Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    KRDMD – Kardemir’in 1Ç net karı beklentilerin üzerinde. Kardemir 1Ç'de 501 mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 417 mn TL kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 510 mn TL kar). Şirketin geçen senenin ilk 3 aylık döneminde -162mn TL net zararı bulunuyordu. 1Ç’de net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde finansal giderlerin tahminlerden daha az gerçekleşmesi etkili olurken, faaliyet karı ise genel olarak piyasa tahmini ile uyumlu açıklandı. FAVÖK rakamı 1Ç’de 815 mn TL’ye yükseldi (piyasa tahmini: 790 mn TL) ve FAVÖK marjı %29,8 olarak gerçekleşti (piyasa tahmini %31,0). Kardemir’in satış hacmi geçen seneye göre yatay seyrederken, ortalama fiyatlarda yaşanan artış ciroyu yukarı çeken temel etken oldu. Fiyat artışlarının hammadde fiyatlarındaki yükselişi telafi etmesi sayesinde ton başına FAVÖK önceki çeyrekte 132 dolar iken 1Ç’de 195 dolar seviyesine yükselmiştir (YF tahmin: 190 dolar). İlk çeyrekte güçlü kar marjları ile birlikte elde edilen nakit akışı, Kardemir’in net borcundaki düşüşün devam etmesine yardımcı olmuştur. 2020 sonunda 0,8 milyar TL olan net borç, 1Ç sonunda 0,2 milyar TL seviyesine gerilemiştir. 2021 yılının devamında karlılıkta kuvvetli performans beklentisi korunduğu için piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
    MGROS – MGROS 1Ç’de beklentilerin üzerinde net kar açıkladı. Migros 1Ç’de 210 milyon TL net kar açıklarken, piyasa beklentisi şirketin 16 milyon TL net kar açıklaması yönündeydi. Şirket geçen sene aynı çeyrekte ise -132 milyon TL zarar açıklamıştı. Bu çeyrekte net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde temel etken, Makedonya’daki iştirakin satışı ile ilgili kaydedilen 213 milyon TL tutarında bir seferlik kar olmuştur. Faaliyet performansı ise genel olarak beklentilerle uyumlu gerçekleşerek %21 ciro artışı ve yıllık olarak yatay FAVÖK marjı açıklanmıştır. FAVÖK rakamı 605 mn TL olarak gerçekleşirken, 592mn TL olan piyasa beklentisine paraleldir. Migros’un net borcu UFRS kira yükümlülükleri hariç 0,6 milyar TL seviyesinden hafif artışla 0,7 milyar TL seviyesine yükselirken, şirket ilk defa EUR pozisyonunu artıya çevirmiştir (1Ç itibarıyla 32 mn EUR uzun pozisyon). Şirket Yönetimi 2021 yılında %15-18 aralığında satış büyümesi ve kendi tanımlarına göre %8-8,5 aralığında FAVÖK marjı (2019 yılı: %8,2) beklentisini korumuştur. Açıklanan sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
    TUPRS – TUPRS’ın 1Ç sonuçları beklentilere paralel. Tüpraş 1Ç'de -760 milyon TL net zarar açıkladı, piyasa beklentisi -822 mn TL zarar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: -775 mn TL zarar). Açıklanan zararın temel sebebi, döviz bazlı ticari borçlar üzerinde oluşan toplamda 1,7 milyar TL tutarındaki kur farkı gideri olmuştur. Şirketin elindeki stoklar ile ticari borçlar normalde birbirini dengeleyerek döviz açığı oluşmasını engellemektedir, fakat 1Ç sonunda kurlarda yaşanan ani artış nedeniyle ticari borçların kur farkı etkisi daha fazla olmuştur. Fakat 2Ç’de oluşacak stok etkisi ile bu kur farkı etkisinin telafi edilmesi beklenmektedir. 1Ç’de şirketin açıklanan FAVÖK rakamı 1,2 milyar TL olurken, piyasa beklentisi olan 1,1 milyar TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Net rafineri marjı, temel olarak artan petrol ve ürün fiyatları sonucu elde edilen stok karı etkisiyle 1,5 dolar/varil olarak gerçekleşmiştir (stok etkisi hariç rafineri marjı -1,0 dolar/varil). İzmir rafinerisinde 1Ç döneminde yaşanan duruş ve Covid nedeniyle yakıt talebinin zayıf seyretmeye devam etmesi sonucu satış hacmi geçen sene 6,2 milyon ton iken bu sene 5,0 milyon tona gerilemiştir. Şirket Yönetimi 2021 yılı için beklentilerinde değişiklik yapmazken, rafineri marjının 2.5-3.5 dolar aralığında ve satış hacminin 26-27 milyon ton seviyesinde olmasını beklemektedir. 1Ç sonuçları genel olarak beklentilere paralel olup, pandemi sonrası normale dönüş ve yakıt talebindeki toparlanma hızı hisse performansını etkileyen temel unsur olacaktır.
    VAKBN – Vakıfbank’ın 1Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 1Ç21'de bankanın TL691mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL732mn net kar olması yönünde. Vakıfbank için 691mn TL (çeyreklik +%3) net kar tahminimiz, %6 (4Ç20’ye paralel) seviyesinde düşük bir özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Negatif TL kredi mevduat makası, 1,5mlr TL’ye (4Ç: 724mn TL) yükselen swap maliyetleri ve 1,5mlr TL’ye (4Ç: 1,9mlr TL) gerileyen TÜFE’ye endeksli gelirler özkaynak karlılığını aşağı çeken faktörlerdir. UFRS risk modelindeki güncellemeyle bireysel kredilere ayrılan karşılıklarda geri dönüş ve artan tahsilatlarla diğer gelirlerin 2mlr TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz. Çeyrekte ayrılmasını beklediğimiz 400mn TL serbest karşılık dahil, karşılık giderlerinin 2,2mlr TL (çeyreklik -%21) seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Şirket’in 2021 beklentilerine paralel, 2,1mlr TL faaliyet giderleri ve 890mn TL komisyon gelirleri açıklamasını öngörüyoruz. 2021T PD/DD ile Vakıfbank’a göre primli işlem gören özel Türk bankalarının %10-%11 seviyesinde özkaynak karlılığı açıklamasını beklerken, serbest karşılıklar hesaba katılmadığında Vakıfbank’ın yaklaşık %9 özkaynak karlılığı açıklayabileceğini öngörüyoruz. Böylece 1Ç sonuçlarının zaten fiyatlandığını düşünüyor ve sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
    Bankacılık Sektörü – BDDK sorunlu kredileri takibe atma süresini Eylül ya da yıl sonuna kadar uzatmaya hazırlanıyor. Özel bankaların muhafazakar karşılık politikaları ve serbest karşılık rezervleri göz önüne alındığında uygulamanın en çok kamu bankalarının karşılık giderlerini görece olarak düşük seviyede açıklamasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. Söz konusu sürenin 90 günden 180 güne çıkarılması için süre Haziran sonunda dolacak. Bu tarihten sonra geçen sene düşük faiz oranlardan kullandırılan ticari kredilerde tahsilat performansının nasıl şekilleneceği bu sene karlılıklar üzerinde önemli bir belirleyici faktör olacak. Eğer tarih uzatılırsa bu tarafta bilanço gelişmelerini sağlıklı olarak görebilmemiz için bir ya da iki çeyrek daha beklememiz gerekecek.

Yukarı