06.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY: Bazı Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılmış olan davada Mahkemece, İstanbul 18. ATM'nin dosyasının şimdilik beklenmesine yer olmadığına, Mahkemece re'sen seçilen bilirkişiler vasıtasıyla rapor alınmasına, rapor geldiğinde taraflara tebliğine, beyan için ayrı ayrı 2 hafta süre verilmesine, bir sonraki duruşmanın 17.11.2016 günü yapılmasına karar verilmiştir.
 • ALARK: Vedat Aksel Alaton 2.234.670 lot payı borsada işlem gören tipe dönüştürmek için MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • ANSGR: Şirket ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlamıştır.
 • ARCLK: Fitch Ratings, Şirket’in "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AA (tur)" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Fitch Ratings, Şirket’in kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB+" olarak teyit etti.
 • AVOD: Nazım Torbaoğlu; 1,30-1,31 TL fiyatlardan 1 mn lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %12,29’dan %10,07’ye çekmiştir.
 • BRKO: Niğde OSB sınırları içerisinde bulunan toplam 445.991,45 m2 büyüklüğündeki parsellerin OSB sınırları dışına çıkarılması konusunda, Niğde OSB’ye yapılmış olan başvuru konusunda genel kurul, OSB Yönetim Kuruluna yetki vermiştir.
 • EGLYO: Şirket’in %100 oranında bağlı ortaklığı EGC Enerji Çözümleri A.Ş. ("EGC Enerji") Çin'de mukim olan hina National Industry Corporation ("SINOMACH")'ın 100% iştiraki Sumec Machinery & Electric Co.Ltd. ("SUMEC") tarafından 3 milyon ABD Dolarlık ürün alım limit tahsisi ile birlikte Çinli şirketin EGC Enerji'de azınlık hissedar olma niyetini de içeren bir niyet mektubu imzalanmıştır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "Nevşehir Emlak Konutları, Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi"nin yer teslimi, yüklenici "Cent Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti."ne yapılmıştır.
 • GARAN: Banka, Hollanda'da yerleşik ve %100 iştiraki olan Garanti Holding B.V.'ye 16.3 mn Euro tutarında sermaye artırımı yapılmasına ve Garanti Holding B.V.'nin sermayesinde yapılacak artırım ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemlerin yerine getirilebilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
 • HZNDR: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,115 TL (net 0,10 TL) nakit temettünün 30 Eylül’de dağıtılması işlemini onaylamıştır.
 • ISFIN: Cem Okullu, 0,99-1,00 TL fiyatlarından 474.888 lot alış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %25,31’den %25,40’a yükseltmiştir.
 • LUKSK: Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ile bir süredir yürütülmekte olan XXIV.dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 3 Haziran 2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
 • MEMBA: R E Grup Dış Tic. A.Ş, 1,63-1,67 TL fiyat aralığından 85 bin lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %25,3’den %24,21’e çekmiştir.
 • MGROS: Şirket, 3 adet Migros ve 13 adet Migros Jet formatında toplam 26 adet satış mağazasını Mayıs ayı içerisinde açılmıştır. 31 Mayıs 2016 itibariyle mağaza sayısı yurtiçinde 1.450 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 1.490'dır. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)
 • NETAS: Kamu ihalelerinden 31 Mayıs 2016'dan başlamak üzere bir yıl yasaklı olmasının Şirket mali yapısına etkisi ve 2016 yılsonu görünümü incelenmiş olup, bunun sonucunda söz konusu kararın 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara dönemine ait Faaliyet Raporu'ndaki 2016 yılsonu öngörüsüde önemli bir değişikliğe neden olmayacağı anlaşılmıştır.
 • ORGE: Şirket’in devam etmekte olan Quasar İstanbul Projesinde bugüne kadar alınan siparişlere ilaveten 2.15 mn USD ve 755.000 EURO tutarlarında ilave siparişler alınmıştır. İşbu siparişlerle birlikte Quasar İstanbul Projesi kapsamında bugüne kadar alınan siparişler toplamı 16.834.657,01 EURO ve 4.150.527,72 USD'dir.
 • PRKME: SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,08 olarak güncellenmiştir.
 • SAFGY: Şirket, portföyündeki Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezinde yer alan toplam 2.011 m2 mağaza alanın yıllık 2.999.916 USD + Ciro Kirası Bedelle 16 farklı kiracıya, 223 m2 depo alanının ise yıllık 51.000 USD bedelle 8 farklı kiracıya kiralanması için kira sözleşmesi imzalanmasına, Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezindeki kiracılarımızdan biri olan ve Şirket’in bağlı ortaklığı Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.?nin toplam sermayesinin %100’üne sahip olduğu (Şirketimizin de dolaylı olarak toplam sermayesinin %100’üne sahip olduğu) bağlı ortaklığımız Akasya Çocuk Dünyası A.Ş. ile de kira tadil protokolünün imzalanmasına karar verilmiştir.
 • SAYAS: Adem Gündoğdu, Şirket hisselerinde, 2,77-2,84 TL fiyat aralığından 51.457 adet alış ve 173.256 adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %5’in altına çekmiştir.
 • SNKRN: Şirket ile Bedaş Elektrik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 124.000 Euro bedel karşılığında adresli yangın ihbar sistemi sözleşmesi imzalanmıştır.
 • SRVGY: Şirket, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Eyüp-İstanbul’da yer alan 80 adet bağımsız bölümün (Flatofis A Blok) ilgili diğer varlıklar ve yükümlülüklerle birlikte "Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme" suretiyle Şirket tarafından devralınmasına, Devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında Şirket sermayesinin 51.68 mn TL artırılarak 103.680.655 TL'ye yükseltilmesine ve artırılan sermayenin Sinpaş Yapı hissedarlarına verilmesine karar verilmiştir.
 • TRCAS: Şirket ile Fitch Ratings arasında 11 Nisan 2012 tarihinden itibaren devam eden kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesinin süresi dolmuş olup söz konusu sözleşmenin yenilenmemesine karar verilmiştir. Şirket’in Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notu "B", Ulusal Uzun Vadeli kredi notu "BBB- (Tur)", görünümü ise "Durağan" olarak teyit edilmiştir.
 • TSKB: Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimliliği ile çevre yatırımlarının finansmanında kullandırılmak üzere, Banka’nın Kreditanstalt für Wiederaufbau Kalkınma Bankası'ndan (KfW) temin ettiği 150 milyon Euro tutarındaki "İklim Değişikliği ile Mücadele Kredisi"ne ilişkin sözleşme, 3 Haziran 2016 tarihinde imzalanmıştır.
 • TURGG: Şirket’in Bursa’da bulunan gayrimenkulunün satış işlemleri tamamlanmış ve bedelin tamamı alınmıştır.
 • VKGYO: Şirket ile Marmara Metal A.Ş arasında görülen “13 Mart 2014 tarihli sermaye artırımına ilişkin kararın iptali” davasında bilirkişi raporu mahkemeye sunulmuştur.
 • ZOREN: Kütahya İl Özel İdaresi'nin idari işlem niteliğindeki yazıları aleyhine, Şirket tarafından söz konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve ardından işlemlerin iptali talepli dava açılmıştır.
 • BIMAS bugün brüt 0,60 TL (net 0,51 TL) nakit temettü dağıtacak.
Yukarı