09.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKSGY/SAFGY: İki şirket Akiş GYO bünyesinde birleşme kararı almıştır. Buna göre Akiş GYO, Saf GYO’yu devralacaktır. Ayrılma hakkı fiyatı AKSGY hissedarları için 2,8670 TL, SAFGY hissedarları için 0,8060 TL olarak belirlenmiştir. Değişim oranı Uzman Kuruluş Raporu sonrasında açıklanacaktır. Birleşme işleminin 30.06.2016 tarihli finansallar ile gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
  • EREGL: Şirket’in üyesi olduğu ve Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Şirketi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, 07.09.2016 tarihinde taraflar arasında "uyuşmazlık tutanağı"nın imzalanmasıyla arabuluculuk sürecine girilmiş olup; yasal süreç devam etmektedir.
  • HALKB: Banka, 98 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerdeki bononun satışını tamamlamıştır.
  • MAKTK (GOZDE): Şirket, 100 mn TL olan çıkarılmış sermayesini 100 mn TL daha nakden artırarak (%100 Bedelli; Rüçhan Fiyatı: 1 TL) 200 mn TL’ye çıkarma kararı almıştır. Şirket’in %83,14 sermaye payı ile hakim ortağı olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, bedelli sermaye artırım sebebiyle ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcunun 68.000.000 TL'lik kısmının Şirket’ten olan nakdi alacağından mahsup edilmesine, kalan tutarın ise nakden ödenmesine karar verilmiştir.
  • OZKGY: Şirket tarafından grup imkanları kullanılmak suretiyle köprü kredi şeklinde olmak üzere, 6.650.000 Euro tutarda ve Eur Libor+4,3% faiz oranlı, 3 yıl anapara geri ödemesiz, sonrasında 6 ayda bir anapara+faiz ödemeli 10 yıl vadeli finansman sağlanmıştır.
  • SANEL: SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş'nin Bursa şubesinin kapatılması hakkında alınan yönetim kurulu kararı gereği, Bursa Ticaret Odası Sicil Memurluğuna Bursa şube kapatma tescil talebi hakkında 08.09.2016 tarihi itibariyle başvuruda bulunmuştur.
  • TMSN: Şirket 500 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 2020 yılına kadar geçerli olması hususunda esas sözleşme değişikliği yapılmasına karar vermiştir.
  • VAKBN: 112 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli ve 175 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli bonoların ve ihraç ve halka arz edilmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Yukarı