Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  MPARK – MLP Sağlık, 3Ç23’te artan marjların etkisiyle beklentilerin (YFt: 624 milyon TL, piyasa: 594 milyon TL) üzerinde 689 milyon TL (çeyreklik yatay, yıllık +%49) net kar açıkladı. Ciro, beklentilerin üzerinde 4,9 milyar TL (çeyreklik +%31,8, yıllık +%96,7) olarak açıklandı. Artan hasta sayıları ve ortalama fiyatlarla yurt içi hastane gelirleri yıllık %106,7 artışla 4 milyar TL’ye yükseldi. Aynı zamanda, sağlık turizmi gelirleri de yıllık %56 artışla 769 milyon TL’ye ulaştı. Artan ciroya paralel, FAVÖK yıllık %111 artışla beklentilerin (YFt: 1 milyar TL, piyasa beklentisi: 1 milyar TL) üzerinde 1,2 milyar TL’ye (çeyreklik +%39) ulaşırken, FAVÖK marjı %25,5 (3Ç22: %23,8, 2Ç23: %24,3) olarak açıklandı. Bunun yanında, Şirket’in net borcu 2,6 milyar TL’den 3,1 milyar TL’ye yükselirken net borç/FAVÖK oranı 0,8x olarak gerçekleşti (2Ç23: 0,9x). Beklentilerin üzerinde açıklanan marjlar ve net kar sebebiyle piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Pozitif
  OZKGY – Özak GYO 3Ç23’te Şirket tahminlerin altında açıklanan finansal gelir sebebiyle 674 milyon TL beklentinin altında 357 milyon TL (değerleme farklarının yüksek baz etkisi sebebiyle çeyreklik -%93 ve yıllık -%92) konsolide net kar açıklandı. Artan otel gelirlerine (438 milyon TL, 3Ç22: 270 milyon TL) rağmen, ünite satışları (107 milyon TL, 3Ç22: 493 milyon TL) ve kira gelirlerinde (39 milyon TL, 3Ç22: 234 milyon TL) zayıflama nedeniyle ciro yıllık %37 daralmayla 624 milyon TL’ye geriledi (çeyreklik +%97). FAVÖK yıllık %76 daralmayla 112 milyon TL olarak açıklandı (çeyreklik +%120). Böylelikle FAVÖK marjı %18 olarak açıklandı (çeyreklik +1,9 puan, yıllık: -28,5 puan). Aynı zamanda, Şirket’in net nakit pozisyonu 1,9 milyar TL’den 1,4 milyar TL’ye geriledi. 3Ç23 itibariyle Şirket NAD’ı 26 milyar TL’ye ulaşırken NAD iskontosu %49’a yükseldi. Beklentilerin altında açıklanan marjlar ve net kar sebebiyle piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz. Negatif
  BIMAS – Bim 3Ç23'te piyasa beklentilerinin %24 üzerinde 3,8 milyar TL net kar açıkladı. 3Ç23’de FAVÖK 6,6 milyar TL'ye ulaşarak piyasa beklentilerini %22 oranında aştı. FAVÖK marjı ise %7,5 olan piyasa beklentisinin 1,5 puan üzerinde %9 olarak gerçekleşti. Bu iyileşmede, brüt kar marjının yıllık bazda 3,3 puan artarak %21'e ulaşması etkili oldu. Aynı mağaza sepet hacmi gıda enflasyonunun altında kaldı. BİM Türkiye, 3Ç23'te 206 yeni mağaza açarak faaliyetlerini genişletmiş, File'de 4, Fas'ta 9 ve Mısır'da 9 mağaza olmak üzere toplam 228 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiştir. Bu mağaza açılışları, bir önceki yıla göre %7'lik bir mağaza büyümesine işaret etmektedir. Aynı dönemde, aynı mağaza sepet hacmi büyümesi yıllık %60,4 büyürken Ç23'teki %56'lık genel enflasyon oranını aşmış, ancak 3Ç23'teki yıllık %70,2'lik gıda enflasyon oranının altında kalmıştır. Ayrıca, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde trafik büyümesi yıllık bazda %3,1 oranında artmıştır. Sonuçların ardından şirket 2023 beklentilerini güncelledi. Yönetim, güçlü 3Ç23 sonuçlarının ardından 2023 yılı beklentilerini yeniden gözden geçirdi. Revize edilen beklentiler, daha önce %75 olarak öngörülen gelirlerdeki büyümenin %80 civarında olmasını öngörüyor. 7-7,5% olarak öngörülen FAVÖK marjı şimdi %7,5-8'e yükseltildi. Yatırım harcamalarının satışlara oranı %3,5'ten %3,2'ye revize edildi. Piyasanın muhtemelen diğer perakendecilerin beklenenden daha iyi sonuçlarını hesaba kattığını göz önünde bulundurarak sınırlı bir piyasa tepkisi öngörüyoruz.
  TCELL – Turkcell 3Ç23'te konsensüs tahmini olan 3,9 milyar TL'nin üzerinde 5,5 milyar TL (yıllık +%129) net kar açıkladı (YFe: 3,9 milyar TL). Bağış ödemesine (1,8 milyar TL) rağmen, düşük vergi ve finansman giderleri bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana nedenleri oldu. Net satışlar 3Ç23'te tüm segmentlerin güçlü performansı sayesinde yıllık bazda %77 artarak 26 milyar TL'ye yükseldi. Turkcell Türkiye'nin gelirleri (konsolide gelirlerin %79'u) güçlü net abone kazanımı performansı ve enflasyonist fiyat ayarlamaları sayesinde yıllık %84,5 artışla 20,4 milyar TL'ye yükseldi. Mobil tarafta, faturalı abone sayısı 26,7 milyona yükselirken (önceki çeyreğe göre 392 bin net abone kazanımı), ön ödemeli abone sayısı 11,5 milyona yükseldi (önceki çeyreğe göre 193 bin net abone kazanımı). Mobil ARPU (bileşik) yıllık bazda %87,0 artarak 159,7 TL'ye yükseldi. Sabit genişbant tarafında, 3Ç23'te net abone kazanımı fiberde çeyreksel bazda 48 bin, IP TV'de ise 31 bin olarak gerçekleşti. Bireysel Fiber ARPU yıllık bazda %63,1 artarak 164,1 TL'ye yükseldi. Fiber abone içindeki 12 Aylık kontrat payı geçen yılki %25 seviyesinden 3Ç23'te %59'a ulaştı. Uluslararası operasyonlarda, satış gelirleri 3Ç23'te yıllık %75,4 artışla 2,9 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK aynı dönemde yıllık %74,4 artışla 1,5 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK 3Ç23'te piyasa beklentisi olan 11,2 milyar TL'ye kıyasla yıllık bazda %88 artışla 11,5 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yıllık bazda 2,5 puan artarak %44,1'e ulaştı. Enerji ve ara bağlantı maliyetlerindeki iyileşme bu çeyrekte artan personel giderlerini dengeledi. Bilanço tarafında, şirketin net borcu 2Ç23'teki 23,4 milyar TL'den 3Ç23'te 22,5 milyar TL'ye (TFŞ Kredi Portföyü hariç) düşmüştür. Buna bağlı olarak Net Borç/FAVÖK oranı 2Ç23'teki 0,8x seviyesinden 3Ç23'te 0,7x seviyesine hafif bir iyileşme göstermiştir. 3Ç23 itibariyle şirketin net döviz pozisyonu 145 milyon dolar uzun pozisyona ulaşmıştır (2Ç23: +84 milyon dolar). Sonuçların ardından, yönetim 2023 yılı için gelir büyümesi beklentisini yaklaşık %71'den yaklaşık %73'e, nominal FAVÖK beklentisini ise yaklaşık 37 milyar TL'den 39 milyar TL'ye yükseltti. Öte yandan, operasyonel yatırım harcamaları/satışlar beklentisi %22 civarında korundu. Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. 8 Kasım 2023 KAP Haberleri
  PETKM – Petkim 3Ç23'de piyasa beklentilerinin %124 üzerinde 2.4 milyar TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1.1 milyar TL net kar) Açıklanan net kar rakamı 3Ç22ye göre %62 yukarıdadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç23'de yıllık bazda %7 düşerek 13.2 milyar TL olmuştur (Piyasa Bekl: 13.2 milyar TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç23'de 3Ç22’e göre %80 artışla 1.2 milyar TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1.1 milyar TL) piyasa beklentisinin %18.4 üzerinde gelmiştir. 3Ç23'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç22'ye göre 4.5 puan artış göstererek %9.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 25.4 milyar TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 29.6x oldu.
  ENKAI – ENKAI 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'de şirketin 20501 milyon TL net satış, 4978 milyon TL FAVÖK ve 704 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 23355 milyon TL net satış, 5181 milyon TL FAVÖK ve 3474 milyon TL net kar olması yönünde.
  PGSUS – PGSUS 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'de şirketin 27872 milyon TL net satış, 11714 milyon TL FAVÖK ve 7085 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 28093 milyon TL net satış, 11828 milyon TL FAVÖK ve 6892 milyon TL net kar olması yönünde.
  GESAN – Girişim Elektrik, Hasçelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile vergiler hariç 3.7 milyon Dolar (105.4 milyon TL) tutarında sözleşme imzaladığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık %2,94’üne karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  MPARK – Medical Park, pay geri alım programı çerçevesinde 149,96 TL fiyattan 53 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %7,46’ya yükseldiğini bildirdi.
  DGNMO – Doğanlar Mobilya, pay geri alım programı çerçevesinde 12,78 TL fiyattan 250 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %4,15’e yükseldiğini bildirdi.
  ENKAI – Şirket ortağı tarafından 31,86-32,14 TL fiyat aralığından 200 bin adet pay alımı yapılırken, Enka İnşaat sermayesindeki payı %0,58’e yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  MARBL – Tureks Turunç Madencilik payları bugün itibariyle 10,97 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  KRGYO – VBTS kapsamında KRGYO paylarında 08/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
  ISBTR & LUKSK & YBTAS – VBTS kapsamında ISBTR, LUKSK ve YBTAS payları 08/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
  KLNMA – VBTS kapsamında KLNMA payları 08/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  ONCSM – Oncosem Onkolojik Sistemler, bugün pay başına brüt 0,41 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 167,1 TL. Temettü verimi %0,2

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı