Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KRDMD – Kardemir’in 3Ç sonuçları beklentilere paralel açıklandı. Kardemir 3Ç'de 51 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi de 75 milyon TL seviyesindeydi. Şirketin faaliyet kar performansı geçen çeyreğe göre yükseliş kaydetse de, ticari borçlardan kaynaklanan yaklaşık 1,3 milyar TL tutarındaki net kur farkı gideri bu çeyrekte net kar performansının düşük kalmasında etkili olmuştur. FAVÖK seviyesinde sonuçlar beklentilere paralel gerçekleşerek 1,8 milyar TL olarak açıklanmıştır (önceki çeyrek 1,6 milyar TL ve geçen sene 3Ç FAVÖK 0,4 milyar TL). Kardemir’in satış tonajı yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %24 artışla 606 bin tona yükseldi. Çelik fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin devam etmesi sonucu, USD bazında cirodaki artış %4 ile sınırlı kaldı. Hammadde fiyatlarındaki düşüş karlılığın korunmasına yardımcı olsa da, ton başına FAVÖK performansı çeyreklik olarak 162 dolar/ton’dan 112 dolar/ton’a geriledi. Yine de küresel olarak demir-çelik sektörünün zayıf bir görünüme sahip olduğu bu dönemde Kardemir’in ton başına FAVÖK performansının 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmasını olumlu buluyoruz. 2Ç sonunda 0,1 milyar TL net borcu bulunan Kardemir’in net borcu 3Ç sonunda 2,3 milyar TL’ye yükselmiştir (yaklaşık 83 milyon dolar). Borçluluktaki artış özellikle işletme sermayesi ihtiyacı artışından kaynaklanmıştır. Demir-çelik sektörü için zayıf görünüm devam etse de, gerek gelişmiş ülkelerde faiz artırımlarının sonuna gelinmiş olması, gerekse de iç piyasada artan ithalat baskısına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmalar, çelik fiyatlarının tekrardan yükseliş eğilimine girmesine ve karlılıkların toparlanmasına yardımcı olabilir. KRDMD’yi cazip değerleme çarpanları ve artan katma değerli üretim hacmi nedeniyle beğenmeye devam ediyoruz.
  ENJSA – Enerjisa 3Ç23'te konsensüs tahmini olan 7,6 milyar TL'nin üzerinde 10,6 milyar TL (yıllık +%781) net kar açıkladı. 9A23 döneminde, raporlanan net kar yıllık bazda %444 artışla 12,9 milyar TL'ye yükselirken, baz alınan net kar yıllık bazda %69 artışla 4,3 milyar TL'ye ulaştı. Bir defaya mahsus vergi geliri ve beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel sonuçlar bu çeyrekte tahminlerimizde sapmamızın ana nedenleri oldu. ENJSA'nın Konsolide Operasyonel Kârı 3Ç23'te yıllık bazda %60 artarak 6,1 milyar TL'ye yükseldi. Dağıtım segmentinin operasyonel karı geçen yılın aynı dönemindeki 3,3 milyar TL'ye kıyasla 3Ç23'te 5,0 milyar TL'ye ulaştı. 9A23 itibariyle, ENJSA'nın DVT'si yıllık bazda %60 artışla 30,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Perakende iş kolunda, operasyonel kazançlar 9A23'te yıllık bazda %40 artarak 2,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Müşteri çözümleri iş kolunda, operasyonel kazançlar bir önceki yılın aynı dönemindeki 67 milyon TL'ye kıyasla 9A23'te 692 milyon TL'ye yükselmiştir. ENJSA'nın ekonomik net borç pozisyonu 2022 yılındaki 15,2 milyar TL'ye kıyasla 3Ç23'te 25,6 milyar TL'ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak Net Finansal Borç/SOA Konsolide Operasyonel Gelir oranı 6A23'teki 0,6x seviyesinden 9A23'te 0,9x seviyesine yükselmiştir. Sonuçlara yönelik piyasa tepkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.
  CIMSA – Çimsa 3Ç23'te 850 milyon TL olan piyasa tahminin üzerinde 951 milyon TL net kar açıkladı (yıllık +%52). Güçlü operasyonel sonuçlar ve bir defaya mahsus vergi geliri bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana nedenleri oldu. Net satışlar 3Ç23'te yıllık bazda %57 artarak 3,8 milyar TL'ye yükseldi (Piyasa tahmini: 3,7 milyar TL). Net satışlar 3Ç23'te bir önceki çeyrekteki 147 milyon ABD Dolarına kıyasla 142 milyon ABD Doları seviyesinde yatay seyretti. FAVÖK 3Ç23'te piyasa beklentisi olan 859 milyon TL'ye kıyasla yıllık bazda %145 artarak 947 milyon TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı yıllık bazda 9,0 puan artarak %24,9'a yükselmiştir. Güçlü FAVÖK marjı performansının itici güçlerinden biri olan CIMSA'nın alternatif yakıt kullanım oranı bu çeyrekte %30 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bilanço tarafında, şirketin net borcu 2Ç23'teki 1,2 milyar TL seviyesinden, artan karlılık sayesinde 3Ç23'te 999 milyon TL'ye gerilemiştir. Buna bağlı olarak Net Borç/FAVÖK oranı 0,4x'e gerilemiştir (2Ç23'te 0,7x idi). Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
  TTKOM – Türk Telekom, 3Ç23'te konsensüs tahmini olan 1,9 milyar TL'nin üzerinde 4,5 milyar TL (yıllık +%284) net kar açıkladı. Operasyonel sonuçlar tahminlerle uyumlu olsa da, bir defaya mahsus vergi geliri bu çeyrekteki sapmanın ana nedeni oldu. Net satışlar, güçlü abone kazanımının da etkisiyle yıllık bazda %78,2 arttı. Net satışlar 3Ç23'te %78 artışla 22,4 milyar TL'ye yükseldi (Konsensüs: 22,05 milyar TL). Toplam TTKOM abone sayısı, mobil ve sabit internetin güçlü katkısıyla bir önceki çeyreğe göre 498 bin net abone kazanımı ile 52,9 milyona yükseldi. FAVÖK marjı 3Ç23'te bir önceki çeyreğe göre %33,1 ile yatay seyretti FAVÖK, 3Ç23'te 7,5 milyar TL olan piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık bazda %58 artışla 7,4 milyar TL'ye yükselmiştir. Güçlü satış geliri artışına rağmen, FAVÖK marjı temel olarak artan personel giderleri nedeniyle bir önceki çeyreğe göre %33,1 seviyesinde yatay kalmıştır. Buna göre, personel giderlerinin satışlara oranı (UFRYK-12 hariç konsolide satış geliri) geçen yılın aynı dönemindeki %18,8'e kıyasla 3Ç23'te %24,3'e yükselmiştir. 3Ç23 itibariyle, şirketin döviz bazlı finansal borcu hem yıllık hem de çeyreklik bazda azalarak 1,8 milyar ABD Doları eşdeğerine gerilemiştir (2Ç23'te 1,81 milyar ABD Doları ve 3Ç22'de 1,87 milyar ABD Doları). Şirketin net döviz pozisyonu 3Ç23 sonu itibariyle 568 milyon ABD Doları uzun pozisyon iken, hedge portföyünün etkin olmayan kısmı hariç tutulduğunda 243 milyon ABD Doları kısa pozisyon olmuştur. Sonuçların ardından Yönetim, 2023 yılı konsolide gelir büyüme beklentisini (UFRYK 12 hariç) %67-%70 aralığında, konsolide FAVÖK beklentisini 25 milyar TL - 27 milyar TL aralığında ve yatırım harcamaları beklentisini 19 milyar TL - 21 milyar TL aralığında korudu. TTKOM için tavsiyemizi Endeks Üzeri Getiri’ye yükseltirken ve HF'yi 25,00 TL'den 30,0 TL/hisse'ye revize ediyoruz. 7 Kasım 2023 KAP Haberleri
  BIMAS – Bim Birleşik Mağazaların 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'de şirketin 72312 milyon TL net satış, 5423 milyon TL FAVÖK ve 2965 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 73464 milyon TL net satış, 5482 milyon TL FAVÖK ve 3114 milyon TL net kar olması yönünde.
  TCELL – Turkcell, 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'de şirketin 26847 milyon TL net satış, 11813 milyon TL FAVÖK ve 3892 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 26099 milyon TL net satış, 11209 milyon TL FAVÖK ve 3892 milyon TL net kar olması yönünde.
  MPARK – MPARK 3Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç23'te şirketin 4,5 milyar TL net satış, 1 milyar TL FAVÖK ve 624 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise 4,6 milyar TL net satış, 1 milyar TL FAVÖK ve 594 milyon TL net kar olması yönünde.
  CWENE – CW Enerji, Barteş Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında, KDV hariç toplam 32.12 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Satışa istinaden müşteri tarafından yaklaşık %20 avans ödemesi 15 gün içerisinde gerçekleşecektir. Belirtilen panel satışına ilişkin ürün tesliminin 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Tutar, şirketin 2Ç2023 yılı hasılatının %0,95’ine karşılık gelmekte.
  SNPAM – Sönmez Pamuklu Sanayi, şirket ortakları SÖNMEZ ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş. , SÖNMEZ Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. ve SÖNMEZ Endüstri Holding A.Ş.'den faizsiz olarak, gerçekleşecek ilk sermaye artırımında mahsup edilmek üzere toplamda 28,1 milyon TL tutarında sermaye avansı alındığını bildirdi.
  ARASE – Doğu Aras Enerji, %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Parekende Satış A.Ş. Kasım/2023 dönemi için 3 ayrı şirket ile toplamda 352.800 MWH enerji satış anlaşması yaptığını bildirdi.
  GLCVY – Gelecek Varlık, Yapı Kredi Bankası’ndan 960 milyon TL anapara değerinde yeni bir portföy satın aldığını bildirdi.
  PNLSN – Panelsan, Konya merkezli özel bir firma arasında, KDV dahil 4,9 milyon Dolar tutarında sipariş sözleşmesi imzaladığını bildirdi.
  GESAN – Girişim Elektrik, Kalyon Yeka Res 3 Rüzgar Enerjisi Yatırımları Anonim Şirketi ile R3-Ankara-2-1 RES Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi 154 KV Trafo Merkezi ve Elektrik İşleri için 4,5 milyon Dolar sözleşme imzaladığını bildirdi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  MPARK – Medical Park, pay geri alım programı çerçevesinde 148,80 TL – 150,70 TL fiyat aralığından toplam 159 bin TL nominal değerli pay geri alındığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %7,43’e ulaştığını bildirdi.
  DGNMO – Doğanlar Mobilya, pay geri alım programı çerçevesinde 12,13- 12,39 TL fiyat aralığından toplam 159 bin TL nominal değerli pay geri alındığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %4,07’ye ulaştığını bildirdi.
  ENKAI – Şirket ana ortağı, 31,14 - 31,36 TL fiyat aralığından 350 bin TL nominal değerli pay geri alındığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,579’e ulaştığını bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  MARBL – Tureks Tunç Madencilik payları 8 Kasım itibariyle 10,97 TL fiyattan Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  ESCAR – Escar Filo, bugün pay başına brüt 1,70 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 168,3 TL. Temettü verimi %1

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı