 mn TL zarar ettiğini açıklamıştır. (1 Nisan 2014 – 31 Mart 2015: 48.7 mn TL)
 • OSTIM: Şirket’te geçmişte yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve kamu davası açılmıştır.
 • SANEL: Brüt 0,0453 TL (net 0,0385 TL) nakit temettünün 30 Eylül tarihinde dağıtılacağı açıklanmıştır.
 • SARKY: Brüt 0,15 TL (net 0,1275 TL) nakit temettünün 22 Haziran tarihinde dağıtılacağı açıklanmıştır.
 • SEYKM: Brüt 0,0692929 TL (net 0,0679132 TL) nakit temettünün 31 Ekim tarihinde dağıtılacağı açıklanmıştır.
 • SNGYO: Şirket maliyet yönetimi kapsamında Şirket portföyümüzde yer alan kiralık gayrimenkullerin üçüncü kişilere kiralanması kira bedellerinin tahsili ve sözleşme uygulaması, kiralık gayrimenkullerimizin işletilmesi konusunda Mülk Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Ticaret A.Ş.' den hizmet alınmasına, mevcut tüm kiralama sözleşmelerinin, yapılacak bir sözleşme ile Mülk Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Ticaret A.Ş.' ye devredilmesine ve bu kapsamda Mülk Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Ticaret A.Ş. ile "İşletme ve Kira Sözleşmesi" imzalanmasın karar verilmiştir.
 • UNYEC: Şirket, toplam bütçesi 17.2 milyon TL (yaklaşık 5.2 milyon Euro) olan "Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretim Tesisi" projesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanılması konusunda karar almıştır.
 • USAS (CEMAS): Şirket, CEMAS hisselerinde 0,96-0,97 TL fiyattan 1.5 mn lot alış işlemi ile pay oranını %74,8’den %75,4’e yükseltmiştir.
Yukarı