Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  EREGL – EREGL 2Ç'de -4,0 milyar TL net zarar açıkladı (piyasa tahmini de -3,3 milyar TL zarar açıklanması yönündeydi). Bu çeyrekte Şirket’in vergi öncesi karı pozitif olmasına ve faaliyet karı ilk çeyreğe kıyasla iyileşme göstermesine rağmen, 4,3 milyar TL tutarında kaydedilen ertelenmiş vergi gideri net zarar açıklanmasında başlıca neden olmuştur. EREGL KAP’ta açıkladığı UFRS finansallarında fonksiyonel para birimi olarak USD kullandığı için, Türk Lirası ABD doları karşısında değer kaybettiğinde Şirketin net varlık değeri TL bazında yükselmekte ve suni olarak ertelenmiş vergi gideri oluşmaktadır. Nitekim bu çeyrekte kurlardaki artış sonucu Şirketin Net Varlık Değeri (Özsermaye) 118 milyar TL’den 153 milyar TL’ye yükselmiş ve bu artış muhasebe olarak kağıt üzerinde 4,3 milyar TL vergi gideri doğurmuştur. Operasyonel olarak sonuçlara baktığımızda ise, 2. Çeyrek FAVÖK rakamı 3,8 milyar TL ile piyasa beklentisi olan 3,6 milyar TL’nin hafif yukarısında gerçekleşmiştir ve 1. Çeyrek'teki 1.4 milyar TL'ye göre de önemli oranda yükselmiştir. İsdemir fabrikası, 1. Çeyrek'teki depremlerin ardından üretimi kademeli olarak artırırken, Erdemir’İn toplam kapasite kullanımı 1Y'23'te %66 ile zayıf kaldı (2022'de %82 idi). Satış hacmi bir yıl önceki 1,96 milyon tona göre 1,65 milyon tona geriledi, ancak ilk çeyrekteki 1,55 milyon tona kıyasla iyileşme gösterdi. Türkiye'nin çelik endüstrisi üretiminin 2023'te artan ithalat baskısı nedeniyle gerilediğine dikkat çekiyoruz. 1Y'23'te çelik tüketimi yıllık 17,2 milyon tondan 19,9 milyon tona yükselirken, aynı dönemde çelik üretimi 19,8 milyon tondan 18,2 milyon tona gerilemiştir. Türkiye pazarına yapılan ithalat geçen yılki 7,7 milyon tona kıyasla 1Y'23'te 9,5 milyon tona yükselmiştir. Düşük hammadde maliyetlerinin kar marjlarını desteklemesi sayesinde EREGL bu çeyrekte 141 dolar ton başına FAVÖK elde etti. Bu rakam 1. Çeyrekte sadece 8 dolar olarak kaydedilmişti. Ayrıca, zayıflayan spot fiyatlara rağmen EREGL için ortalama yassı çelik satış fiyatının bu çeyrekte %1 arttığını not ediyoruz. EREGL için satış fiyatlarının bu denli dirençli olması karlılığı desteklemektedir. EREGL’nin net borç seviyesi ilk çeyreğin sonundaki 0,8 milyar ABD dolarından 2. çeyrek itibarıyla 1,3 milyar ABD dolarına yükseldi. Yatırım harcamalarıyla ilgili toplam nakit çıkışı 1Y'23'te 566mn USD oldu.
  AEFES – AEFES, 2Ç23'te 2,2 milyar TL'lik konsensüs tahminini %33 oranında aşarak 2,9 milyar TL'lik güçlü bir net kar açıkladı. Bu artış, Anadolu Etap'tan elde edilen 680mn TL tutarındaki gayri nakdi yeniden değerleme kazancının yanı sıra bira grubundaki faaliyet marjlarının desteklenmesinden kaynaklanmıştır. Türkiye bira hacmi, iyi seyreden turizm faaliyetleri sayesinde yıllık bazda %20,6 artarak kayda değer bir yükseliş göstermiştir. Uluslararası bira hacmi 2Ç23'te yıllık bazda %2,4 artarak 8,2 mhl olmuştur. Özellikle Ukrayna, Chernigiv ve Mykolaiv bira fabrikalarının faaliyete geçmesiyle hacim artışları kaydetmiştir. BDT ülkelerinden Kazakistan ve Gürcistan iyi performans göstererek çeyrek boyunca tek haneli hacim artışı kaydetmiştir. Bira grubu, özellikle hektolitre başına gelirin %39,4 gibi etkileyici bir oranda arttığı uluslararası operasyonlardaki güçlü fiyatlandırmaya karşın birim başına maliyetlerdeki nispeten az artışlar sayesinde dönem boyunca güçlü bir marj performansı sergilemiştir. Bu durum, bira grubunun brüt kar marjında 5,5 puanlık kayda değer bir artışa katkıda bulunmuştur. Bira grubunun FAVÖK'ü %72,0 oranında artarak 3,4 milyar TL'ye ulaşmış, marjdaki 317 baz puanlık iyileşme ile birlikte FAVÖK marjı %23,4'e yükselmiştir. Ayrıca, Türkiye'de operasyonel giderlerin satışlara oranla daha düşük gerçekleşmesi operasyonel kârlılığın güçlenmesinde rol oynamıştır. Yönetim, özellikle Türkiye'deki güçlü hacim performansı olmak üzere güçlü 2Ç23 sonuçlarının ardından 2023 yılı beklentilerini yeniden gözden geçirmiştir. Revize edilen tahminler, toplam bira hacminde daha önce öngörülen düşük-tek haneli düşüşün aksine düşük-tek haneli büyüme öngörmektedir. Bira grubu cirosu için revize edilen beklentiler, daha önce kur etkisinden arındırılmış bazda yüksek onlu seviyelerdeki büyümeye kıyasla şimdi düşük yirmili seviyelerde büyüme öngörmektedir. Buna ek olarak, bira FAVÖK marjında tüm yıl için öngörülen 300 baz puanlık düşüş 100 baz puana indirilmiştir.
  MPARK – Şirket, 2Ç23’te beklentilerden iyi marjlar ve 65 milyon TL vergi geliri etkisiyle beklentilerin (YFt: 446 milyon TL, piyasa: 429 milyon TL) üzerinde 687 milyon TL (çeyreklik +%181, yıllık +%69) net kar açıkladı. Ciro, beklentilere paralel 3,7 milyar TL (çeyreklik +%6,3, yıllık +%65,6) olarak açıklandı. Artan hasta sayıları ve ortalama fiyatlarla yurt içi hastane gelirleri yıllık %73,5 artışla 3,1 milyar TL’ye yükseldi. Aynı zamanda, sağlık turizmi gelirleri de yıllık %32,5 (dolar bazında +%0,3) artışla 529 milyon TL’ye ulaştı. Artan ciroya paralel, FAVÖK yıllık %66 artışla beklentilerin (YFt: 821 milyon TL, piyasa beklentisi: 821 milyon TL) üzerinde 896 milyon TL’ye (çeyreklik +%10) ulaşırken, FAVÖK marjı %24,3 (2Ç22: %24,2, 1Ç23: %23,4) olarak açıklandı. Bunun yanında, Şirket’in net borcu 2,4 milyar TL’den 2,6 milyar TL’ye yükselirken net borç/FAVÖK oranı 0,9x olarak gerçekleşti (1Ç22: 0,9x). Beklentilerin üzerinde açıklanan marjlar ve net kar sebebiyle piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Pozitif
  VAKBN – Vakıfbank’ın 2Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç23'te bankanın 1,2 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi 1,1 milyar TL net kar olması yönünde. Net kar tahminimiz %3,4 çeyreklik özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Daralan TL kredi-mevduat makasıyla net faiz gelirlerinin 1,7 milyar TL’ye (çeyreklik -%74, yıllık -%88) gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Tahminlerimize göre, 8,7 milyar TL (1Ç: 2,3 milyar TL) net ticari kar açıklanmasını bekliyoruz. Provizyon giderlerininse çeyreklik %37 daralmayla 8,5 milyar TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Faaliyet giderlerinde yıllık %116 artış beklerken komisyon gelirlerinden %115 artış tahmin ediyoruz. 9 Ağustos 2023 KAP Haberleri
  THYAO – Türk Hava Yolları, 2Ç23'te 11,8 milyar TL (YFe: 11,6 milyar TL) olan piyasa tahmininin üzerinde 13,8 milyar TL (635 milyon ABD doları) net kar açıkladı (yıllık +%50). Daha yüksek finansal gelirler, bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana nedeni oldu. Buna göre, net kar 1Y23'te yıllık %17,8 artarak 868 milyon dolara ulaştı. Konsolide hasılat, 2Ç23'te yıllık %50 artışla 107,6 milyar TL'ye yükseldi (Piyasa tahmin: 105,6 milyar TL; YFe: 109,3 milyar TL). 2Ç23'te Yolcu (4,4 milyar dolar) ve Teknik Gelir (117 milyon dolar) yıllık %30,7 ve yıllık %34,5 artarken, Kargo geliri (600 milyon dolar) aynı dönemde -%43,6 azaldı. FAVÖK, 24,8 milyar TL olan piyasa beklentilerine karşı 2Ç23'te yıllık %64 artışla 25,6 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı 2Ç23'te yıllık 2,1 puan artarak %23,8'e
  yükseldi. Birim maliyetler, düşük yakıt maliyetleri nedeniyle yıllık –%3 azalırken, yakıt dışı birim maliyetler ise ise %22,5 artış gösterdi. Bilanço tarafında, şirketin net borcu 2Ç23'te 173.7 milyar TL'den 210.6 milyar TL'ye yükseldi. Buna bağlı olarak, Net Borç/FAVÖK hafifçe artarak 2,3x'e yükseldi (1Ç23'te 2,1x'e kıyasla). Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  EUPWR – Europower, Ayedaş tarafından açılan ihalelerde 816 bin Dolar ve 396 bin Euro bedelle en iyi teklifin verildiğini bildirdi. Tutar, şirketin 1Ç/2023 dönemi hasılatının %4,6’sına karşılık gelmekte.
  GRSEL – Gür-Sel Turizm, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Okullarıyla 3 yıl süreli sözleşme imzalandığını bildirdi. 2023-2024 dönemi için başlayacak sözleşmede toplam 630 milyon TL tutarında gelir oluşması bekleniyor.
  KMPUR – Kimteks Poliüretan sermayesi bugün 121,55 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 121,55 milyon TL artışla 243,1 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 74,65 TL.
  SAFKR – Safkar Ege Soğutmacılık, Baykar Makine ile 1,1 milyon Dolar tutarında klima siparişi alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %9,4’üne karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 12,58 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,45’e yükseldiğini bildirdi.
  AKFGY – Akfen GYO, pay geri alım programında aldığı ve şirket sermayesinin %2,31’ine karşılık gelen 30 milyon adet payın tamamını 5,25 TL fiyattan sattığını bildirdi. Şirket söz konusu satıştan 54 milyon TL tutarında kar elde etti.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  OFSYM – Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. payları 10-11 Ağustos’ta 27,20 TL fiyattan halka arz edilecek.
  ERSU & KRONT & USAK – VBTS kapsamında ERSU, KRONT ve USAK payları 09/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  TETMT – VBTS kapsamında TETMT payında 09/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  PAPIL – Papilon Savunma, bugün pay başına brüt 0,06 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 25,12 TL. Temettü verimi %0,2

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – NIBAS, TTKOM, VKGYO


Yukarı