Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  SISE – Şişecam’ın 1Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Şişecam 1Ç'de 3,6 milyar TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 2,7 milyar TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 2,9 milyar TL). Beklentilerin bir miktar üzerinde gelen faaliyet kar performansının yanında, bu çeyrekte kaydedilen vergi geliri de net karın tahminleri aşmasında etkili oldu. Şişecam’ın büyüme ivmesi hızlanmaya devam ederek toplam gelirlerde yıllık olarak yaklaşık %200 artış kaydedildi. Geçen sene 5,7 milyar TL olan ciro, bu senenin 1Ç döneminde 17,0 milyar TL olarak kaydedildi. Büyümenin 2 milyar TL’lik bölümü ABD soda operasyonlarının konsolide olmasının getirdiği inorganik artıştan kaynaklandı. Diğer büyüme dinamikleri ise kur artışı, satış fiyatlarında enerji fiyatlarının yansıtılması sonucu döviz bazında kaydedilen güçlü artışlar ve satış hacminde korunan pozitif büyüme eğilimi olarak sıralanabilir. Segment bazında bakıldığında, kimyasallar iş kolu ABD operasyonlarının inorganik etkisiyle %343 büyürken, mimari cam segmenti %197 artış ile ikinci en yüksek büyüme kaydeden iş kolu oldu. Mimari cam fiyatlarında tüm bölgeler için ortalama EUR bazında kaydedilen %60 fiyat artışı, ciro büyümesinde etkili oldu. Tonaj bazında ise büyümeler mimari cam bölümünde %14, oto cam için %1, cam ev eşya için %16, cam ambalaj için %9 ve kimyasallar bölümü için %56 (ABD etkisi) olarak gerçekleşti. Artan enerji maliyetlerine rağmen, hem brüt kar marjı hem de FAVÖK marjı iyileşme gösterdi. Geçen sene 1Ç’de %23,5 olan ve bir önceki çeyrekte %21,6 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı, 2022 yılının ilk çeyreğinde %26,3 seviyesine yükseldi (beklenti %24,6). FAVÖK rakamı TL bazında yıllık %234 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaştı (beklenti: 4,1 milyar TL). Artan işletme sermayesi ihtiyacı sonucu olarak şirketin konsolide net borcu 10,5 milyar TL’den 12,8 milyar TL’ye yükseldi. Bu artışa rağmen net borç/FAVÖK rasyosu 1,2x ile halen sağlıklı bir seviyededir. Sonuçlar zorlu piyasa şartlarına rağmen Şişecam’ın uzun vadeli stratejik hedefleri kapsamında organik ve inorganik büyüme ivmesinin başarılı şekilde sürdürüldüğünü göstermektedir. Küresel ekonomik görünümde ve talep koşullarındaki olası bozulma, önümüzdeki dönemde temel risk faktörü olarak takip edilecektir.
  CCOLA – Coca Cola İçecek'in piyasa kapanışının ardından bugün 1Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 1Ç22'de şirketin 7301mn TL net satış, 1415mn TL FAVÖK ve 689mn TL net kar açıklayacağını tahmin ederken, piyasa beklentisi 8079mn TL net satış, 1603mn TL FAVÖK ve 607mn TL net kardır. Güçlü hacim artışı ve Özbekistan satın alımından kaynaklanan inorganik büyüme sayesinde CCOLA'nın güçlü sonuçlar elde etmesini bekliyoruz. CCOLA için ciro tahminimiz 7301 milyon TL'dir ve yıllık %95’lik büyümeye karşılık gelmektedir. CCOLA'nın FAVÖK'ünün, temel olarak güçlü fiyatlandırma ve etkin maliyet yönetimi stratejileri nedeniyle 1415mn TL (yıllık %93 artış) olmasını bekliyoruz.
  KONTR – Kontrolmatik, Ulusal Elektrik’in açtığı ihalede 19.9 milyon Euro ile en iyi teklifi verdiğini bildirdi. Söz konusu ihale tutar şirketin 2021 yılı hasılatının yaklaşık %48’ine karşılık gelmekte. Sözleşme imzalanma aşamasına geçildiği belirtildi.
  ULUUN – Ulusoy Un BM tarafından açılan buğday ihalesinde verdiği 6.42 milyon Dolar tutarındaki teklifin kabul edildiğini bildirdi. Söz konusu tutar şirketin 2021 yılı hasılatının %1.02’sine karşılık gelmekte.
  VKGYO – Vakıf GYO sermayesi bugün 1 milyar TL’den %14.5 oranında bedelsiz olarak 145 milyon TL artışla 1 milyar 145 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 2.0 TL

  Pay Alım Satım Haberleri –
  GARAN – BBVA’nın gönüllü pay alım teklifi çerçevesinde 28.7 milyon adet pay alımı yapıldığı bildirildi.
  BOBET – Boğaziçi Beton pay geri alım programı çerçevesinde 4.59 TL fiyattan 218 bin adet pay alımı yaptığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1.21’e yükseldiğini bildirdi.
  IMASM – Hedef Portföy tarafından 4 milyon adet pay alımı yapılırken, İmaş Makine sermayesindeki payı %10.8’e yükseldi.
  ISGYO – Akdere İnşaat tarafından 12.56 TL fiyattan 380 bin adet pay alımı yapılırken, İş GYO sermayesindeki payı %6’ya yükseldi.
  OZRDN – Mustafa Nadi Özerden tarafından 6.94-7.60 TL fiyat aralığından 2 milyon adet pay satışı yapılırken, Özerden Plastik sermayesindeki payı %0’a geriledi.
  SISE – Şişe Cam pay geri alım programı çerçevesinde 18.36 TL fiyattan 1.58 milyon adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %2.18’e yükseldiğini bildirdi.
  SAHOL – Sabancı Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 20.24 TL fiyattan 280 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %2.14’e yükseldiğini bildirdi.
  ULUUN – Ulusoy Un, pay geri alım programı çerçevesinde 8.59-8.68 TL fiyat aralığından 120 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.

Yukarı