Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ALARK – Alarko Holding’in 1Ç net karı beklenildiği gibi güçlü. Alarko Holding 1Ç’de 1,03 milyar TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi ve bizim tahminimiz sırasıyla 960 milyon TL ve 845 milyon TL seviyesindeydi. Şirket güçlü net kar performansının çok büyük bölümü enerji iş kolunda iştiraklerin katkısından kaynaklandı. Özellikle ithal kömür santrali CENAL’da düşük kömür maliyeti ve yüksek elektrik satış fiyatları sonucu elde edilen güçlü kar marjı, Holding’in sonuçlarını olumlu etkiledi. CENAL için MW başına FAVÖK performansının bir önceki çeyrek 23 dolar iken, bu çeyrekte 56 dolara yükseldiği hesaplıyoruz. Kömür fiyatlarında uluslararası piyasalarda yaşanan artışa rağmen, şirketin kömür maliyetini önceden 100 dolar/ton civarında sabitlemesi, kar marjlarının iyileşmesinde temel etken olmuştur. Enerji dağıtım iş kolunda da FAVÖK performansı yıllık olarak önemli ölçüde artış kaydederek 117 milyon TL’den 562 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu çeyrekte ayrıca hidroelektrik santralin artan üretimi ile ALTEK’in de faaliyet karında artış gözlenmiştir. Turizm ve inşaat bu çeyrekte de zarar kaydeden iş kolları olurken, sanayi alanında ise ALCAR’ın karlılığı geçen seneye göre önemli ölçüde artış göstermiştir. Piyasa tarafından şirketin 2021 beklentilerinde revizyona gidip gitmeyeceği takip edilecektir (önceki beklenti 2022 yılı için 2750-3250 milyon TL net kar açıklanması yönündeydi).
  BIMAS – BIMAS’ın 1Ç net karı beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. BIMAS 1Ç’de 1,3 milyar TL net kar açıkladı (geçen yıl aynı dönem 0,7 milyar TL), piyasa beklentisi 1,2 milyar TL seviyesindeydi (YF tahmin: 1,2 milyar TL). Net karın beklentileri aşmasında daha yüksek satış büyümesi ve daha düşük vergi gideri kaydedilmesi etkili oldu. Yılın ilk çeyreğinde ciro büyümesi ivme kazanarak %76 seviyesine ulaşırken, FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyir ile %8,4 seviyesinde gerçekleşti (beklenti %8,7). Brüt kar marjı çeyreklik olarak 1,4 puan düşüş gösterse de, geçen yıla kıyasla yatay kalarak %18,5 seviyesinde açıklandı. Şirket yönetimi 2022 beklentilerinde yukarı revizyon yaparak büyüme tahminlerini yaklaşık %55’ten yaklaşık %75 seviyesine çekmiştir. FAVÖK marjı beklentisi %8,5 olarak korunmuştur. Güçlü ciro büyümesi ile net kar beklentilerinde de yukarı revizyon potansiyeli oluşacak ve 2022 tahminlerine göre F/K çarpanı 9x civarına gerileyecektir. Bu nedenle hissenin değerlemesini halen cazip buluyor ve sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olacağını tahmin ediyoruz.
  CIMSA – Çimsa, 92mn TL olan beklentinin üzerinde (yıllık %23 düşüş) 124mn TL net kar açıkladı. Net satışlar 1Ç22'de yıllık %112 artarak 1355mn TL'ye ulaştı (Piyasa tahmini: 1234mn TL). Güçlü fiyatlandırma sayesinde yurt içi satış gelirleri %95, yurt dışı satışlar ise %134 arttı. Öte yandan, FAVÖK 1Ç22'de 146mn TL olan piyasa beklentisine karşın yıllık %5 azalarak 137mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise devam eden maliyet enflasyonu ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle yıllık 12,5 puan daralarak %10,1'e geriledi. Bilanço tarafında, CİMSA'nın net borcu, işletme sermayesi ihtiyacındaki artış nedeniyle 1Ç22'de 1427mn TL'ye yükseldi (4Ç21'de 1102mn TL'den). Şirketin Net Borç/FAVÖK oranı 2,2 katına yükseldi (4Ç21'deki 1.7x'e kıyasla). Sonuçlara piyasa tepkisinin bugün nötr olmasını bekliyoruz.
  EKGYO – 1Ç22’de, ciro yıllık %73 (çeyreklik +%90) artışla beklentilerin üzerinde (YFt:1,2mlrTL, piyasa: 1,1mlrTL) 2,2mlrTL seviyesinde gerçekleşti. Artan gelirlere paralel, FAVÖK 862mnTL’ye (yıllık +%318, çeyreklik +%60, YFt: 484mnTL, piyasa: 505mnTL) ulaştı. Böylelikle FAVÖK marjı yıllık 23puan artışla %39’a yükseldi (çeyreklik -7,5puan, YFt: %40). Sonuç olarak, Şirket 738mnTL net kar açıkladı (çeyreklik +%133, yıllık +%231). Aynı zamanda, Şirket’in net borç pozisyonu 1,1mlr TL’den 140mnTL’ye gerilerken, net borç/FAVÖK oranı 0,8x’den 0,06x’ya geriledi. Azalan net borç ve güçlü karlılık rakamlarıyla piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Pozitif
  ENKAI – ENKA’nın 1Ç’de faaliyet karı güçlü, fakat finansal gider nedeniyle net zarar açıklandı. Enka İnşaat 4Ç'de 0,5 milyar TL net zarar açıkladı (geçen sene 1Ç: 1,1 milyar TL kar). Piyasa beklentisi 2,0 milyar TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin 0,9 milyar TL). Her ne kadar faaliyet karı beklentilerin %12 gerçekleşerek 1Ç döneminde 2,6 milyar TL FAVÖK elde edilse de (geçen sene 1,5 milyar TL), şirketin elinde bulunan finansal yatırımlardan (bono ve hisse senedi) kaydedilen finansal giderler nedeniyle bu çeyrekte dipte net zarar açıklandı. Segmentlere bakıldığında, inşaat iş kolunda faaliyet karı yıllık olarak 142 milyon dolardan 101 milyon dolara gerilerken, enerji iş kolunda artan üretimin etkisi ile faaliyet karı geçen sene -6 milyon dolar iken, bu sene 35 milyon dolar oldu. Gayrimenkullerden elde edilen faaliyet karı ise 42 milyon dolar seviyesinde yatay kaldı. Şirketin net nakit pozisyonu 5,1 milyar dolardan 4,8 milyar dolara geriledi. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif negatif olmasını bekliyoruz.
  AEFES – Anadolu Efes, bu çeyrekte daha yüksek finansal gelirler sayesinde 132mn TL net zarar açıkladı (Piyasa tahmini: 182.0mn TL net zarar; YF tahmin: 262.5mn TL net zarar). Öte yandan, AEFES Ukrayna operasyonlarından 980.6mn TL değer düşüklüğü kaynaklı tek seferlik gider kaydetti. AEFES'in konsolide satış hacmi, bira satış hacmindeki %5,4'lük (Ukrayna Hariç +%14,9 yıllık yıllık) ve CCİ satış hacmindeki %18,2'lik artış sayesinde, %14,2 (Ukrayna Hariç: yıllık +%17,3) artarak 26,5 mhl'ye ulaştı. AEFES'in konsolide FAVÖK'ü, 1Ç22'de 1845mn TL'lik piyasa beklentisine kıyasla yıllık %211 artarak 2037mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 4,1 puan artarak %14,8'e yükseldi. Bira Grubu FAVÖK, brüt karlılıktaki iyileşme ve sıkı faaliyet giderleri kontrolü sayesinde 452,6mnTL'ye (1Ç21'de -47.4mnTL) ulaştı. Bilanço tarafında AEFES'in net borcu 1Ç22'de 13,6 milyar TL'ye yükseldi (4Ç21'deki 10,9 milyar TL'den), Net Borç/FAVÖK ise 4Ç21'e göre 1,7 kat sabit kaldı. Ukrayna operasyonlarından kaynaklanan satış hacmi kaybına rağmen, şirket yönetimi daha yüksek fiyat artışları sayesinde satışlarını ve FAVÖK beklentilerini korudu. Sonuçlara piyasa tepkisinin bugün nötr olmasını bekliyoruz.
  KCHOL – Koç Holding 1Ç net karı tahminlere paralel gerçekleşti. KCHOL, 1Ç'de 6.6 milyar TL olan tahminden %2 daha yüksek olan 6.7 milyar TL net kar açıkladı. Finans (YKBNK), Enerji (Tüpraş & Aygaz) ve Otomotiv segmentinde elde edilen güçlü sonuçlar, kazanç performansının ana itici güçleri oldu. Şirketin solo net nakit pozisyonu 1Ç'de 275mn USD'den 136mn USD'ye geriledi. Bugün nötr piyasa tepkisi bekliyoruz.
  KORDS – Kordsa’nın 1Ç sonuçları beklentilere paralel. Kordsa 1Ç'de 417 mn TL net kar açıkladı (geçen sene aynı dönem 132 milyon TL), piyasa beklentisi 437 mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 430 mn TL net kar). 1Ç FAVÖK performansı genel olarak beklentiler ile uyumlu gerçekleşti ve 788 milyon TL olarak açıklanırken (piyasa beklentisi: 705 milyon TL), lastik güçlendirme pazarında artan talep ve yükselen birim fiyatlar sayesinde FAVÖK marjı yıllık olarak %17.7’den %18,9’a yükseldi (beklenti %17,6). Piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Yukarı