Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KOZAL – Koza Altın Çukuralan Altın Madeni kapasite artırım projesine yönelik Çevre Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararı verdiğini açıkladı. Daha önce aynı projede mahkeme geçmişte alınan ÇED onayının iptaline karar vermiş ve şirket karara itiraz edeceğini açıklamıştı. Bakanlık’tan alınan yeni izin ile hukuki sürecin şirketin operasyonları üzerindeki etkisinin önüne geçilmiş olacaktır. Çukuralan şirketin önemli üretim madenleri arasında yer almakta olup, 2020 yılında toplam altın üretiminin yaklaşık %30’luk bölümünü karşılamaktadır.
  SISE – Şişecam Macaristan’da cam ambalaj tesisi kurmak üzere yeni yatırım kararı alındığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yıllık 330 bin ton üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık 255 milyon EUR yatırım maliyeti olması tahmin edilmektedir. Yeni cam ambalaj fabrikası ile Macaristan ve AB’deki hem içecek sektöründen kaynaklı hem de son dönemde sağlık sektöründen kaynaklı talep artışının getirdiği büyüme potansiyeli değerlendirilmiş olacaktır. Tesisin 2023 yılında operasyona başlaması ve 2025 yılında tam kapasiteye ulaşması beklenmektedir. Cam ambalaj iş kolu şirketin 2020 yılı gelirlerinde %26 ve faaliyet karında (FAVÖK) %33 paya sahiptir. Yeni yatırım büyüklüğü şirketin cam ambalajda toplam 2,65 milyon ton olan kapasitesini %12 oranında artıracaktır, toplam SISECAM gelirlerini de %3 civarında artırma potansiyeli taşıyacaktır. Şirketin mevcut durumda cam ambalaj operasyonları %95 oranında Türkiye ve Rusya’daki üretim tesislerinden oluşmakta olup, Avrupa’daki yatırım ile coğrafi olarak genişleme de sağlanmış olacak, ayrıca son yıllarda Türkiye’den AB’ye artan ihracatın yeni tesis tarafından karşılanmaya başlamasıyla, lojistik maliyetlerde de iyileşme sağlanma potansiyeli oluşacaktır. Şirket yönetiminin geçtiğimiz dönemlerde yeni yatırımlar arasında değerlendirebilecekleri bir konu olduğunu belirtmiş olmaları nedeniyle, yatırım kararı piyasa için büyük bir sürpriz olmayacaktır.
  BIOEN – Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları’nın bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji’nin işlettiği İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi’ne 5 adet ilave motor ünitesi için kısmi kabul alındığı bildirildi. Şirketin toplam ünite sayısı 22 adet motora çıkarken kurulu gücü ise 32.34 MW’e yükseldi.
  BMSCH – BMS Çelik Hasır Sanayi payları bugün itibariyle 4.87 TL fiyattan Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  ORGE – Şirket sermayesi yarın 50 milyon TL’den %60 oranında kar payından bedelsiz olarak 30 milyon TL artışla 80 milyon TL’ye yükseltilecek.
  YESIL – Şirket sermayesinin 6.75 milyon TL’den %3,085 oranında bedelli olarak 208.25 milyon TL artışla 215 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 3.23 TL’ye denk gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ENKAI – Agah Ahmet Tara tarafından 9.03 – 9.05 TL fiyat aralığından 0.26 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.24’e yükseldi.
  YKSLN – İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk tarafından 2.2 milyon adet A grubu ve 6.55 milyon adet B grubu pay Yüksel Göktürk’ten alınırken şirket sermayesindeki payı %28.13’e yükseldi. Yüksel Göktürk’ün şirket sermayesindeki payı ise %26.1’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  ARZUM – Şirket bugün pay başına brüt 0.37 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 19.39 TL. Temettü verimi %1.9

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – OZKGY


Yukarı