07.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADANA/ADBGR/ADNAC: Oyak Grubu’nun yaptığı açıklamaya göre Grubun sahip olduğu 36.549.706,03 TL nominal değerli 3.654.970.603 adet A Grubu, 74.485.548,99 TL nominal değerli 7.448.554.899 adet B Grubu ve 83.169.070,01 TL nominal değerli 8.316.907.001 adet C Grubu Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. paylarının, tamamının Borsa dışında, sermayesinin tamamına sahip olduğu OYAK Çimento A.Ş’ye satışına ilişkin 04.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması çerçevesinde; SPK tarafından yetkilendirilen uluslararası bağımsız değerleme şirketlerine yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, devir tarihi olan 03.12.2015 tarihli borsa fiyatı üzerinden A Grubu paylar için 261.805.668,25 TL, B Grubu paylar için 344.597.778,47 TL ve C Grubu için 59.060.198,85 TL dikkate alınarak, pay devir bedeli 31.12.2018 vadeli A Grubu paylar için 282.939.340,80 TL, B Grubu paylar için 372.414.657,54 TL, C Grubu paylar için 63.827.700,31 TL olarak belirlenmiştir.
 • AEFES: Yıllık kredi komite toplantısında Standard & Poor's ("S&P"), şirketimizin "BBB-" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve "Durağan" olan kredi notu görünümünü teyit etmiştir.
 • ASLAN: Oyak Grubu’nun yaptığı açıklamaya göre Grubun sahip olduğu 70.569.291,35 TL nominal değerli, 7.056.929.135 adet Aslan Çimento A.Ş. paylarının tamamının, Borsa dışında, sermayesinin tamamına sahip olduğu OYAK Çimento A.Ş.’ye satışına ilişkin 04.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması çerçevesinde; SPK tarafından yetkilendirilen uluslararası bağımsız değerleme şirketlerine yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, indirgenmiş nakit akım yöntemiyle elde edilen değerlerin ortalaması olan 748.083.965,60 TL dikkate alınarak, pay devir bedeli 31.12.2018 vadeli 808.471.357,80 TL olarak belirlenmiştir.
 • BIMAS: Şirket, geri alım programı kapsamında 50,25 50,40 TL fiyat aralığından 18.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiş olup, işlem tutarı 905.600 TL tutarında gerçekleşti.
 • BJKAS: Şirket, 1 Haziran – 31 Ağustos 2016 mali döneminde 38.5 mn TL kâr elde etmiştir. (1 Haziran – 31 Ağustos 2015: 16.5 mn TL zarar)
 • BOLUC: Oyak Grubu’nun yaptığı açıklamaya göre Grubun sahip olduğu 71.615.027,44 TL nominal değerli, 7.161.502.744 adet Bolu Çimento A.Ş. paylarının tamamının, Borsa dışında, sermayesinin tamamına sahip olduğu OYAK Çimento A.Ş.’ye satışına ilişkin 04.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması çerçevesinde; SPK tarafından yetkilendirilen uluslararası bağımsız değerleme şirketlerine yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, devir tarihi olan 03.12.2015 tarihli borsa fiyatı üzerinden hesaplanan 403.229.800,11 TL dikkate alınarak, pay devir bedeli 31.12.2018 vadeli 435.779.616,98 TL olarak belirlenmiştir.
 • DENIZ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Banka’ya, yargı yolu açık olmak üzere 43.848.180 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal haklar saklı kalmak üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6.ncı maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. Ayrıca Jilber Topuz, Banka’nın 31.03.2016 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulunda, gündemin 7. Maddesine ilişkin olarak alınan kararın iptali talebi ile İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri nezdinde dava açılmış olup, duruşma günü 30.06.2016 olarak belirlendiği ve 30.06.2016 tarihinde mahkemece yargılamanın gizli yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Davaya ilişkin gerçekleştirilen duruşmada davacının davadan feragat etmesi sebebiyle davanın reddine karar verilmiş olup; kararın kesinleşmesi akabinde davaya ilişkin süreç sona erecektir.
 • GARAN: Banka’nın Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; bankamızın 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde 6,000,000,000 TL tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı için SPK'ya yaptığı başvuru onaylanmıştır.
 • ISCTR: Banka 482,6 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli banka bonosu; 289,5 milyon Türk Lirası nominal değerli 249 gün vadeli banka bonosu ve 66,2 milyon Türk Lirası nominal değerli 382 gün vadeli iskontolu tahvil ihracını tamamlamıştır.
 • KRSAN: Faaliyetleri duran Sinop Gerze'deki fabrikasının faaliyete geçirilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar devam etmektedir. Çevre Bakanlığı İl Çevre Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda biyolojik arıtma tesisi yapılması istenmiştir. Bu amaçla, yapılan çalışmalar sonucunda A.S.M. Arıtma Sistemleri Mak. İml. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firması ile "Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Ünitesi Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır. Tesisin yapım çalışmaları yaklaşık 2 ay sürecek olup toplam maliyet 51 bin dolar olacaktır. Arıtma tesisinin tamamlanmasını müteakip faaliyete geçmek için fabrikamızda gerekli bakım ve onarım çalışmaları başlatılacaktır.
 • LKMNH: İki adet yatırımcı toplam 600.000 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • MRDIN: Oyak Grubu’nun yaptığı açıklamaya göre Grubun sahip olduğu 60.083.015,58 TL nominal değerli, 6.008.301.558 adet Mardin Çimento A.Ş. paylarının tamamının, Borsa dışında, sermayesinin tamamına sahip olduğu OYAK Çimento A.Ş.’ye satışına ilişkin 04.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması çerçevesinde; SPK tarafından yetkilendirilen uluslararası bağımsız değerleme şirketlerine yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, devir tarihi olan 03.12.2015 tarihli borsa fiyatı üzerinden hesaplanan 279.224.774,49 TL dikkate alınarak, pay devir bedeli 31.12.2018 vadeli 301.764.565,13 TL olarak belirlenmiştir.
 • SAYAS: Şirket, dünyanın en büyük kurumsal kimlik uygulama proje yönetimi şirketlerinden olan Birleşik Krallık merkezli Principle Grubu tarafından yeni oluşturulan küresel onaylı tedarikçi listesine 5 Ekim 2016 tarihi itibariylealınmış bulunmaktadır.
 • TKNSA: Suzan Sabancı Dinçer, 4,89-4,99 TL fiyattan 191.234 lot satış işlemini gerçekleştirmiştir.
 • UNYEC: Oyak Grubu’nun yaptığı açıklamaya göre Grubun sahip olduğu 63.437.442,59 TL nominal değerli, 6.343.744.259 adet Ünye Çimento A.Ş. paylarının tamamının, Borsa dışında, sermayesinin tamamına sahip olduğu OYAK Çimento A.Ş.’ye satışına ilişkin 04.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması çerçevesinde; SPK tarafından yetkilendirilen uluslararası bağımsız değerleme şirketlerine yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, devir tarihi olan 03.12.2015 tarihli borsa fiyatı üzerinden hesaplanan 280.156.897,29 TL dikkate alınarak, pay devir bedeli 31.12.2018 vadeli 302.771.931,45 TL olarak belirlenmiştir.
Yukarı