09.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Akbank' ın Ulusal Uzun Vadeli Notunu "AA+" ve "Durağan" görünümlü olarak 5 Ağustos 2016'da teyit etmiştir.
 • AKSA: Madagaskar Cumhuriyeti'nde 120 megavat kapasiteli bir fuel oil santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 20 yıl süreyle garantili satışının yapılması amacıyla, yüzde 58,35'i Aksa Enerji Üretim AŞ'ye, yüzde 41,65'i yerel ortağa ait olmak üzere Mauritius'da yerleşik Aksaf Power Ltd. Şirketi kurulmuştur.
 • BAGFS: Nitratlı gübrelerle ilgili Bakan talimatı gereği %33 AN, %26 CAN, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışlarının Şirketce durdurulduğu 09.06.2016 tarihinde duyurulmuştu.AN ve CAN ürünleri için söz konusu yurt içi satış yasağı halen devam etmekte olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • BRISA: Brisa'nın 2016 Yılı 6 Aylık Konsolide Olmayan Net 47 mn TL (2015/6 Aylık: 62 mn TL) 2Ç16 Kârı: 18 mn TL, 2Ç15 Kârı:34 mn TL
 • CIMSA: Çimsa'nın 2016 Yılı 6 Aylık Konsolide Net Karı 133 mn Tl (2015/6 Aylık: 129 mn Tl) 2Ç16 Kârı: 88 mn TL, 2Ç15 Kârı:88 mn TL
 • DENCM: Denizli Cam'ın 2016 Yılı 6 Aylık Konsolide Olmayan Net Zararı 2 mn Tl (2015/6 Aylık: 1 mn Tl Kâr) 2Ç16 Kârı: 1 mn TL, 2Ç15 Kârı:1 mn TL
 • ISATR/ISBTR/ISCTR: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ulusal Not Ölçeğinde yaptığı yeniden ayarlamayı takiben İş Bankası'nın Uzun Vadeli Ulusal Kredi notunu "AA+(tur)", görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir.
 • KARSN: Şirket,lisans sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de münhasır üretim, dağıtım ve satışını yaptığı BredaMenarinibus markalı otobüslerin tüm marka haklarına sahip, İtalya merkezli ve 4.250.000 Euro sermayeli Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) şirketinin 3.000.000 Euro ve 2.000.000 Euro tutarlarında iki aşamadan oluşacak toplam 5.000.000 Euro nominal değerli sermaye artırımına 1.500.000 Euro (462.500 Euro nominal değer ve 1.037.500 Euro ihraç primi) ile katılım sağlanarak Şirket'e %5 ortak olunmasına; söz konusu tutarın tamamının nakden ödenmesine ayrıca Yatırım Sözleşmesi eki olarak hazırlanan Tesis Kullanım Sözleşmesi uyarınca, IIA tarafından ödenecek 850.000 Euro karşılığında, Şirketin Hasanağa Fabrikasında mevcut fabrika kapasitesinin %10'una kadar ulaşabilecek kısmının 9 yıllığına IIA'ya tahsis edilmesine karar verilmiştir.
 • KRSTL: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 01/08/2016 tarihindeki 5.000.000 adet 2.5 lt pet ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif verdiğini bildirmişti. " 5.000.000 adet 2.5 lt pet ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesini şirketin kazandığı hususu bildirilmiştir.
 • NTHOL: Şirket, kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun almış olduğu kararı gereğince; 08.08.2016 itibariyle, toplam alım işlemi 335.528 adet olup 3,02-3,09 TL fiyat aralığından ve 1.028.909,42 TL tutarında gerçekleşmiştir.
 • TSKB: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 5 Ağustos 2016 tarihinde, Bankanın "Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu"nu AAA(tur) olarak teyit etmiş, durağan görünümünü korumuştur.
 • TTRAK:Türk Traktör'ün 2016 Yılı 6 Aylık Konsolide Olmayan Net Karı 214 mn Tl (2015/6 Aylık: 112 mn Tl) 2Ç16 Kârı: 133 mn TL, 2Ç15 Kârı:61 mn TL
Yukarı