Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ALARK – Alarko Holding’in 3Ç net karı beklentimize paralel. Alarko Holding 3Ç’de 352 mn TL net kar açıklarken, 355 mn TL seviyesindeki tahminimize paralel sonuç açıkladı (geçen sene 3Ç: 149 mn TL). Piyasa beklentisi 415 milyon TL seviyesindeydi. Enerji üretim segmentinde CENAL ithal kömür santralinin artan üretim ve FAVÖK performansı, inşaat iş kolunda 2Ç’ye göre iyileşen karlılık ve kur farkı gideri etkisinin azalmasıyla Holding’in karlılığında artış kaydedildi. FAVÖK (kombine) 3Ç’de geçen seneye göre %13 düşüş kaydederek 914 mn TL seviyesinde gerçekleşti (2Ç’ye göre %64 artış). Yıllık FAVÖK düşüşünde enerji dağıtım iş kolundaki zayıflık etkili oldu. Enerji üretim alanındaki iştiraklerin toplam FAVÖK performansı ise çeyreklik olarak 312 milyon TL’den 591 milyon TL’ye yükseldi (geçen sene 445 milyon TL). CENAL kömür santrali artan kömür maliyetine rağmen, yüksek elektrik fiyatları sayesinde MW başına FAVÖK miktarını çeyreklik olarak yaklaşık 15 dolar’dan 21 dolar’a yükselttiğini hesaplıyoruz. Enerji dağıtım iş kolunda ise FAVÖK yıllık olarak 366 milyon TL’den 144 milyon TL’ye geriledi. İnşaat segmenti gelirleri 398 milyon TL olurken FAVÖK 20 mn TL oldu (önceki çeyrek -50 milyon TL negatif FAVÖK). Şirketin iştiraklerinin toplam (kombine) net borcu 2Ç’ye kıyasla 5,5 milyar TL seviyesinden 6,0 milyar TL’ye yükseldi. Enerji üretim iştiraklerinde net borç 4,0 milyar TL’den 3,6 milyar TL’ye gerilerken, inşaat segmentinde artan işletme sermayesi ihtiyacı ve enerji dağıtım alanında yatırımlar sonucu artan borçluluk, holdingin toplam kombine borç seviyesindeki artışın temel sebepleri oldu. Enerji segmenti sonuçlarının kömür fiyat artışına rağmen güçlü karlılığın devamına işaret etmesi nedeniyle, sonuçları hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.
  BIMAS – BIMAS’ın 3Ç net karı vergi geliri etkisi ile beklentilerin üzerinde. BIMAS 3Ç’de 884 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 745 milyon TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 743 milyon TL). Şirketin 3Ç net karı yıllık bazda %35 artış gösterirken, ciro büyümesi ise %29 olarak gerçekleşti. 3Ç FAVÖK yıllık %24 artışla 1,5 milyar TL oldu (beklenti: 1,5 milyar TL). Bu çeyrekte kaydedilen yaklaşık 130 mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri (net vergi gideri 100 milyon TL), net karın beklentilerin üzerine çıkmasına neden oldu. Geçen senenin rakamlarında pandemi nedeniyle güçlü baz etkisinin devamı sonucu, Bim’in eş mağaza (like-for-like) büyüme oranı %19 olarak kaydedildi. Bim’in kendi gıda enflasyonun daha yüksek olduğu dikkate alındığında, reel büyüme oranlarında yavaşlama devam etti. 3Ç FAVÖK marjı beklentilere paralel olarak %8,6 olarak gerçekleşti, geçen seneye göre ise FAVÖK marjında 20 baz puan düşüş kaydedildi. Şirket yönetimi 2021 beklentilerinde bir değişim açıklamadı, 2021’de %20-25 arası satış büyümesi (ilk 9 ay: %25) ve %8,0 civarında FAVÖK marjı beklentisi korundu (ilk 9 ay: %8,7). Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  EKGYO – EKGYO 3Ç net karı 331 mnTL gerçekleşti. 3Ç21’de ünite teslimlerindeki ve arsa satışlarındaki gerilemeye bağlı olarak, ciro çeyreklik %7 ve yıllık %13 daralmayla 2,1mlrTL seviyesinde gerçekleşti (YFt: 1,2mlrTL, piyasa: 1,6mlrTL). Diğer taraftan, brüt kar marjındaki artışla (%30, 2Ç21: %27, 3Ç20: %18) FAVÖK beklentilerin üzerinde 503mnTL olarak gerçekleşti. Böylelikle, FAVÖK marjı %24’e ulaştı (çeyreklik +5puan, yıllık +12puan). Sonuç olarak, Şirket 331mnTL net kar açıkladı (çeyreklik -%28, yıllık -%4, YFt: 248mnTL, piyasa beklentisi: 380mnTL). Böylelikle, 9A21 net karı 1,14mlrTL’ye ulaşırken Şirket’in 1,11mlrTL olan 2021 yılı net kar hedefini aştı. Aynı zamanda, Şirket’in net borç pozisyonu 2,6mlrTL’den 3,4mlrTL’ye yükselirken, net borç/FAVÖK oranı 2,7’den 2,8’e yükseldi. Hafif Pozitif
  YKBNK – KCHOL, Unicredit’te bulunan şirket paylarının %18’ini oluşturan payları satın almaya karar verdi. 2019’da yapılan satış sonrası Unicredit YKBNK’de %20 payla azınlık hissedar oldu. Ekim/Kasım 2021 döneminde, kalan %20 payın önceki satıştan sonraki elde tutma süresi doldu. Kalan bu payların alımı için KCHOL’ün ön teklif verme hakkı bulunmaktadır. Buna göre, KCHOL 2,2980TL pay başına fiyatla YKBNK’nin %18’lik payını 3,5mlrTL karşılığında almak için karar verdiğini duyurdu (geçen seneye göre %24 iskontolu). Satış sonrası KCHOL sahiplik oranı %50’yi aşacağı için YKBNK’nin diğer pay sahiplerine pay başına 2,3940TL (son 180 günlük ortalama) fiyatla pay alım teklifinde bulunulacaktır. Satış baskısının kalkmasının YKBNK hisse hareketlerinin olumlu etkilemesini bekliyoruz. KCHOL için ise, piyasa fiyatının altında kazançlı bir anlaşma olacağını düşünüyoruz. Holding’in solo nakit pozisyonu 3Ç21 itibariyle 3,5mlrTL’dir. Tahminimize göre, YKBNK’nin Holding NAD’ındaki payı %12’den %17’ye yükselecektir.
  Bankacılık – TCMB yabancı para mevduat ve katılım fonlarında tüm vadeler için zorunlu karşılık oranların 200bp artırdı. Bunun yanında, TL zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı üst limiti %15’ten %10’a düşürüldü. Bu hamleyle TCMB döviz rezervlerinde artış olabileceği görüşündeyiz. Ancak, bu hamle piyasa tarafından faiz indirimi öncesi bir hazırlık olarak da algılanabilir. Bankalar için hafif negatif.
  SNPAM – Şirket sermayesi bugün 79.9 milyon TL’den %62.6 oranında bedelsiz olarak 50.1 milyon TL artışla 130 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 10.01 TL’ye denk gelmekte.

Yukarı