Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKSEN – Aksa Enerji’ye bağlı olan Aksa Energy Ghana, Electricity Company of Ghana ile 350 MW kurulu gücünde Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda ABD Doları bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzaladığını bildirdi.
  QUAGR – Qua Granite, İstanbul’da devam eden bir proje için 4,59 milyon TL tutarında iş aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %0,06’sına karşılık gelmekte.
  THYAO – Türk Hava Yolları'nın taşıdığı toplam yolcu sayısı, Mart ayında yıllık %27,6 artarak 6,1 milyon yolcuya ulaştı. İç hat yolcu sayısı yıllık %12,5 artışla 2,1 milyon, dış hat yolcular ise yıllık %37 artışla 4,0 milyon yolcu seviyesindeydi. Uluslararası AKK (kapasite) yıllık bazda %33 artarak 16,3 milyon km'ye yükselirken (2019 Mart ayına kıyasla %23 daha yüksek), toplam kapasite Ocak ayında yıllık %32 arttı. Doluluk
  oranı 6,1 puan artarak %81,9 oldu. Kargo hacmi ise yıllık bazda %7,3 daralarak 132,1 bin ton seviyesinde gerçekleşti. – Hafif Olumlu.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ALARK – Alarko Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 68,58 TL fiyattan 145 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,11’e yükseldiğini bildirdi.
  AYDEM – Aydem Yenilenebilir Enerji, pay geri alım programı çerçevesinde 14,63 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  PSGYO – Pasifik GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 6,17 TL fiyattan 300 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,79’a yükseldiğini bildirdi.
  SAHOL – Sabancı Holding, pay eğri alım programı çerçevesinde 39,09 TL fiyattan 250 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %2,54’e yükseldiğini bildirdi.
  Bankacılık – Resmi Gazete’de açıklanan karara göre, TL mevduat oranına göre belirlenen menkul kıymet (MK) tesis oranları değiştirildi. Buna göre, TL mevduat oranı %60’ın altında olan bankalar (gerçek ve tüzel kişiler ayrı ayrı) için ilave 7 puan (%17, önceki: %12-%17) MK tesis oranı açıklandı. Diğer taraftan, TL mevduat oranı %60-%70 arasındaki bankalar (gerçek ve tüzel kişiler ayrı ayrı) için 5 puan indirim (%5, önceki: %5) ve TL mevduat oranı %70 üzerindeki bankalar için MK tesis zorunluluğu olmadığı açıklandı. Ayrıca, TL mevduat oranı (gerçek ve tüzel kişiler ayrı ayrı) %60’ın altındaki bankalar için 5 puan ilave zorunlu karşılık açıklandı. Takibimizdeki bankalar %60 eşiğini halihazırda geçtikleri için bu kararın etkisi olmasını beklemiyoruz. Ayrıca, TCMB yıllık bileşik faiz oranının 2 katının üzerinde olan ihtiyaç kredi faizleri için bankalar kredi tutarının %150’si (önceki: %90) kadar TL menkul kıymet tutacaklar. Kredi faiz oranları ve büyümesini sınırlandıracağı için kararı negatif olarak değerlendiriyoruz. Ek olarak, YP mevduattan TL mevduata dönüşüm oranına göre (gerçek ve tüzel kişiler ayrı ayrı) MK tesis oranı açıklandı. 29 Eylül 2023’e kadar uygulanmak üzere, 28 Nisan 2023 tarihinden itibaren dönüşüm oranı %5’in altında kalan bankalar ve 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren %3’ün altında kalan bankalar eksik kalan miktar kadar MK tesis etmek zorunda olacaklar. Bunun yanında, 31 Mart 2023 itibariyle gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranlarından düşük olanı 27 Haziran 2023 itibariyle %15’e ve 29 Eylül 2023 itibariyle %24’e ulaşmazsa bankalar dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduatın yüzde 5’i kadar MK tesis etmek zorunda kalacaklar. Mevduat maliyetlerinde artışa sebep olabileceği için negatif olarak değerlendiriyoruz. Son olarak, TÜFE’ye endeksli MK iskonto oranı 10 Nisan itibariyle %70’ten %80’e çıkarıldı. Halihazırda, TL sabit getirili MK talebini artırıcı bir dizi karar açıklandığı düşünüldüğünde bu değişikliğin önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  Mart Ayı Yabancı İşlemleri – Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar Mart ayında net 535 milyon Dolar satım yaptılar. En çok alınan şirketler ENKAI (49,8 mn$), TCELL (43,2 mn$), ARCLK (41,6 mn$) ve AKBNK (40,1 mn$) olurken, en çok satılan şirketler EREGL (266,3 mn$), AKFYE (99,5 mn$), KCHOL (67,6 mn$) ve THYAO (67,5 mn$) oldu.
  GESAN & Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. – Şirket sermayesinin 175 milyon TL’den 45 milyon TL bedelli ve 5 milyon TL mevcut pay satışı, 10 milyon TL ek pay satışı olmak üzere 220 milyon TL’ye yükseltilmesine ve 40,6 TL fiyattan halka arzına ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  MEGAP – Mega Politetilen sermayesinin 125 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 125 milyon TL artışla 250 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandıç
  SELGD – VBTS kapsamında SELGD payI 07/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  sMIPAZ – Milpa bugün pay başına brüt 0,54 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 7,86 TL. Temettü verimi %6,4.
  ARASE – Doğu Aras Enerji, pay başına brüt 1,23 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %6,8.
  AZTEK – Aztek Teknoloji 31 Temmuz’da pay başına brüt 1,06 TL temettü ödeyecek. Temettü verimi %5.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – CCOLA, GSRAY, INFO, EGEPO, SARKY, SASA, TKFEN, TMPOL, TUKAS


Yukarı