09.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSA: DowAksa'nın stratejik planında yer alan yatırım harcamaları gözönüne alınarak Dow ile yürütülen müzakere neticesinde, DowAksa'ya şimdilik toplam 10 (on) Milyon ABD Dolarında nakit sermaye ödemesi ve ödenecek nakit sermayenin Şirket ve Dow tarafından eş zamanda ve eşit olarak karşılanmasında mutabık kalınmış olup; buna göre, yapılması planlanan toplam 10 (on) Milyon ABD doları nakit sermaye ödemesi için Şirket payına düşen 5 (beş) Milyon ABD Doları'nın DowAksa'ya ödenmesine karar verilmiştir.
 • ANSA: MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş.'ni muhatap ihtarnamelere konu hususlara ilişkin, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması, ilgili mahkemeler nezdinde dava açılması ve her türlü alacak takibinde bulunulması dahil, gerekebilecek tüm hukuki işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.
 • DOHOL: Holding, 3.2 mn adet payı Borsa'dan 0,68 TL fiyat (2.080.000 TL bedel) ile satın almıştır.
 • EKGYO: Ankara-Çankaya’da planlanan Toplu Konut Uygulaması kapsamında, 29396 Ada 3 Parselde; 1306 adet konut ve 23 adet ticari üniteden oluşan toplam 1329 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatları alınmıştır.
 • ETILR: Şirket, Franchise marka isim hakkı olarak talep ettiği Amerikan Dolar kuru üzerinden belirlediği ücretleri Türk Lirası olarak değiştirme kararı almıştır.
 • HLGYO: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında yer alan 46 ve 34 katlı iki ofis kulesi, 8'er katlı podyum binaları ve ilave otopark inşası için ana yüklenici ihale süreci tamamlanmıştır. Almış olduğu karar doğrultusunda; "Anahtar Teslimi Götürü Bedel" usulüne göre 751,5 milyon TL (KDV Hariç) ile en uygun (düşük) teklifi veren YDA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. ile ana yüklenici hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
 • IDGYO: Ortaklarının kendi aralarında yapacak oldukları pay devirleri için onay verilmiş olup, buna istinaden ortaklar arasındaki pay devirleri fiili olarak gerçekleştirilmiştir Oluşan yeni ortaklık yapısı uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu değerlendirilmekte olup, konuya ilişkin pay alım teklifi başvurusunun mevzuatta öngörülen süre içinde SPK'ya yapılması beklenmektedir. Olası pay alım teklifi fiyatına ilişkin nihai karar merci Sermaye Piyasası Kurulu olmakla birlikte, pay alım teklifi fiyatının Şirketimiz tarafından 17.10.2016 tarihinde yapılan KAP açıklaması tarihinden önceki 6 aylık dönem içinde oluşan Şirket paylarının günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması şeklinde oluşacağı beklenmektedir.
 • ISCTR: Yapılan ihaleler sonucunda Banka takipteki krediler portföyünün 403.338.249 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacakları 34.481.909 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Final Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir.
 • ISGYO: Sirkeci Banka Hizmet Binasının Elkon Elevatör Konveyör ve Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmasına ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, 53.1 mn TL tutarındaki satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. İstanbul-Zeytinburnu’nda geliştirilen İnistanbul Konut Projesinin 3.ve 4.etaplarına ait kaba inşaat işleri Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'ye verilmiştir.
 • KLGYO: İzmir-Seferihisar’da 49.949 m2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Gayrimenkul'ün satışına ilişkin Turaçlar Yatırım İşl. İnş.Tur. Paz. San. Ve Tic. A.Ş. ile protokol düzenlenmiştir. Protokole göre satış bedeli 9 mn USD olarak belirlenmiştir.
 • KOZAA/KOZAL/IPEKE: SPK’nın Koza İpek Holding A.Ş. ve Holding bünyesinde bulunan Grup Şirketlerine verdiği idari para cezalarının, Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesinin (6) no'lu bendi uyarınca, indirimli ödeme hakkından yararlanılmış olup ilgili idari para cezaları 3/4 oranında indirim uygulanması suretiyle, 06.12.2016 tarihinde Ziraat Bankası Sermaye Piyasası Kurulu hesabına toplamda 4.139.136 TL olan idari para cezalarının %75 i olan 3.104.352 TL ödenmiştir.
 • KRDMD: 9.12.2016 tarihinden itibaren satışlar Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • LOGO: Şirket ile GSF Software Labs LLC arasında Hindistan'da faaliyet gösterecek bir yazılım firması kurulması için imzalanan anlaşma gereği ortaklığın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Logo ve GSF Software Labs LLC'nın ortaklıktaki payları sırasıyla %66,6 ve %33,4'tür. Logo Infosoft Business Technology Private Limited ünvanı ile faaliyet gösterecek olan yeni ortaklık ile Logo'nun Türkiye'deki KOBİ deneyiminin Hindistan'a taşınması hedeflenmektedir. IDC'ye göre Hindistan yazılım pazarının 2015-2019 döneminde %10,6 yıllık bileşik büyüme kaydetmesi beklenmektedir.
 • MAKTK: Bedelli sermaye artırımından kalan tutar 16.038.369,54 TL olup, kalan paylar, 09-12/12/2016 tarihleri arasında 2(iki) iş günü süreyle BİAŞ Birincil Piyasada, 1 TL'den az olmamak üzere birincil piyasada oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.
 • THYAO: Ocak-Kasım dönemi yolcu sayısı %3,0 artışla 58,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,3, dış hatlarda %2,1 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %74,5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), %11,9 artarak 157,2 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,9, dış hat uçuşlarda %12,9 oranındadır. YF Araştırma Yorum: Bu sayede yılın ilk 10 ayında 413bp olarak gerçekleşen doluluk oranlarındaki daralma, Kasım ayında 17bp’a geriledi. Bu durum şirketin operasyonel karlılığındaki düşüşü engelleyebilecek bir gelişme iken, karşılığında Şirket hızlı büyüme projeksyonundan feragat etmiştir. Açıklanan veriler yolcu sayısında düşüşe işaret etmesine karşılık, karlılık tarafında beklenen toparlanmanın bu durumu telafi edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Kasım verilerinin hisse senedi performansı üzerinde etkisinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş.'nin %50 oranındaki THY Teknik A.Ş. hisselerinin tamamının Turkbine Teknik'in B Grubu hissedarı Zorlu O/M'ye satılarak devredilmesine ilişkin tüm işlemler THY Teknik A.Ş. tarafından tamamlanmıştır.
Yukarı