Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TUPRS – TUPRS’ın 4Ç net karı piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı. Tüpraş 4Ç'de 17,6 milyar TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 13,8 milyar TL seviyesindeydi (YF tahmin 14,9 milyar TL). 4Ç döneminde özellkle dizel için rafineri marjlarının yüksek seyretmesi, petrol fiyatlarındaki düşüşün hedge politikası ile iyi yönetilmesi ve ham petrol türleri arasındaki makasın genişlemiş olması şirketin faaliyet karındaki artışı destekleyen unsurlar arasında yer aldı. 4Ç döneminde FAVÖK 16,6 milyar TL’ye ulaştı (piyasa tahmini: 15,3 milyar TL). Diğer yandan bu çeyrekte kaydedilen 3,5 milyar TL net vergi geliri, net kardaki yüksek orandaki artışta etkili oldu. Tüpraş’ın net rafineri marjı geçen senenin aynı dönemine göre 9.1 dolardan 19.0 dolara yükseldi. 12 aylık dönemde ise şirket daha önce paylaştığı 13-14 dolar seviyesindeki rafineri marjının üzerinde performans gösterdi ve 2022’yi 16.5 dolar rafiner marjı ile tamamladı. Şirket yönetimi 2023’te 11-12 dolar rafineri marjı beklentisi açıkladı. Bu rakam bizim beklentimizin bir miktar üzerinde ve piyasa beklentilerini de yukarı çekme potansiyeli taşıyor, çünkü genel olarak piyasada rafineri marjlarında daha sert düşüş olmasından endişe edilmekteydi. Tüpraş’ın yıl sonu bilançosunda net nakit pozisyonu TL bazında 5,8 milyar TL’den 16,5 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü nakit üretimi şirketin 2022 yılı karından temettü verme kabiliyetini de destekleyecektir.
  FROTO – Ford Otosan, 4Ç22'de 5,8 milyar TL (YFe: 6,0 milyar TL) olan piyasa tahmininin üzerinde 8,3 milyar TL net kar açıkladı (bir önceki yıla göre %103 ve bir önceki çeyreğe göre %117 artış). Net satışlar bir önceki yıla göre %140 ve bir önceki çeyreğe göre %22 artışla 60,9 milyar TL'ye ulaştı (Piyasa beklentisi: 60,8 milyar TL; YFe: 60,7 milyar TL). FAVÖK, Piyasa beklentisi olan 6,4 milyar TL (YFe: 6,8 milyar TL) değerinin üzerinde bir performans sağlanarak, yıllık bazda %78 ve çeyreklik bazda %60 artışla 7,8 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin net finansal borcu 4Ç22'de 27,8 milyar TL olarak gerçekleşti ve Net Borç/FAVÖK oranını 1,4x'e getirdi (3Ç22: 1,7x). Bu yüksek operasyonel performansın ana etkenleri, güçlü iç talep, Craiova etkisi ve güçlü büyüyen kamyon iş kolu oldu. 2022’de yurt içi hacimler %16 ve ihracat hacimleri %35 (%3 organik) arttı. Net karda karşımıza çıkan beklenti üstü figür, genel itibariyle 4Ç22'de 1,96 milyar TL olan yüksek ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı.
  TCELL – Turkcell'in bugün 4Ç22 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 4Ç22'de şirketin 16,0 milyar TL net satış, 6,5 milyar TL FAVÖK ve 1,8 milyar TL net gelir açıklamasını beklerken, piyasa beklentisi 15,7 milyar TL net satış, 6,4 milyar TL FAVÖK ve 1,8 milyar TL net kardır.
  FONET – Fonet Bilgi Teknolojileri, GATA tarafından açılan 36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi ihalesini kazandığını ve 13,2 milyon TL tutarındaki sözleşmenin imzalanacağını bildirdi.
  NTHOL – Net Holding, itfa süresi dolan geri alınan paylara ilişkin olarak ek süre talep ettiğini ve söz konusu talebe ilişkin olarak geri alınan payların satışı için 31.12.2024 tarihinin belirlendiği bildirildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ALMAD – Altınyağ Madencilik azami 60 milyon TL fon olmak üzere pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
  AZTEK – Aztek Teknoloji azami 30 milyon TL fon olmak üzere pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.
  TCELL – Turkcell, daha önce açıkladığı azami fon tutarı 1,00 milyar TL olan, Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem gören payların geri alımı için ayırdığı fon tutarını 1,25 milyar TL olarak revize edildiğini bildirdi.
  HALKB – Halkbank, pay geri alım programı çerçevesinde 8,92-9,45 TL fiyat aralığından 7,5 milyon adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  INFO – İnfo Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 7,64 TL fiyattan 200 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  LKMNH – Azimut Portföy tarafından 26,7 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve Lokman Hekim sermayesindeki payın %10,07’ye yükseldiğini bildirdi.
  MACKO – Hedef Portföy tarafından 400 bin adet pay satışı yapılırken, Maçkolik sermayesindeki payı %4,4’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı