Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  BIMAS – BIMAS’ın 1Ç net karı beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. BIMAS 1Ç’de 685 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 625 milyon TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 620 milyon TL). Şirketin 1Ç net karı yıllık bazda %59 artış gösterirken, net karın beklentilerin üzerine çıkmasında finansal yatırımlardan elde edilen gelirdeki artış etkili oldu. Ciro büyümesi beklentilerin yaklaşık 2 puan altında ve %23 seviyesinde açıklandı. Eş mağaza satış büyümesi %13 seviyesinde kaydedilirken, satışlardaki artışın temel dinamiği daha yüksek sepet büyüklüğü olmaya devam etti (yıllık %36 artış). 1Ç’de faaliyet giderlerindeki artışın brüt kar marjındaki yükseliş tarafından telafi edilmesi sayesinde, FAVÖK marjı beklentilerin 30 baz puan üzerinde ve geçen seneye göre 70 baz puan yükselişle %8,5 olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi 2021 beklentilerinde bir değişim açıklamadı, 2021’de %20-25 arası satış büyümesi ve %8,0 civarında FAVÖK marjı beklentisi korundu (2020 yılı FAVÖK marjı: %9,1). Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
  PETKM – Petkim’in 1Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Petkim’in 1Ç net karı 884 mn TL olarak açıklandı, piyasa beklentisi net karın 647 milyon TL olması yönündeydi (YF tahmin: 563 mn TL). Şirketin geçen sene ilk çeyrekte -13 mn TL zararı bulunuyordu. Karlılıkta güçlü artışın temel sebebi, faaliyet kar marjının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi oldu. FAVÖK beklentilerin yüzde 20 üzerinde açıklanarak 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı 4ç’ye göre 5 puan artışla %23,7 oldu (beklenti %19,9). Ortalama ton başına karlılık son 3 ayda yaklaşık 335 dolar/ton civarında gerçekleşti (4Ç ortalama: 178 dolar/ton). Küresel olarak petrokimya sektöründe yaşanan arz sıkıntısı ve lojistik engeller, ürün fiyatlarının yükselmesine ve kar marjlarının güçlenmesine neden olan faktörler oldu. Şirketin etilen kapasite kullanım oranı %100 olarak gerçekleşti (4Ç: %98). 1Ç sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  VAKBN – Vakıfbank 1Ç sonuçları beklentilere paralel. Net kar rakamı TL750m bizim TL691m, konsensüs TL732m beklentilerimize paralel ve yıllık %56’lık bir daralma ve %6’lık öz sermaye karlılığına işaret ediyor. Sonuçlarla ilgili en önemli iki konudan ilki yükselen TL fonlama maliyeti, düşük TÜFE endeksli kağıt getirileri ve artan swap fonlaması sebebiyle net faiz marjının %1’in altı gibi oldukça düşük bir seviyeye gerilemesi. İkinci konu ise yüksek bürüt kredi riski maliyetine 278bps (4Ç: 330bps) karşılık TL1.1 milyara ulaşan donuk kredi tahsilatı ve mevcut kredi portföyü ile ilgili olarak makro risklerin gözden geri geçirilmesi sonucunda karşılık giderlerinde düzeltmelerle birlikte TL3.5 milyara ulaşan diğer gelirler kalemi. Burada Vakıfbank önümüzdeki dönemde yaşanabilecek dalgalanmaları göz önüne alarak TL400m çeyreklik serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılık rezervini TL1.5 milyara yükseltti. Yılın ikinci yarısından itibaren beklenen faiz indirimlerinin olumlu etkisi, yüksek GSYİH büyümesine paralel iyileşen kredi riski maliyeti ve TÜFE endeksli kağıtların getirilerinde 4Ç’de önemli iyileşme sayesinde öz sermaye karlılığının tüm sene için tekrar kolaylıkla çift haneli rakamlara çıkabileceğini düşünüyoruz. Zayıf 1Ç sonuçlarının piyasa beklentileri ve hisse fiyatlamasına hali hazırda yansıdığını düşünüyoruz.
  MPARK – Şirket TL1.2 milyar ciro (+%24 yıllık), TL313m FAVÖK (+%44 yıllık) ve TL80m net kar (+%30 yıllık) açıkladı. Konsensüs beklentileri ise TL1.2 milyar, TL280 milyon ve TL61m net kar idi. Ciro artışının başlıca sebepleri hasta sayısında (covid hariç) ve medikal turizm gelirlerinde iyileşmedir. Artan gelirlere birlikte, tasarruf tedbirleri sayesinde FAVÖK marjı %25.8’e ulaştı (1Ç20: 22.3%). Net karda, TL oynaklığına karşılık alınan kontratlar ve düşen borçluluk seviyesinin pozitif etkilerini görüyoruz. Net borç / FAVÖK çarpanı da 2.0x’den 1.8x’e geriledi. Yakın zamanda yapılan sağlık tarifeleri artışları ve ekonomik aktivitede normalleşme ile birlikte sonuçlarda pozitif trendin sürmesini ve 1Ç sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz
  OZKGY – OZKGY, 1Ç21’de 92mnTL net kar açıkladı ve bu rakam %17 yıllık artışa denk gelmektedir. 268mnTL’lik (1Ç20: 263mnTL) Büyükyalı teslimlerine bağlı olarak ciro yıllık bazda %1 artışla 284mnTL’ye ulaştı. Kira gelirleri 14mnTL’ye(1Ç20: 13mnTL) ulaşırken, pandeminin turizm üzerindeki negatif etkisi ve Ela Otel’deki yenileme süreci sebebiyle, otel gelirleri 0,2mnTL’ye (1Ç20: 6mnTL) geriledi. Satışlardaki yıllık hafif artışa rağmen, satışların maliyetindeki artışla FAVÖK yıllık bazda %36 düşüşle 76mnTL’ye geriledi ve bu rakam da %27 FAVÖK marjına denk gelmektedir. Şirket’in net nakit pozisyonu ise 4Ç20’deki 135mnTL seviyesinden 244mnTL seviyesine yükseldi. Piyasa tepkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz.
  HALKB – Halkbank’ın 1Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 1Ç21'de bankanın TL52mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL59mn net kar olması yönünde. 1Ç sonuçlarının Banka’nın geçen yıl izlediği, düşük faiz oranlarından gerçekleşen yüksek kredi büyümesi stratejisinin karlılık üzerinde olumsuz etkilerini göstermesini bekliyoruz. TL52 milyonluk net kar tahminimiz sıfıra yakın öz sermaye karlılığına işaret etmektedir. Eksi TL86 milyon olduğunu tahmin ettiğimiz net faiz gelirleri (4Ç: TL2.5 milyar) TL fonlama maliyetlerindeki artışın yanı sıra TL1.5 milyara inmesini beklediğimiz TÜFE endeksli bono gelirlerinin olumsuz etkisini de yansıtmaktadır (4Ç: TL3.2 milyar). Yaklaşık TL600 milyona ulaşmasını beklediğimiz swap maliyetleri dahil TL541m olarak tahmin ettiğimiz al-sat giderleri de karlılıktaki düşüşün sebeplerinden biridir. Halkbank’ın 1Ç net kar açıklayacak olmasının başlıca sebebi ise donuk alacaklardan tahsilatlar ve karşılık giderlerinde azalmalar sayesinde TL3 milyara ulaşacak diğer gelirler kalemidir. TL1.2 milyarlık çeyreklik karşılık gideri Banka için yüksek olsa da özel bankalardan oldukça düşük seviyededir. Düşük PD/DD çarpanına karşılık, ABD’de süren İran yaptırımlarının sözde ihlali ile ilgili dava da göz önüne alındığında sonuçlara piyasanın negatif tepki vermesini bekliyoruz.

Yukarı