Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  PETKM – PETKM 1Ç’de zayıf sonuçlar açıkladı. PETKM 1Ç dönemi için 155 milyon TL net kar açıkladı (geçen sene 1,8 milyar TL kar). Net kar için piyasa beklentisi 15 milyon TL seviyesindeydi. Fakat net karın beklentileri aşmasında, gayrimenkul yeniden değerleme farkları ve vergi gelirleri gibi kalemler etkili oldu. Faaliyet karı performansı ise zayıf spreadler nedeniyle beklentilerin oldukça altında kaldı. 1Ç’de FAVÖK negatif seviyede -243 milyon TL olarak açıklandı (beklenti pozitif 171 milyon TL). Petrokimya ürün fiyatlarının küresel zayıf talep nedeniyle baskı altında kalması, diğer yandan hammadde maliyetlerindeki yüksek seyrin şirketin kar marjlarının zayıf seyretmesine sebep oldu. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.
  SAHOL – Sabancı Holding, 1Ç23'te 6,4 milyar TL olan piyasa tahmininin altında 6,1 milyar TL konsolide net kar açıkladı (yıllık değişim -%26), Bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana nedeni tek seferlik giderler oldu. Sabancı Holding'in banka dışı operasyonlarının kombine geliri 1Ç23'te bir önceki yıla göre %69 artarak 83,9 milyar TL'ye yükselirken, kombine FAVÖK (tek seferlik gelir gider hariç) bir önceki yıla göre %20,0 artarak 8,2 milyar TL oldu. Enerji (yıllık +%45,9) ve Dijital (yıllık +%116,8) segmentleri, banka dışı kombine gelir artışının ana itici güçleri oldu. Bankacılık faaliyetlerinde, Akbank'ın SAHOL'un konsolide net kârına katkısı bu çeyrekte yıllık %45,1 artarak 4,8 milyar TL'ye ulaştı (1Ç22'deki 3,8 milyar TL'ye kıyasla). Tek seferlik gelir gider hariç tutulduğunda, Enerji segmentinin SAHOL'un konsolide net karına yaptığı katkısı, 1Ç23'te bir önceki yıla göre %49,1 artarak 1,45 milyar TL'ye ulaştı. Enerjisa Üretim'in satış gelirleri %14,6 artışla 11,2 milyar TL'ye, FAVÖK'ü (bir defaya mahsus kalemler hariç) %13,3 artışla 2,8 milyar TL'ye yükseldi. Buna göre, FAVÖK marjı 1Ç23'te %24,9 ile yıllık bazda yatay seyretti (1Ç22'de %25,2 idi). Enerjisa Üretim'in net karı (tek seferlik kalemler hariç) 1Ç23'te yıllık %47,6 artarak 2,6 milyar TL'ye yükseldi (1Ç22'deki 1,7 milyar TL'ye kıyasla). Holding'in 3,6 milyar TL temettü dağıtmasına rağmen, banka dışı Net Borç/FAVÖK (tek seferlik kalemler hariç) 1Ç23'te 0,4x seviyesinde (4Ç22'de 0,4x'e kıyasla) yataydı. Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  TTKOM – Türk Telekom 1Ç23'te piyasa tahmini olan 594 milyon TL'nin üstünde 645 milyon TL net kar açıkladı, Ertelenmiş vergi geliri, bu çeyrekte tahminlerimizde sapmamızın ana nedeni oldu. Net satışlar 1Ç23'te yıllık %61 artışla 15,3 milyar TL'ye yükseldi (Piyasa bekl: 14,9 milyar TL). Türk Telekom toplam abone sayısı, büyük ölçüde deprem etkisiyle çeyrekte 254 bin net düşüşle 52,8 milyona geriledi. Sabit genişbant abone sayısı 26 bin net abone kaybıyla 14,8 milyon ile çeyreklik bazda yatay seyrederken, Sabit Genişbant ARPU 1Ç23'te %41,2 artarak 98,7 TL'ye ulaştı. Fiber abone sayısı, bu çeyrekte 296 bin net abone artışıyla 11,8 milyona yükseldi. TTKOM sabit genişbant bazındaki fiber abone payı yıllık bazda %71,2'den %79,8'e yükseldi. Şirketin mobil abone sayısı, faturalı segmentteki 294 bin artışla (112 bin net abone artışıyla) 25,6 milyona yükselirken, ön ödemeli segmentte deprem ve rekabet nedeniyle 182 bin abone kaybı yaşandı. Mobil karma ARPU, 1Ç23'te bir önceki yıla göre %66 artarak 71,0 TL'ye ulaştı. 1Ç23'te FAVÖK piyasa beklentisi olan 4,8 milyar TL'ye karşılık yıllık %17 artarak 4,53 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı yıllık 11,3 bp azalarak %29,7 oldu. Enflasyon kaynaklı faaliyet giderlerindeki artış, EYT (FAVÖK'e tek seferlik 153 milyon TL etki) ve deprem (FAVÖK'e tek seferlik 249 milyon TL etki) nedeniyle tek seferlik giderler yıllık bazda FAVÖK marjındaki daralmanın ana nedenleri oldu. Bilanço tarafında, TTKOM'un net borcu 31,9 milyar TL'den 36,22 milyar TL'ye yükselirken, Net Borç/FAVÖK oranı 2,0x'e yükseldi (4Ç22'de 1,8x). TTKOM'un uzun döviz pozisyonu 448mn USD olurken, Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında
  tutulduğunda döviz pozisyonu 374 milyon USD kısa pozisyon olmuştur. 1Ç23'te kaldıraçsız serbest nakit akışı 1Ç22'de –TL0,5 milyar iken -2,0 milyar TL oldu. Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  BIMAS – BIMAS beklentilerin altında (piyasa beklentisi: 1,7 milyar TL, YFt: 1,5 milyar TL) 1,4 milyar TL net kar açıkladı. Satışlar çeyreklik bazda %13,1 ve yıllık bazda %87,9 artış gösterdi. FAVÖK beklentilere paralel (piyasa beklentisi: 3,2 milyar TL, YFt: 3 milyar TL) 3,1 milyar TL (çeyreklik -%20,5, yıllık +%36,2) gerçekleşirken, FAVÖK marjı %6,1’e geriledi (4Ç22: %8,7, 1Ç22: %8,4). Marjlardaki zayıflamanın temel sebepleri deprem ve asgari ücret artışıydı. Aynı zamanda Şirket net borcu 4Ç’deki 7,7 milyar TL seviyesinden 10,5 milyar TL seviyesine yükselirken, net borç/FAVÖK oranı 0,8x (4Ç0,7x) olarak geçekleşti. Zayıf sonuçlara piyasa tepkisinin negatif olabileceğini düşünüyoruz.
  ALARK – ALARK'ın bugün piyasa kapanışından sonra 1Ç23 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 1Ç23'te şirketin 1,64 milyar TL konsolide net kar açıklamasını beklerken, piyasa tahmini 1,64 milyar TL konsolide net kardır.
  ENKAI – ENKAI 1Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 1Ç23'de şirketin 17,3 milyar TL net satış, 3,47 milyar TL FAVÖK ve 5,3 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın beklentisi ise 17,7 milyar TL net satış, 3,75 milyar TL FAVÖK ve 4,55 milyar TL net kar olması yönünde.
  MPARK – MLP Sağlık Hizmetleri'nin 1Ç23 finansal sonuçlarını piyasa kapanışının ardından bugün açıklaması bekleniyor. 1Ç23'te şirketin 3,4 milyar TL net satış, 763 milyon TL FAVÖK ve 373 milyon TL net kar açıklayacağını tahmin ederken, piyasa beklentileri 3,4 milyar TL net satış, 738 milyon TL FAVÖK ve 359 milyon TL net kar seviyesindedir.

Yukarı