Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALBRK: Albaraka Türk 2Ç18’de 98 mn TL solo net kar açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 76mn TL ve bizim tahminimiz olan 74m TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar yıllık bazda %3 artış gösterdi. Yılın ilk yarısındaki net kar artışı ise %49 seviyesinde gerçekleşti. Her ne kadar net karşılık giderinde artış gerçekleşse de, kur farkı geliri kaynaklı gelir ile Albaraka Türk’ün net karı beklentileri aştı. Bu sebeple, 2Ç finansallarını hisse perfomansı açısından olumlu buluyoruz.
 • ALGYO: Şirket 2Ç18’de 91mn TL net dönem karı açıklamıştır. Kurum beklentimiz 28mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Karın bir kısmı yeniden değerleme sebebiyle, bir kısmı ise kambiyo karından oluşmuştur.
 • BRISA: Brisa 2Ç18'de piyasa beklentilerine paralel 12mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 13mn TL net kar;YF Bekl: 22mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17’ye göre %518 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %4 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %35 artarak 720mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 703mn TL; YF Bekl: 602mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17’ye göre %105 artışla 135mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 115mn TL; YF Bekl: 141mn TL) çeyreksel bazda ise %28 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 6.4 puan artış göstererek %18.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2.034mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 4.7x olmuştur. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz.
 • GOODY: Şirket 2Ç18’de 55.7mn TL net dönem karı açıklamıştır. Bu rakam 2Ç17’ye göre %32.5 yukardadır. Şirketin operasyonel performansı (FAVÖK) yaklaşık bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 artarak 70mn TL olmuştur.
 • KORDS: Kordsa Teknik Tekstil 2Ç18'de 75mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 54mn TL net kar;YF Bekl: 48mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17’ye göre %177 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %22 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %36 artarak 825mn TL olmuştur (YF Bekl: 894mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17’ye göre %72 artışla 143mn TL olarak gerçekleşirken (YF Bekl: 131mn TL) çeyreksel bazda ise %19 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 3.7 puan artış göstererek %17.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 904mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.2x olmuştur. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.Şirket 2018 yılsonu tahminlerini 16 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla satınalımı tamamlanan Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. (FDI & TPI) şirketlerinin de 2018 yılı finansallarına etkilerini gösterebilmek amacıyla yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre:Satışlar : %25-35 (FDI & TPI etkisiyle birlikte %30-40, önceki: %15-25) FAVÖK : %30-40 (FDI & TPI etkisiyle birlikte %35-45, önceki: %15-25)
 • PETKM: Petkim 2Ç18'de piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde 371mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 208mn TL net kar;YF Bekl: 160mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %23 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %183 üzerindedir. Petkim ilk çeyrekte açıkladığı zayıf bilanço sonrası, kar marjlarını beklentilerden hızlı şekilde toparlamayı başarmıştır. Güçlü performansın arkasında zayıf TL’nin etkisi ve yan ürün gruplarındaki artan karlılık olduğunu düşünüyoruz. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %28 artarak 2353mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 2294mn TL; YF Bekl: 2292mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %0 artışla 441mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 317mn TL; YF Bekl: 267mn TL) çeyreksel bazda ise %103 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 5.2 puan daralma göstererek %18.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2901mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.9x oldu (önceki çeyrek: 1.3x). 2Ç18 finansal sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
 • THYAO: Turk Hava Yollari 2Ç18'de piyasa beklentilerinin altında 441mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1405mn TL net kar;YF Bekl: 1919mn TL net kar). Şirket 2Ç17 ve 1Ç18'de sırasıyla -194 mn TL zarar ve -314 mn TL zarar açıklamıştı. Her ne kadar şirketin FAVÖK’ü piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşse de şirket yönetiminin gerçekleşmemiş kur farkı karını gelir tablosu yerine bilançoda gösterme kararı nedeniyle gelir tablosunda gösterilen kur farkı karı beklentilerin çok altında gerçekleşti ve bu da şirketin beklentilerin altında bir net kar açıklamasına neden olmuştur. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %48 artarak 13843mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 13515mn TL; YF Bekl: 13664mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %62 artışla 2310mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 2166mn TL; YF Bekl: 2224mn TL) çeyreksel bazda ise %123 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 1.5 puan artış göstererek %16.7 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 28903mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.8x oldu. Şirket Yönetimi 2Ç verilerinden sonra 2018 beklentilerini yukarı revise etti. 2018 yılı için yolcu sayısı beklentisini 74 milyondan 75 milyona; doluluk oranı beklentisini %78-80’den %81’e ve VAFÖKK marjı beklentisini ise %23-24 bandından %25’e çıkardı .2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde kısa vadede olumsuz etki yaratması beklenebilir ancak sonrasında beklentilerden düşük gelen karın sadece muhasebe değişikliklerden kaynaklanması ve 2018 hedeflerinde yukarı revizyon nedeniyle düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
 • TTRAK: Şirket, Ankara ve Erenler fabrikalarında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 13 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında, 20 – 24 Ağustos Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerini de kapsayacak şekilde, toplam 12 işgünü üretime ara verilecektir.

Borsa İstanbul:

  Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BEYAZ.E payında 09/08/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/08/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 08/08/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 22/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan BEYAZ.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 23/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:
 • AEFES: 2Ç18 sonuçları bugün açıklanacak (YFt: TL 223mn net kar, Cons: TL33mn net kar). Anadolu Efes Biracilik2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL5368mn net satış, TL916mn FAVÖK ve TL223mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL5270mn net satış, TL854mn FAVÖK ve TL33mn net kar olması yönünde.
 • HALKB: 2Ç18 sonuçları bugün açıklanacak. YFt: TL1049mn net kar, Cons: TL 1082mn net kar açıklaması yönünde
 • MGROS: 2Ç18 sonuçları bugün açıklanacak (YFt: TL 326mn net zarar, Piyasa: TL286mn net zarar). Migros’un 2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL4483mn net satış, TL200mn FAVÖK ve TL326mn net zarar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL4533mn net satış, TL212mn FAVÖK ve TL286mn net zarar olması yönünde.
 • TUPRS: 2Ç18 sonuçları bugün açıklanacak (YFt: TL 945mn net kar, Cons: TL762mn net kar).Tupras2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL19689mn net satış, TL1855mn FAVÖK ve TL945mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL18766mn net satış, TL1615mn FAVÖK ve TL762mn net kar olması yönünde.
 • ULKER: 2Ç18 sonuçları bugün açıklanacak (YFt: TL 178mn net kar, Cons: TL183mn net kar). Ulker’in 2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL1285mn net satış, TL185mn FAVÖK ve TL178mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1306mn net satış, TL191mn FAVÖK ve TL183mn net kar olması yönünde.

Yukarı