Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK/GARAN/ISCTR: Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için bankaların da da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılmıştır.Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'un ihraç edilmiş sermayesinin %55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır.
 • BAGFS: İspanya'ya ihraç edilmek üzere Orcom SA ve Vertiqal AG firmalarından toplamda 18.000 ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Toplam sipariş tutarı 2,44 milyon USD olup, sevkiyatların Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.
 • DGKLB: Şirket daha önce mevcut sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadede Avrupa Birliği Pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Karadağ'daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine, Montenegro Wood Sancaklı Mobilya A.D., Rozaje, %51 ortaklık için Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile görüşmelere başladığını bildirmişti.Bu ortaklık görüşmeleri kapsamında Sancaklı Mobilya Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile iyi niyet sözleşmesi imzalanmıştır, ortaklığa yönelik görüşmeler ve süreç devam etmektedir.
 • EKGYO: Emlak Konut, konut satış verilerini açıkladı. Yılın 2. Çeyreğinde 1642 adet konut satıldığını açıkladı. Böylece yılın ilk yarısında toplam satılan konut adedi 2593’e ulaştı. Yılın ilk yarısında konut satışları %27 düşüş gösterirken, satış gelirleri %36 gerileyerek 2,526 mnTL olarak gerçekleşti. Son aylarda gerçekleşen konut kredisi kampanyasının etkisi ile 2Ç’de artış gerçekleşse de, yılın ilk yarısındaki daralma Türkiye’deki genel konut piyasasının trendi ile uyumludur. YF Araştırma: Bu gelişmeyi hisse performansı açısından hafif negatif olarak değerlendiriyoruz.
 • YGYO: İstanbul Tower 205 ismiyle maruf projede 7.ve 8.Katında yer alan 12 adet bağımsız bölümün 125.252.896 TL bedel karşılığında Emel Yeşil Küçükçolak'a Genel Kurulumuzun onayına sunularak satılmasına, Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, bu karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması" alınarak hesaplanan 0,46 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklif fiyatına ve pay alım teklif sürecine genel kurul toplantısı gündeminde yer verilmesine, karar verilmiştir.
 • ZOREN: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesinin üretim lisansında 24,9 MW olarak yer alan kurulu gücün tadil edilmesi için EPDK'ya başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Yapılan sondaj ve kuyu testlerinde kaynağa ilişkin beklenen sonuçlar elde edilemediğinden lisans tadili başvurusundan vazgeçilmiştir.

Borsa İstanbul:

  Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, OZBAL.E payları 09/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 23/07/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler:
 • SODA: %11.11 oranında bedelsiz.
 • LIDFA: Hisse başı brüt 0.32 TL nakit kar payı.
 • VAKFN: %28.44 oranında bedelsiz.

Yukarı