08.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BIST-100 • BAGFS: Ukrayna ve Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Helios-Agrofert ve Teotrade firmalarından toplam 3.020 ton CAN ve AS gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 402.540,- USD olup, sevkiyatlar Aralık ayında tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir. • EKGYO: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Kirazpınar Mahallesinde yapılacak olan yaklaşık 229.984 m2 inşaat alanlı, anahtar teslimi "KOCAELİ GEBZE EMLAK KONUTLARI 3. ETAP 2. KISIM KONUT İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ" ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 22.12.2016 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır. • METRO/MEPET: Holding, bağlı ortaklığı MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.'ye uluslararası yatırımcı bulmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd. Şti.'yi yetkilendirmiştir. • NETAS: 12 Temmuz 2016 tarihinde yapılan açıklamada da belirtildiği gibi, Cezayir'de faaliyet gösteren Sonatrach tarafından, yazılım ve donanım COE Faz III çözümünün dizaynı ve uygulaması için düzenlenen 51.358.587,39 ABD Doları tutarındaki ihale 11 Temmuz 2016 tarihinde Şirketimiz tarafından kazanılmıştı. Kazanılan ihalenin kapsamında yapılan değişiklikler ve müzakereler sonucunda kesin bedel 44.185.640,98 ABD Doları olarak belirlenmiş olup bu kapsamda Şirketimiz ile Sonatrach arasında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca projenin iki yıl içinde bitirilmesi planlanmaktadır. • SISE: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standar&Poor's Rating Services (S&P) 7 Aralık 2016 tarihli açıklamasıyla Şirketin görünümünü "Negatif"'ten "Durağan"'a yükseltmiş, uzun vadeli kredi derece notunu ise; "BB" olarak teyit etmiştir. • TSKB: Bankamız, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) temin ettiği 100.000.000.-(Yüz milyon) Euro tutarında krediye dair anlaşmayı 7 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da imzalamıştır. Söz konusu kredi, Türkiye'de yer alan firmaların iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasını destekleyen firmaların yapacağı yatırımları finanse etmek amacıyla kullanılacaktır. • VAKBN: İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere en fazla 650.000.000 TL nominal değerli bonoların ihracı için gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 119 gün vadeli 500.500.000- TL nominal değerdeki VakıfBank bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. • ZOREN: Şirketin %99,7 oranında hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan (Private) Limited'ın Pakistan'ın Punjab eyaletinde geliştirmeyi planladığı 100 MW'lık güneş enerji santrali projesi için yaptığı önlisans başvurusu Punjab Power Development Board tarafından kabul edilmiştir. Bu, Pakistan Hükümeti tarafından 3 yıl sonra kabul edilen ilk yenilenebilir enerji önlisans başvurusu olma özelliği taşımaktadır. BIST-100 DIŞI
  • AKGUV: Küçükçekmece Adliyesi A Blok Ceza ve B Blok Hukuk Hizmet Binaları Güvenliği için 1 Ocak 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arası 12 Ay süreli 15 silahsız personel olmak üzere Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihalesinin 701.350,29 TL bedelli olarak şirkette kaldığı açıklanmıştır.
  • ANSA: Türkiye'de ilk defa kiracı ile kiralayan arasında GARANTÖR olarak konumlanacak olan Garantör Sistemi kapsamında, Şirketimiz bağlı ortaklığı Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Engaranti GDH) ile Denizbank A.Ş. arasında işbirliğine başlanmıştır. Engaranti GDH ve Denizbank tarafından 5 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecek bir basın toplantısı ile Garantör Sisteminin detayları, mevzuat ve uygulama şekli hakkında kamuoyuna bilgi sunulacaktır. Aynı zamanda Şirket, Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu payların bir kısmının satışı için potansiyel alıcılar ile görüşmek üzere karar almıştır.
  • BAKAB: 28.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan geri alım programının 07.12.2016 tarihi itibari sonlandırılmasına karar verilmiştir. Böylece toplam geri alım maliyeti 1.108.142 TL olurken geri alınan pay sayısı 437.424 lot olmuştur (Sermayenin %1,22’si)
  • BAKAN: Ofen Enerji Toptan Satış A.Ş.'nin (Ofen) yönetimde kontrol sağlayan hisselerinin devir alınmasına ilişkin olarak, değerleme raporu hazırlatması istenmiştir.
  • DERIM: JCR-Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü ‘BBB (Trk)/Stabil', Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümünü ise ülke tavanı olan ‘BBB-/Stabil' olarak teyit etmiştir.
  • EMKEL: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu 7.728.685 Euro tutarlı ihale bedeli üzerinden kazanmış olduğu 1.763.100 Euro tutarında ki işe ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır.
  • MMCAS: Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 numaralı maddesinin tadilinin de görüşüleceği 30 Aralık tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin beher 1 TL nominal değerli pay için 0,63 TL bedel ile ayrılma haklarını kullanabilecekleri, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 252.000 TL’yi aşması halinde genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir.
  • SRVGY/SNGYO: Flatofis A Blok’ta yer alan 80 adet bağımsız bölümle ilgili yükümlülüklerin "Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme" suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2016 tarihi itibariyle kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınması işleminin ve bu amaçla Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanmış olan "Kısmi Bölünme ve Devir Sözleşmesi"nin görüşülmesi için 29 Aralık 2016 tarihinde bir Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tertip edilmiştir.
  • YKGYO: Ankara-Ankara projesiyle ilgili Arif Ünal Mercimek (A blok, 18 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2012/488 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak; ilgili mahkemece verilen 07.10.2016 tarihli "feragat nedeni ile davanın reddi" şeklindeki hükmün, tarafların kararı temyiz etmemesi üzerine, 28.11.2016 tarihinde kesinleştiği; söz konusu kesinleşme şerhi ile tadsik edilmiştir.
Yukarı