Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKCNS – AKCNS, 2Ç23'te piyasa ve bizim tahminimiz olan 800 milyon TL'nin üzerinde 885 milyon TL net kar açıkladı (yıllık +%284). Buna göre, net kar geçen yılın aynı dönemindeki 334mn TL'ye kıyasla 6A23 döneminde yıllık %367 artışla 1,6 milyar TL'ye yükseldi. Güçlü operasyonel sonuçlar ve ertelenmiş vergi geliri (2. çeyrekte 66mn TL), bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana nedenleri oldu. Net satışlar 2Ç23'te yıllık %62,2 artarak 3,3 milyar TL'ye ulaştı (Piyasa tahmini: 3,3 milyar TL; YFt: 3,3 milyar TL). 2Ç23'te yurt içi satış gelirleri bir önceki yıla göre %78 artarak 2,5 milyar TL'ye, ihracat satışları ise bir önceki yıla göre %22 artarak 770 milyon TL'ye ulaştı. AKCNS'nin ana pazarlarındaki güçlü iç talep ortamı sayesinde çimento satış hacmi, geçen yıl ki %57'den tonaj bazında %65'e ulaştı. Öte yandan beton satışları geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyretti. 2Ç23'te FAVÖK, piyasa beklentisi olan 885 milyon TL'ye kıyasla yıllık %157 artışla 977 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı, brüt kar marjındaki +12,6 puan yıllık artış sayesinde yıllık 10,8 puan artarak %29,5'e yükseldi. Düşük enerji ve elektrik maliyetleri ve güçlü fiyatlandırma, brüt kar marjındaki artışın ana itici güçleri oldu. AKCNS'nın net borç pozisyonu, 1Ç23'teki 701 milyon TL'ye kıyasla 2Ç23'te 116 milyon TL'ye geriledi. Buna göre Net Borç/Son 12 ay FAVÖK 0,4'ten 0,05'e düştü. Güçlü operasyonel sonuçlar sayesinde AKCNS, 2Ç23'te 556 milyon TL (27 milyon dolar) serbest nakit akışı üretti. İşletme sermayesi, düşük stok seviyeleri sayesinde 2Ç23'te hafif artışla 1,36 milyara yükseldi (1Ç23'te +1,1 milyar TL'ye kıyasla). Buna göre, İS/Son 12 ay Satışlar 1Ç23'teki %10,9'dan 2Ç23'te %11,3'e yükseldi.
  CIMSA – CIMSA, 2Ç23'te 631 milyon TL (YFt: 550 milyon TL) olan konsensüs tahmininin üzerinde 1,0 milyar TL net kar açıkladı (yıllık +%17). Buna göre, net kar geçen yılın aynı dönemindeki 983 milyon TL'ye kıyasla 6A23 döneminde yıllık %28 artışla 1,2 milyar TL'ye yükseldi. Daha iyi operasyonel sonuçlar ve daha yüksek yatırım gelirleri, bu çeyrekte tahminlerimizde sapmamızın ana nedenleri oldu. Net satışlar 2Ç23'te yıllık %36 artışla 3,0 milyar TL'ye yükseldi (Piyasa tahmini: 3,0 milyar TL; YFt: 2,75 milyar TL). Hasılat artışı, dolar bazında yıllık %3,5 oldu. 2Ç23'te yurt içi satış gelirleri bir önceki yıla göre %37 artarak 1,7 milyar TL'ye, ihracat satışları ise bir önceki yıla göre %26 artarak 1,6 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK, 2Ç23'te 681 milyon TL olan beklentiye karşın yıllık %57 artışla 741 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK büyümesi dolar bazında %19,9 oldu. FAVÖK marjı daha yüksek alternatif yakıt kullanımı ve daha düşük enerji maliyeti sayesinde yıllık 3,3 puan artarak %24,3'e yükseldi. 2Ç23'te brüt kar 8,9 bps ç/ç artarken, Faaliyet Giderleri/Satış oranı 2,2bps ç/ç azaldı. CIMSA'nın net borç pozisyonu 1Ç23'teki 1,09 milyar TL'den 2Ç23'te 1,25 milyar TL'ye yükseldi. Net Borç/Son 12 ay FAVÖK ise 0,8'den 0,7'ye geriledi. İşletme sermayesi, 2Ç23'te 2,65 milyar TL'ye yükseldi (1Ç23'te 1,76 milyar TL'ye kıyasla). Buna göre İS/Son 12 ay Satışlar da 1Ç23'teki %18,4'ten 2Ç23'te %25,4'e yükseldi. Yatırım harcamaları, bir yıl önceki 3,3 milyon dolara kıyasla 2Ç23'te 12,8 milyon dolar seviyesindeydi.
  ENJSA – ENJSA, 2Ç23'te 1,5 milyar TL olan beklentilerin üzerinde 1,9 milyar TL (yıllık +%102) net kar açıkladı. Buna göre, raporlanan net kar geçen yılın aynı dönemindeki 1,2 milyar TL'ye kıyasla 6A23 döneminde yıllık %100 artışla 2,35 milyar TL'ye yükseldi. Öte yandan, baz alınan net kar bir önceki yıla göre %109 artarak 2Ç23'te 1,8 milyar TL olan tahminimizin üzerinde 2,2 milyar TL'ye çıktı. Çeyrekteki tahminlerimizden sapmamızın ana nedeni daha iyi operasyonel sonuçlar oldu. 6A23 döneminde, baz alınan net kar yıllık %118 artışla 2,7 milyar TL'ye ulaştı. ENJSA'nın Operasyonel faaliyet gelirleri (FAVÖK+Yatırım Harcamaları geri
  ödemesi – tek seferlik kalemler) 2Ç23'te bir önceki yıla göre %49 artarak 9,9 milyar TL'ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemindeki 3,0 milyar TL olan dağıtım segmentinin faaliyet gelirleri, artan finansal gelir sayesinde 2Ç23'te 4,6 milyar TL'ye ulaştı. Buna göre, 6A22'de 5,2 milyar TL olan operasyonel faaliyet gelirleri, 6A23'te yıllık %45 artışla 7,6 milyar TL'ye yükseldi. 1Y23 itibariyle, ENJSA'nın DVT'si yıllık %50 ile 28 milyar TL oldu. Perakende işinde operasyonel kazançlar 6A23'te yıllık %27 artışla 1,85 milyar TL'ye ulaştı. Perakende operasyonları kapsamında, düzenlemeye tabi segmentin elektrik hacmi bir önceki yıla göre %6 artarak 14,5 TW'ye yükselirken, düzenlemeye tabi segmentin marjı 6A23'te %7,8 oldu (6A22'de %7,0). Serbest segmentin hacmi ise aynı dönemde %2 azaldı. Müşteri çözümleri iş kolunda, faaliyet gelirleri bir yıl önceki 35 milyon TL'ye kıyasla 6A23'te 541 milyon TL'ye yükseldi. ENJSA'nın ekonomik net borç pozisyonu 1Ç23'teki 12,66 milyar TL'den 2Ç23'te 16,01 milyar TL'ye yükseldi. Buna göre Net Finansal Borç/Son 12 ay Konsolide Faaliyet Gelirleri oranı 0,5'ten 0,6'ya yükseldi. 1Y23 itibarıyla ENJSA, geçen yılın aynı dönemindeki -TL4,5 milyara karşılık 2,2 milyar TL serbest nakit akışı üretti. Sonuçların ardından şirket, 2023 yılsonu için faaliyet gelirleri (TL20bn-TL24bn), DVT (TL30bn-
  35bn) ve sermaye harcaması (TL11bn-15bn) beklentilerini korudu. Öte yandan, 2023 baz alınan net kar beklentisi 4,5 milyar TL – 6
  milyar TL aralığından 5 milyar TL – 6 milyar TL aralığına yükseltildi. 2Ç23 sonuçlarının ardından tahminlerimizi revize ettik. Hisse senetleri için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi korurken HF'yi hisse başına 48,0 TL'den 67,0 TL'ye yükseltiyoruz. 2023 tahminlerimize göre, hisse senetleri 3,4x FD/Faaliyet Gelirleri ve 10,6x F/Baz alınan net kar çarpanlarıyla işlem görmektedir. 8 Ağustos 2023 KAP Haberleri
  CCOLA – CCOLA 2. çeyrekte 2,4 milyar TL net kar açıklayarak 1,9 milyar TL'lik konsensüs tahminini 22.8% aşarken, bizim tahminimiz olan 2,3 milyar TL’ye paralel gerçekleşti. Beklentilerin altında gerçekleşen kur farkı gideri ve bu çeyrekteki yüksek FAVÖK marjı net karı destekledi. FAVÖK 5 milyar TL ve %21,5 marj (çeyreksel 3,3 puan ve yıllık 2,3 puan artış) ile konsensüs tahmini olan 4,8 milyar TL'nin (%20 marj) üzerinde gerçekleşti. CCOLA hem yurtiçi hem de uluslararası pazarda hacim bakımından düşüş yaşadı. Toplam CCI hacmi %8,9'luk bir düşüşle 448 milyon kasaya gerilemiş ve 2023 yılı için belirlenen orta ve yüksek tek haneli büyüme hedefinin altında kalmıştır. Türkiye operasyonları, 2. çeyrekteki düşük sıcaklıklara bağlı olarak %9,4'lük bir düşüş yaşamıştır. Uluslararası operasyonlar da %8,6'lık bir düşüşle 282 milyon kasaya gerilemiştir. Bu düşüşün başlıca nedeni, Pakistan'da süregelen kötü makro iklim ve yüksek verginin etkisiyle hacimdeki %27,5'lik önemli düşüştür. Özbekistan ise güçlü performans göstererek %25,3 hacim artışı yaşadı. Ancak bu artış, nispeten küçük katkısı nedeniyle genel sonucu önemli ölçüde değiştirmeye yetmedi. Hacmi korumada karşılaşılan zorluklar, etkili fiyatlandırma stratejileri ve daha yüksek yerinde tüketimin payı sayesinde ve 2,5 $'lık rekor seviyede ünite kasa başına net satış geliri ve 0,5 $'lık kasa başı faliyet karı elde edilmesiyle dengelenmiştir. Marj tarafında ise, 2. çeyrek brüt kar marjı bir önceki çeyreğe göre 322 baz puan artışla %34,9'a yükselirken, FAVÖK marjı yıllık bazda 3,3 puan artışla %21,5'e ulaştı. Bu iyileşme, %15,9 olarak gerçekleşen faaliyet giderleri/satışlar oranındaki yıllık 40 baz puanlık düşüşle desteklendi. FAVÖK marjındaki bu ilerleme, özellikle yıllık bazda 4,1 puanlık önemli bir artışla %25,7'ye ulaşan uluslararası operasyonlarda belirgindi. Uluslararası operasyonlarda yüksek marjlı IC paketlerinin payı 2Ç23'te 153 baz puanlık artışla %23,2 olarak gerçekleşirken, bu artış tesis içi kanaldaki güçlü performans ve ev kanalında IC paket tekliflerinin artan payından kaynaklandı. Yönetim, hacim büyümesinin beklentilerin alt sınırına doğru gerçekleşeceğini öngörürken, 2023 yılının tamamı için ciro büyümesi ve FAVÖK marjı görünümlerinin değişmeyeceğini tahmin ediyor.
  MPARK – MPARK 2Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç23'de şirketin 3,6 milyar TL net satış, 821 milyon TL FAVÖK ve 446 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 3,6 milyar TL net satış, 821 milyon TL FAVÖK ve 429 milyon TL net kar olması yönünde.
  ARCLK – Arçelik, Rekabet Kurulu’nun devam eden soruşturması sonucunda yargı yolu açık olmak üzere 365,4 milyon TL tutarında ceza verildiğini bildirdi. Şirket %25 erken ödeme imkanından faydalanarak 274 milyon TL olarak ödeyecek.
  CVKMD – CVK Maden, yurtdışında yerleşik bir şirket ile 48,4 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 1Ç/2023 dönemi hasılatının yaklaşık %25,2’sine karşılık gelmekte.
  MIATK – Mia Teknoloji İstanbul Finans Merkezinde kullanılmak üzere 1,36 milyon Dolar ve 2,03 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %6,4’üne karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  DGNMO – Doğanlar Mobilya azami 5 milyon adet pay ve 100 milyon TL fon olmak üzere pay geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  OFSYM – Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. payları 10-11 Ağustos’ta 27,20 TL fiyattan halka arz edilecek.
  MIPAZ – VBTS kapsamında MIPAZ payında 08/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
  ICUGS – VBTS kapsamında ICUGS payı 08/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  EUKYO – Euro Kapital, bugün pay başına brüt 0,06 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 9,13 TL. Temettü verimi %0,5
  EUYO – Euro Menkul Kıymet, bugün pay başına brüt 0,07 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 10,75 TL. Temettü verimi %0,6
  ETYAT – Euro Kapital, bugün pay başına brüt 0,06 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 11,69 TL. Temettü verimi %0,5

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – DGNMO, HLGYO, INVES


Yukarı