Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  EKGYO – Emlak Konut GYO cirosu yıllık %109 (çeyreklik +%157) artışla beklentilerin oldukça üzerinde 2,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Artan ciroya paralel, FAVÖK beklentileri (YFt: 782 milyon TL, piyasa: 719 milyon TL) aşarak 1,2 milyar TL’ye (yıllık +%117, çeyreklik +%192) ulaşırken FAVÖK marjı %47,8 olarak gerçekleşti (yıllık +1,7puan, çeyreklik +5,7puan). Sonuç olarak, Şirket beklentilerin üzerinde 915 milyon TL net kar açıkladı (çeyreklik +%190, yıllık +%42). Aynı zamanda, artan nakit sayesinde Şirket net borç pozisyonu 1,6 milyar TL’den 110 milyon TL’ye geriledi. 4Ç itibariyle Şirket NAD’ı 68 milyar TL’ye (3Ç: 39 milyar TL) ulaşırken NAD iskontosu %55’e yükseldi. Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayına sunulmak üzere hisse başına 0,24TL nakit temettü dağıtımı kararı açıkladı. Temettü verimi en son kapanış fiyatına göre %3 seviyesindedir. Güçlü NAD büyümesi ve azalan borçluluk sayesinde pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz. Pozitif
  TKFEN – Tekfen’in 4Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Tekfen Holding 4Ç’de 1,7 milyar TL net kar açıkladı, piyasa tahmini 0,5 milyar TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 0,5 milyar TL). Net karın beklentilerin biraz üzerinde açıklanmasında yaklaşık 0,5 milyar TL tutarında ertelenmiş vergi gelirinin yanı sıra, Azerbaycan’da kurulu AZFEN’den gelen yaklaşık 0,9 milyar TL net kar katkısı etkili oldu. AZFEN’den gelen kar hariç olarak bakıldığında, faaliyet karı beklentilerin bir miktar altında gerçekleşirken, bunun nedeni ise gübre iş kolundaki zayıf kar marjı olarak gözüktü. İnşaat iş kolunda ciro son çeyrekte 179 milyon dolar, 2022 yılı tamamında ise yaklaşık 660 milyon dolar oldu (2021 yılı: 920 milyon dolar). Devam eden inşaat işlerinin büyüklüğü 1,2 milyar dolar seviyesindedir. AZFEN hariç olarak inşaat iş kolu son çeyrekte %2,9 FAVÖK marjı açıkladı (beklentimize paralel). Gübre iş kolunda ise artan hammadde maliyetlerinin etkisi ile FAVÖK marjı sert gerileme kaydederek son çeyrekte %7’ye düştü (önceki çeyrek: %16). 2022 yılında toplam satış tonajı 1,7 milyon tona gerilerken, şirket yönetimi 2023 yılında satışların tekrar 2 milyon ton seviyesine ulaşmasını bekliyor. Şirketin Yönetim Kurulu 2022 yılı karından Nisan ve Mayıs aylarında 2 eşit taksitte dağıtılmak üzere hisse başına brüt 2,82 TL nakit temettü dağıtım kararını Genel Kurul onayına sunacak. Temettü verimi en son kapanış fiyatına göre %6,8 seviyesindedir. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  MPARK – MPARK’ın bugün piyasa kapanışından sonra 4Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 4Ç22'de şirketin 2,9 milyar TL net satış, 695 milyon TL FAVÖK ve 290 milyon TL net kar açıklamasını beklerken, piyasa tahmini 2,9 milyar TL net satış, 689 milyon TL FAVÖK ve 294 milyon TL net kardır.
  DOAS – DOAS, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %93,65'ini , Doğuş Holding A.Ş.'den 5.1 milyar TL'ye satın alma konusunda anlaşma sağladı. Mutabık kalınan fiyat, DGGYO'nun NAD'ine göre %78 prime işaret etmekteyken, DGGYO’nun en son kapanış fiyatına göre %15.5 iskontoya işaret etmektedir. DGGYO'nun net borcu 1,9 milyar TL’dir ve şirketin 1,8 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunmaktadır. Şirketin yıllık kira geliri 250mn TL’dır. Satın alma fiyatı, borç pozisyonu dahil edildiğinde %3,4 kira verimine işaret etmektedir. DOAS, 2,8 milyar TL net nakit pozisyonundaydı, dolayısıyla işlem için dış finansman ihtiyacı olacaktır. DOAS için ana iş kolu dışındaki bir alandaki büyük bir yatırım olduğu için, işleme piyasa tepkisinin DOAS için olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.
  GESAN – Girişim Elektrik, ile Toroslar Elektrik Dağıtım arasında 1,6 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandı. Tutar, şirketin 2022/9A hasılatının yaklaşık %1,2’sine karşılık gelmekte.
  PRKAB – Türk Pyrsmian Kablo, daha önce en 218 milyon TL + KDV tutarla en iyi teklifi verdiği TEİAŞ ihalesinde sözleşme davet yazısı alındığını bildirdi.
  SMRTG – Smart Güneş Enerji, yurtiçindeki yerleşik bir müşterisi ile yaklaşık 42 milyon + KDV TL tutarında iş sözleşmesi için ön ödeme aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022/9A hasılatının yaklaşık %4,2’sine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ALBRK – Albaraka Türk, pay geri alım programı çerçevesinde 2,89 TL fiyattan 700 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  ALMAD – Altındağ Madencilik, pay geri alım programı çerçevesinde 4,25-4,29 TL fiyat aralığından 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,73’e yükseldiğini bildirdi.
  KOZAL – Koza Altın, pay geri alım programı çerçevesinde 20,94 TL fiyattan 1 milyon adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  PSGYO – Pasifik GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 6,62 TL fiyattan 200 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,27’ye yükseldiğini bildirdi.
  TGSAS – TGS Dış Ticaret, pay geri alım programı çerçevesinde 18,37 TL fiyattan 105 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %3,36’ya yükseldiğini bildirdi.
  BOBET – Boğaziçi Beton, pay geri alım programı çerçevesinde alınan 15,9 milyon adet pay dan 12,6 milyon adet (sermayenin yaklaşık %3,32’si) için toptan satış yöntemiyle 15,00 TL fiyattan satış yapmaya karar verildiğini bildirdi. Satış fiyatı son kapanış fiyatının %13 altında.

Yukarı