Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  EKGYO – Emlak Konut GYO üçüncü çeyrek finansallarını yayımladı. 3Ç23’te, gerileyen ünite teslimleriyle ciro beklentilerin (YFt: 2,5 milyar TL, piyasa: 2,7 milyar TL) altında 1,9 milyar TL (yıllık +%95, çeyreklik -%70) olarak açıklandı. FAVÖK beklentilerin (YFt: 523 milyon TL, piyasa: 671 milyon TL) altında 294 milyar TL’ye (yıllık +%27, çeyreklik -%75) gerilerken, FAVÖK marjı %15,9’a geriledi (yıllık -26,5puan, çeyreklik -3,3puan). Diğer taraftan, vadeli mevduatlardan elde edilen 826 milyon TL tutarında finansal gelir karlılığı destekledi. Böylelikle, Şirket beklentilerin (YFt: 617 milyon TL, piyasa: 788 milyon TL) üzerinde 1,1 milyar TL net kar açıkladı (çeyreklik -%36, yıllık +%69). Aynı zamanda, artan nakit sayesinde Şirket net nakit pozisyonu 6,1 milyar TL’den 10,8 milyar TL’ye yükseldi. 3Ç itibariyle Şirket NAD’ı 92 milyar TL’ye (2Ç: 82 milyar TL) ulaşırken NAD iskontosu %71’e yükseldi. Beklenti üstü açıklanan net kar, güçlü NAD ve Şirket’in artan net nakit pozisyonu sayesinde pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz. Pozitif
  PGSUS – Pegasus 3Ç23'te konsensüs tahmini olan 6,9 milyar TL'ye karşılık 7,7 milyar TL (253 milyon EUR) net kar açıkladı. Daha iyi operasyonel sonuçlar ve daha düşük vergi gideri bu çeyrekte tahminlerimizde sapmamızın ana nedenleri oldu. Buna göre, 9A22'deki 2,9 milyar TL'lik net kara kıyasla 9A23'te net kar 9,05 milyar TL'ye ulaştı. PGSUS'un toplam gelirleri 3Ç23'te konsensüse paralel olarak yıllık bazda %4 azalarak 962mn EUR'ya geriledi. Yüksek baz etkisi ve birim gelirlerdeki normalleşme eğilimleri toplam gelirdeki daralmanın ana nedenleriydi. Yurt içi ve yurt dışı tarifeli gelirler sırasıyla yıllık bazda -%7 ve -%8 azaldı. Pegasus Hava Yolları'nın taşıdığı toplam yolcu sayısı, dış hat yolcu sayısındaki yıllık %18'lik artışın etkisiyle 3Ç23'te yıllık %14 artışla 9,7mn'a yükseldi. Benzer şekilde, Uluslararası Arz Edilen Koltuk Km (AKK) de aynı dönemde yıllık bazda %20 arttı. Diğer yandan, yan gelirler 3Ç23'te yıllık bazda +%17 artışla 251mn Avro'ya ulaştı. PGSUS'un FAVÖK'ü 3Ç23'te yıllık bazda %11 azalarak 418mn Avro'ya geriledi. FAVÖK marjı 3Ç23'te yıllık bazda 3,4 puan daralarak %43,4'e geriledi. Birim maliyet tarafında, birim giderler yıllık bazda -%10 düşerken, yakıt dışı birim giderler yıllık bazda %3 arttı. 3Ç23 itibariyle, şirketin jet yakıtı hedge seviyesi 2023 için %48 ve 2024 için %36 seviyesindeydi. PGSUS'un net borç pozisyonu 2Ç23'teki 2,1 milyar Avro'ya kıyasla 3Ç23'te hafif bir düşüşle 2,0 milyar Avro'ya gerilemiştir. 9A23 itibariyle PGSUS'un toplam filo büyüklüğü 105 uçağa ulaşırken, filo büyüklüğünün yılsonuna kadar değişmemesi beklenmektedir. Sonuçların ardından şirket yönetimi 2023T için FAVÖK marjı beklentisini +%30'dan %30-32 aralığına revize etti. Bugün sonuçlara yönelik piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
  ENKAI – ENKAI üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemindeki 1,9 milyar TL'ye kıyasla %100'lik bir artışla 3,8 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam aynı zamanda konsensüs tahmini olan 3,5 milyar TL'yi de aştı. Ancak şirketin FAVÖK'ü piyasa beklentilerinin %14 altında kalırken, marjı da %19,2 ile konsensüsün 3 puan altında kaldı. İnşaat segmentinin satış gelirleri yıllık bazda %12 oranında azalarak 471mn USD seviyesine geriledi. İnşaat segmentinin FAVÖK'ü 3Ç22'deki 155mn USD'den 3Ç23'te 79mn USD'ye düştü İnşaat segmentinin FAVÖK marjı yıllık bazda 12 puanlık bir düşüşle %17 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek itibariyle, birikmiş iş hacmi 4,3 milyar USD seviyesinde olup, bir önceki çeyrekteki 4,7 milyar USD eviyesine kıyasla hafif bir düşüş göstermiştir. Sırbistan, Makedonya ve İngiltere'deki projeler, sırasıyla %16, %16 ve %13'lük katkılarıyla toplam birikmiş iş hacmindeki en büyük payları oluşturdu. Caddell Construction ile ortaklık yoluyla ABD hükümeti için diplomatik tesislerin inşasını da içeren özel projeler, birikmiş işlerin %25'ini oluşturdu. Rusya'nın toplam birikmiş işler içindeki payı bir yıl önceki %24 seviyesinden %8'e gerilemiştir. Enerji üretim segmenti 3Ç'23'te sadece 14mn USD FAVÖK elde ederken, bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 32mn USD seviyesindeydi. Gayrimenkul segmentinin FAVÖK'ü ise satış gelirlerindeki %16'lık düşüşe rağmen yıllık bazda %26 artarak 65mn USD’ye ulaşmıştır. Diğer ticaret segmenti 3Ç'23'te bir önceki yılın aynı dönemindeki 14mn USD seviyesine kıyasla 23mn USD FAVÖK kaydetmiştir. ENKA'nın net nakit pozisyonu 3Ç23’de 4,7 milyar USD olmuştur (2Ç’de 4,6 milyar USD seviyesindeydi)
  SAHOL – Sabancı Holding’in 3Ç23 Konsolide Net Karı Beklentileri Aştı. Sabancı Holding 3Ç23'te tüm segmentlerdeki güçlü performansın etkisiyle konsensüs tahmini olan 12,8 milyar TL'nin (YFe: 12,6 milyar TL) %35 üzerinde 17,3 milyar TL konsolide net kar açıkladı (yıllık +%60). Buna bağlı olarak, 9A23 döneminde konsolide net kar yıllık bazda %35 artışla 36,7 milyar TL'ye yükselirken, bir defaya mahsus kalemler hariç tutulduğunda konsolide net kar artışı aynı dönemde yıllık bazda %46 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık operasyonlarında, Akbank'ın SAHOL'ün konsolide net karına katkısı bu çeyrekte %21 artarak 8,4 milyar TL'ye yükselmiştir (3Ç22'de 6,9 milyar TL idi). Banka dışı tarafta, Yapı Malzemeleri (yıllık +%204), Enerji (yıllık +%131) ve Finansal Hizmetler (yıllık +%65) segmentlerinin güçlü kazanç performansı sayesinde net kar katkısı 3Ç23'te yıllık %91 artışla 5,5 milyar TL'ye (tek seferlik gelirler hariç) yükselmiştir. Enerji segmentinin SAHOL'ün konsolide net karına katkısı 6,5 milyar TL'ye ulaşmıştır (yıllık +%376). Düşük elektrik üretimine rağmen, Enerjisa Üretim'in net karı, alım satım faaliyetleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen yüksek katkı sayesinde yıllık %72 artışla 3,3 milyar TL'ye yükselmiştir. Şirketin net finansal borcu 9A23'te bir önceki yılın aynı dönemindeki 61mn EUR'ya kıyasla hafif bir artışla 94mn EUR'ya yükselmiştir. Öte yandan, Net Borç/FAVÖK oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3x seviyesinde yatay seyretmiştir. Sabancı Holding'in solo net nakit pozisyonu 3Ç23'te bir önceki çeyrekteki 4,5 milyar TL'ye kıyasla 5,9 milyar TL'ye yükselirken, Net Borç/FAVÖK oranı 0.4x'e gerilemiştir. Bugün sonuçlara yönelik piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. 9 Kasım 2023 KAP Haberleri
  ALARK – ALARK 3Ç23'te 3,2 milyar TL olan konsensüs beklentisinin %37 üzerinde 3,98 milyar TL net kar açıkladı. Alarko Holding'in kombine gelirleri 3Ç23'te bir önceki yılın aynı dönemindeki 24,0 milyar TL'ye kıyasla %1 artarak 24,2 milyar TL'ye yükseldi. Öte yandan, kombine FAVÖK 3Ç23'te yıllık bazda %15 artışla 9,5 milyar TL'ye yükseldi. Kombine FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemindeki %35 seviyesine kıyasla %39'a ulaştı. Enerji segmentinin ALARK konsolide net karına katkısı, spot elektrik fiyatlarındaki düşüş ve Cenal Termik ve Hidroelektrik santralindeki düşük üretim nedeniyle 3Ç23'te yıllık bazda -%6 azalarak 3,8 milyar TL'ye gerilemiştir. Öte yandan, turizm segmentinin (3Ç23'te +119mn TL) Alark'ın konsolide net karına yaptığı katkı, enerji segmentindeki daralmayı kısmen telafi etmiştir. Alarko Holding'in solo net nakit pozisyonu çeyreksel bazda 1,6 milyar TL ile yatay kalmıştır. Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
  BIOEN – Biotrend Enerji 3Ç23'de piyasa beklentilerinin %82 üzerinde 173 milyon TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 95 milyon TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 3Ç22’ye göre %177 seviyesinde artış göstermiştir (bir önceki çeyreğe göre %51 oranında artış). Şirketin satış gelirleri 3Ç23'de yıllık bazda %80 oranında artarak 542 milyon TL olmuştur (Piyasa Bekl: 481 milyon TL). FAVÖK ise 3Ç23'de bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %85 artışla 138 milyon TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 111 milyon TL) piyasa beklentisinin %24.0 üzerinde gerçekleşmiştir. 3Ç23'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç22'ye göre 3.8 puan artış göstererek %25.4 olmuştur. Diğer yandan, şirketin net borcu yıllık bazda %85 artış ile 2.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı 5.6x olarak gerçekleşmiştir.
  DOAS – DOAS 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'de şirketin 31450 milyon TL net satış, 6076 milyon TL FAVÖK ve 4595 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 35929 milyon TL net satış, 7063 milyon TL FAVÖK ve 5232 milyon TL net kar olması yönünde.
  TKFEN – Tekfen Holding 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'de şirketin 461 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 486 milyon TL net kar olması yönünde.
  VAKBN – Vakıfbank’ın 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'te bankanın 8,5 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi 8,3 milyar TL net kar olması yönünde. Net kar tahminimiz %24 çeyreklik özkaynak karlılığına işaret etmektedir. 29,2 milyar TL’ye (2Ç: 10,3 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileriyle net faiz gelirlerinin 14,8 milyar TL (çeyreklik +%738, yıllık -%6) olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Tahminlerimize göre, 5,9 milyar TL (2Ç: 9,3 milyar TL) net ticari kar açıklanmasını bekliyoruz. Provizyon giderlerininse çeyreklik %31 artışla 11,3 milyar TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Faaliyet giderlerinde yıllık %124 artış beklerken komisyon gelirlerinden %125 artış tahmin ediyoruz.
  HALKB – Halkbank’ın 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'te bankanın 2,8 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi 2,9 milyar TL net kar olması yönünde. Net kar tahminimiz %9 çeyreklik özkaynak karlılığına işaret etmektedir. 26 milyar TL’ye (2Ç: 13,1 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileriyle net faiz gelirlerinin 9,3 milyar TL (çeyreklik +%93, yıllık -%60) olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Tahminlerimize göre, 3,8 milyar TL (2Ç: 1,1 milyar TL zarar) net ticari zarar açıklanmasını bekliyoruz. Provizyon giderlerininse çeyreklik %239 artışla 1,3 milyar TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Faaliyet giderlerinde yıllık %134 artış beklerken komisyon gelirlerinden %105 artış tahmin ediyoruz.
  BRLSM – Birleşim Mühendislik %70 bağlı ortaklığı olan Solar Santral’in 1,38 milyon Dolar + KDV tutarında iş aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının yaklaşık %1,5’ine karşılık gelmekte.
  EBEBK – E-Bebek, İngiltere pazarında mağazalaşma stratejisi kapsamında 2024 yılı ilk yarısında mağaza açılması için çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
  THYAO – Türk Hava Yolları'nın aylık trafik verilerine göre, Ekim ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %10,9 artışla 7,4 milyona ulaştı. İç hat yolcu sayısı yıllık %19,1 artışla 2,6 milyona yükselirken, dış hat yolcu sayısı %6,9 artışla 4,8 milyona ulaştı. Ekim23'te dıştan dışa transfer yolcu sayısı yıllık +%17,1 artışla 2,5 milyon seviyesinde gerçekleşti. Ekim23'te uluslararası AKK (kapasite) yıllık %15 artışla 18,7 milyar km'ye yükselirken, yurtiçi AKK (kapasite) yıllık %23,2 arttı. Doluluk faktörü Ekim23'te geçen yılın aynı dönemindeki %82,7'ye kıyasla 2,5 puan azalarak %82,7'ye geriledi. Kargo hacmi yıllık bazda %9,4 artarak 157,6 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 10A23 kümülatif verilerine göre, toplam yolcu sayısı Ocak-Ekim döneminde %18 artışla 71,3mn olurken, uluslararası yolcu sayısında %16, iç hat yolcu sayısında ise %22 artış kaydedildi. THYAO hisseleri için veri akışını nötr olarak değerlendiriyoruz. 9 Kasım 2023 KAP Haberleri

  Pay Alım Satım Haberleri –
  MPARK – Medical Park, pay geri alım programı çerçevesinde 154,15 TL fiyattan 30 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %7,48’e yükseldiğini bildirdi.
  ENKAI – Şirket ortağı tarafından 31,98-32,60 TL fiyat aralığından 400 bin adet pay alımı yapılırken, Enka İnşaat sermayesindeki payı %0,59’a yükseldi.
  DESA – Evli Fund Management tarafından 20,48-22,94 TL fiyat aralığından 186 bin adet pay satışı yapılırken Desa Deri sermayesindeki payı %4,93’e geriledi. (Önceki: %5,0)

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  PEGYO – VBTS kapsamında PEGYO payları 09/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  MEKAG & TURGG – VBTS kapsamında MEKAG ve TURGG payları 09/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
  AVTUR – VBTS kapsamında AVTUR payları 09/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  GLYHO – Global Yatırım Holding bugün pay başına brüt 0,02 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 13,48 TL. Temettü verimi %0,2
  ALARK – Alarko Holding, 15 Kasım’da pay başına brüt 0,23 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %0,2.
  ENKAI – Enka İnşaat, 3 Ocak’ta pay başına brüt 0,5 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,5.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı