Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TAVHL & CCOLA & AEFES & ALARK & TKFEN & ENKAI – Uluslararası basında çıkan haberlere göre, protestocular orduyla çatıştıkça, Almatı'daki havaalanına ve diğer bazı hükümet binalarına saldırdıkça Kazakistan'da protestolar yoğunlaştı. Protestoların yakın zamanda sakinleşmemesi durumunda olumsuz etkilenebilecek birçok Türk şirketinin ülkede faaliyetleri bulunmaktadır. 1) TAV: Almatı Havalimanı TAVHL NAD’sinde %27 paya sahiptir. 2) CCOLA'nın Kazakistan operasyonlarının toplam gelirdeki payı 15%’tir. 3) AEFES'in Kazakistan operasyonları bira grubu satış hacminde %6,7 paya sahiptir. 4) ALARK: Alarko, Kazakistan'da 3Ç’2021 itibarıyla %38 tamamlanmış olan bir paralı yol projesinde %33 hisseye sahiptir ve Alarko'nun projedeki payı için kalan iş yükü 343mn USD'dir (toplam backlog'un %36'sını oluşturmaktadır). 5) TKFEN: Kazakistan'daki projeler, 3Ç'2021 itibariyle toplam iş yükünün %25'ini oluşturuyor. 6) ENKA: Kazakistan'daki projeler 3Ç’2021 itibariyle toplam iş yükünün %11'ini oluşturuyor.
  GESAN – 1) Şirket, EÜAŞ tarafından açılan ihalede 0.46 milyon Dolar ile en iyi teklifi verdiğini bildirdi. İhalede süreç devam ediyor. 2) Şirket, Başkent Edaş tarafından açılan ihalede 0.26 milyon Euro ile en iyi teklifi verdiğini bildirdi. İhalede süreç devam ediyor.
  KARSN – Şirketin Kocaeli Belediyesi tarafından açılan ihalede, şirket aleyhine alınan karara ilişkin olarak, Şirketin Danıştay’ya yaptığı temyiz başvurusunda, Danıştay’ın şirket tarafından açılan davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar verildiği bildirildi.
  SAHOL – Şirket, daha önce açıkladığı üzere PHILSA sermayesinin %25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin %24,75'ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamını 2.74 milyar TL ile sattığını bildirdi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BIMAS – Pay geri alım programı çerçevesinde 69.05 TL fiyattan 0.1 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %1.41’e yükseldi.
  OZGYO – Pay geri alım programı çerçevesinde 1.62 TL fiyattan 0.4 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %1’e yükseldi.
  SAHOL – Pay geri alım programı çerçevesinde 13.94 TL fiyattan 0.25 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %0.42’ye yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  Yukarı Adım Kuralı Açıklaması – Borsa tarafından açığa satışa konu olan BİST50 endeksi paylarında açığa satışta bir gün süre ile yukarı adım (up-tick) kuralı getirildi. Açığa satış en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan gerçekleşecek.
  IHAAS & KRSTL – VBTS kapsamında IHAAS ve KRSTL paylarında 06/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
  CRFSA & KRGYO – VBTS kapsamında CRFSA ve KRGYO payları 06/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı