Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  HALKB – Halkbank 1Ç21 konsolide olmayan net karı tahminlere paralel 59mn TL(çeyreklik -%88, yıllık -%93) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %0,6 (4Ç: %4,8) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Çeyreklik düşük karlılığın temel sebebi, negatif gelen net faiz gelirleridir. Net faiz marjı ise, negatif TL kredi mevduat makası, 711mnTL’ye yükselen swap maliyetleri (4Ç: 234mnTL) ve 1,6mlrTL’ye (4Ç: 3,2mlrTL) gerileyen TÜFE’ye endeksli gelirlerle -%0,1’ye (4Ç: 1,7%) gerilemiştir. Karlılık üzerindeki diğer bir baskılayıcı faktör ise 642mnTL olarak gerçekleşen ticari zarardır (4Ç: 351mnTL kar). Diğer taraftan, güçlü tahsilat performansı ve provizyon geri dönüşleriyle 3,4mlrTL’ye (4Ç: 323mnTL) yükselen diğer gelirler net faiz gelirlerinin ve ticari zararın çeyreklik karlılık üzerindeki negatif etkisini kısmen elimine etmiştir. Komisyon gelirleri yıllık sabit seyrederken, faaliyet giderlerindeki yıllık %16 artış ile gider gelir oranı %65,8 (4Ç: %45,4) olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, güçlü tahsilatlarla donuk alacak portföyündeki gerilemeye bağlı olarak donuk alacak oranı %3,8’den %3,5’e geriledi. Yakın izlemedeki kredilerdeki artış ile Grup-II kredilerin toplam kredilere oranı ise %8,4’ten %9’a ulaştı. Karşılık giderleri ise çeyreklik %23 (yıllık -%50) artışla 1,2mlrTL’ye ulaşırken, brüt risk maliyeti 4Ç’deki 90bp seviyesinden 112bp’ye yükseldi. SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %14,6 ve %12 seviyelerindedir. Negatif
  ARENA – Şirket sermayesinin 32 milyon TL’den %212.5 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 68 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldı.
  NIBAS – Şirket ile Aslan Yapı arasında Ankara’da yapılacak proje için 1.18 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %16.7’sine karşılık gelmekte.
  KONTR – Şirket ile Cengiz Enerji arasında Özbekistan’da kurulacak olan 240 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali’nin Yüksek Gerilim İşleri için 1.83 milyon Dolar (yaklaşık 15 milyon TL) tutarında sipariş alındığı bildirilmişti. Söz konusu siparişe ilişkin sözleşme imzalandığı bildirildi.
  SNPAM – Şirket sermayesinin 79.9 milyon TL’den %62.6 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 50.1 milyon TL artışla 130 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldı.
  TRILC – Şirket sermayesinin 77.05 milyon TL’den %110 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 84.75 milyon TL artışla 161.8 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  GWIND – DOHOL tarafından 4.70 TL fiyattan 0.4 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %71.42’ye yükseldi.
  KRDMA – Yolbulan Demir ve Sanayi tarafından 7.50 – 7.52 TL fiyat aralığından 0.15 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3.61’e geriledi.
  PETKM – Cem Okullu tarafından 6.30 TL fiyattan 2 milyon adet pal alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10.53’e yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı