08.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEL: Şirket, Opet Petrolcülük A.Ş.'nin Türkiye genelinde 7'nci en büyük dağıtım bayisi olan Akarhan Petrol ve Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. (Akarhan Petrol)'nin sermayesinin %100'üne tekabül eden payların satın alınması için görüşmelere başlanmasına ve bu işlem nedeniyle; aynı sektörde faaliyet gösteren Akademi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akademi Petrol)'nin sermayesinin %99'una tekabül eden payların devralınması işleminin iptaline karar verilmiştir.
 • AKSEN: Ordu ili Beleyurt Köyü-Güvenköy Mevkii'nde yer alan 81 MW kurulu güce sahip Kozbükü Hidroelektrik Santrali'mizin kabulü 05.11.2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Rezervuarlı nehir tipi santralimi, Kirazlık Regülatörü ve Kozbükü hidroelektrik enerji santrallerinden oluşmakta ve santralde 4 adet 20.27 MWe, Francis tip hidrolik türbin bulunmaktadır. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) 2017 yılının başında dahil olacak santral ile birlikte şirketin hidroelektrik enerji kurulu gücü 96 MW'a, toplam kurulu gücü ise 2.279 MW'a yükselmiştir.
 • ALARK: Şirket, Bağlı Ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis, İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin nakit sermaye artırımı nedeniyle artırılan kısma Şirketin iştirak edeceği daha önce kamuya duyurulmuştu. Şirketin Bağlı Ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis, İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin 66.000.000,-TL olan esas sermayesinin 5.500.000,-TL nakden artırılarak 71.500.000,-TL'ye yükseltilmesi nedeniyle artırılan kısma 2.662.751,58 TL ile iştirak etmeye karar verilmiştir.
 • BAKAB: Şirket tarafından 2013, 2014 ve 2016 yıllarında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında KDV ödenmeksizin ithal edilen bazı filmlerin üretim süreci sonucu ortaya çıkan hurda atıklarının sektör bünyesindeki firmalarca tekrar imalat sürecine sokulması iddiası ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından vergi aslı ve cezası ile birlikte toplam 785.648,98 TL tutarındaki para cezası kararı şirketimize tebliğ edilmiştir.
 • BUCIM: Tevfik Sahiller, Şirket hisselerinin 212.380 TL nominal değerli kısmını Borsa’da işlem gören tipe dönüştümek amacıyla MKK’ya başvurmuştur.
 • CCOLA: The Coca-Cola Company (TCCC) 10 Ekim 2016 tarihli duyurusunda Anheuser-Busch InBev'in Coca-Cola Beverages Africa (CCBA)'daki %54 hissesini "Kontrol Değişikliği"ne bağlı alım haklarına istinaden satın alma niyetini açıklamıştır. TCCC'nin açıklamış olduğu bu %54'lük payı bir stratejik ortağa satma niyetine dayanarak, Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) konuyla ilgili potansiyel alternatifleri değerlendirmek amacıyla, yatırım bankalarıyla çalışma kararı almış bulunmaktadır.
 • CEMTS: Tevfik Sahiller, Şirket hisselerinin 36.032 TL nominal değerli kısmını Borsa’da işlem gören tipe dönüştümek amacıyla MKK’ya başvurmuştur.
 • DERIM: 35.000.000 TL. tutara kadar; yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, " İhraç Belgesi " talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 03.11.2016 tarih ve 30/1061 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 • DOHOL: Şirket’in %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 50.000 Türk Lirası'ndan 6.000.000 Türk Lirası'na artırılması işlemine payına isabet eden 5.950.000 Türk Lirası tutarındaki yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına karar vermiş olup, 1.487.500 Türk Lirası kısmı ödenmiştir.
 • EREGL/ISDMR: S&P, Şirket’in "BB" olan kredi notunu teyit etmiş, görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiştir. Şirket bağlı ortaklıklarından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) ile Linde Gaz A.Ş. arasında imzalanan ve 19 Şubat 2016 tarihinde niyet mektubu kapsamında başlatılan ortaklık görüşmeleri tamamlanmış olup, taraflar arasında 7 Kasım 2016 tarihinde Ortak Girişim ve Hissedarlar Sözleşmesi imzalanmıştır.
 • HLGYO: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kentsel dönüşüm sürecine girmiş olan ve toplam 5 bağımsız bölümü Şirket portföyü İstanbul-Caddebostan’da bulunan Kösoğlu Apartmanı'nın (Caddebostan Binası) yeniden inşa sürecinde hizmet almak üzere alınan karar neticesinde CNV Yapı Mimarlık San.Tic.Ltd.Şti. ile ana yüklenici hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
 • KLMSN: Şirket, 15.05.2014 tarih,A 114837 sayılı yatırım teşvik belgemizin yatırım süresinin uzatımı ve ilave yatırım revizyonu için T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmiştir.
 • KOZAL: Şirket’in Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni 2. Kapasite Artışı Projesine, ÇED olumlu kararı verilmiştir.
 • KRDMD: Şirket, Vergi Dairesine sunulan mali raporda 77 mn TL zarar açıklamıştır.
 • MEMSA: Bağlı ortaklık Volt Enerji Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin yatırım çalışmalarının devam etmesi maksadıyla, şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faik Ulutaş tarafından şirket hesabına 300.000 TL tutarında sermaye avansı yatırılmış olup, bağlı ortaklık yatırım çalışmalarına yeniden başlamıştır.
 • TCELL: Şirket, %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 1.500.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılabilecektir. Bugün açıklanması beklenen 3Ç15 finansalları:
 • ASELS: Piyasa Beklentisi: 125 mn TL kar, YF Beklentisi: 95 mn TL kar.
 • ENKAI: Piyasa Beklentisi: 435 mn TL kar, YF Beklentisi: 406 mn TL kar.
 • MGROS: Piyasa Beklentisi: 11 mn TL zarar, YF Beklentisi: 19 mn TL zarar Önemli 3Ç16 Finansalları:
 • KCHOL: 3Ç16: 980.8 mn TL kar elde etmiştir. (Piyasa Beklentisi: 838 mn TL kâr)
 • BRSAN: 3Ç15: 21.7 mn TL kar (3Ç15: 26.7 mn TL kâr. 9A16: 89 mn TL kar. 9A15: 36 mn TL kar)
 • TRGYO: 3Ç16: 7 mn TL kar (Piyasa Beklentisi: 29 mn TL kâr, YF Beklentisi: 12 mn TL kâr)
 • IZMDC: 3Ç16: 26 mn TL zarar (3Ç15: 125 mn TL zarar, 9A16: 30 mn TL kâr, 9A15: 220 mn TL zarar)
Yukarı