Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  PGSUS – PGSUS’un yolcu sayısı Eylül ayında yıllık bazda %45 daralarak 1,57 milyona geriledi. Yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayıları yıllık bazda sırasıyla %20 ve %69 azaldı. Hatırlanacağı üzere şirket Ağustos ayında 1,66 milyon yolcu taşımıştı, Eylül verisi aylık bazda %5’lik daralmaya işaret ediyor. Eylül ayında doluluk oranı da yıllık bazda 16.1 puan artarak %73,7 oldu. 9 aylık verilere baktığımızda, yolcu sayısının %54 azalarak 9,3 milyona düştüğünü görüyoruz, 3Ç20’deki daralma ise yıllık bazda %50,1 oldu (toplam 4,3mn yolcu). DHMI ve THYAO verilerinde olduğu üzere rakamlar bizim beklentilerimizin bir miktar altında. Yüksek sezon sona erdiğinden önümüzdeki dönemde aylık bazda daralma devam edebilir. Hafif olumsuz
  THYAO – THYAO Eylül ayında yıllık bazda %65 düşüşle 2,38 milyon yolcu taşıdı. Yurtiçi yolcu %50 azalarak 1,3 milyona gerilerken, yurtdışı yolcu %74 gerileyerek 1,1 milyon olarak gerçekleşti. Doluluk oranı ise 14 puanlık düşüşle %68,9 oldu. Bu ay toplam taşınan kargo %11 gerileyerek 119 bin ton olarak gerçekleşti. Toplam verilere baktığımızda, yılbaşından bu yana yolcu sayısı %61,7 düşerek 21,6 milyona düştü. Aynı dönemde yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayısı sırasıyla %55 ve %66 daraldı. 3Ç20’deki daralma ise yıllık bazda %67 oldu. Rakamlar dün açıklanan DHMİ verileriyle uyumlu olsa da bizim beklentilerimizin bir miktar altında kaldı. Hafif olumsuz.
  AKSGY – Şirket 2021 ve 2022 yıllarında vadesi dolacak olan 117.5 milyon Dolar tutarındaki kredisini 1+6.5 yıl olarak yenilediğini bildirdi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  SAYAS – Erkan Güldoğan tarafından 8.34 TL fiyattan 0.50 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29.45’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle OLMIP payında 09/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır. OLMIP payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/01/2021'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FORMT payında 09/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır. FORMT payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/01/2021'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ARTI, BALAT, BMELK, EMNIS, UZERB ve YAPRK paylarında 09/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "internetten emir iletiminin kısıtlanması", "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/01/2021'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle YESIL payında 09/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/11/2020'dir. VBTS kapsamında ACSEL paylarında 09/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS) kapsamında, TUCLK payları 09/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek olup brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 23/10/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – YYAPI

Yukarı