Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    AEFES – Anadolu Efes 3Ç21'de bira grubunun net karının yıllık bazda %219 artması ve CCOLA’dan yüksek katkı sonucu piyasa beklentilerinin üzerinde 556mn TL net kar açıkladı (YFt: 545mn TL net kar). Açıklanan net kar 3Ç20’ye göre %24 ve 2Ç21’e göre %34 yüksektir. Şirketin satış gelirleri %6,2 artan yurtdışı bira operasyonları satış hacmi ve güçlü ürün fiyatlaması sonucunda 3Ç21'de yıllık bazda %35 artarak 11787mn TL olmuştur (YFt: 11592mn TL). FAVÖK ise 3Ç21'de 3Ç20’ye göre %12 artışla 2323mn TL olarak gerçekleşirken (YFt: 2275mn TL) çeyreksel bazda ise %16 yükseliş göstermiştir. 3Ç21'de şirketin FAVÖK marjı geçen yıldan gelen baz etkisi ve artan maliyet baskısı sebebiyle 3Ç20'ye göre 4.1 puan daralma göstererek %19.7 olmuştur. Anadolu Efes’in net borcu 5224mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.9x oldu. 3Ç21 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz.
    MPARK – 3Ç21’de artan yurt içi hastane ve sağlık turizmi gelirleri sayesinde ciro beklentilerin hafif üzerinde 1,5mlrTL (çeyreklik +12,5, yıllık +39,3) olarak açıklandı. Hasta sayılarındaki ve fiyatlamadaki artışla yurt içi hastane gelirleri yıllık %35 artışla 1,2mlrTL’ye yükseldi. Aynı zamanda, artan aşılamalarla sağlık turizmi gelirleri de yıllık %127 artışla 207mnTL’ye ulaştı. Artan ciroya paralel, FAVÖK beklentileri aşarak 398mnTL’ye ulaştı (çeyreklik +%31, yıllık +%47). Böylelikle, FAVÖK marjı %26,6 olarak gerçekleşti (çeyreklik +3,7 puan, yıllık +1,4 puan, piyasa beklentisi: %23). Ancak, 69mnTL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri etkisiyle net kar çeyreklik %78 daralmayla 18mnTL’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Şirket’in net borcu 2,1mlrTL’den 2mlrTL’ye gerilerken net borç/FAVÖK oranı 1,6x olarak gerçekleşti (2Ç: 1,9x). Güçlü FAVÖK marjı ve gerileyen net borçla piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
    TUPRS – TUPRS’ın 3Ç net karı beklentilerin hafif altında 1,0 milyar TL açıkladı. piyasa beklentisi 1,1 milyar TL idi. Faaliyet karlılığı piyasa beklentisinin %9 yukarısında, fakat finansal giderlerdeki artış net karda sonuçların beklentilere göre hafif aşağıda gerçekleşmesine sebep oldu. Net rafineri marjı, benzinde devam eden yüksek marj seviyesi, dizel ve jet yakıtında ise yaşanan kısmi toparlanma ile son 12 çeyrekteki en yüksek seviyeye ulaşarak 5,9 dolar/varil seviyesine yükseldi (2Ç’de 4,6 dolar/varil). Bu çeyrekte rafineri marjında stok karı etkisinin daha düşük olduğu da not edilmelidir (0,5 dolar/varil pozitif etki, 2Ç’de 1,6 dolar/varil). Şirketin satış hacmi 2Ç’de 6,9 milyon ton iken, 3Ç’de 8,0 milyon tona ulaşmıştır (geçen sene 3Ç’de 6,7 milyon ton). Hem Türkiye hem de Avrupa’da pandemi önlemlerinin gevşetilmesi ve ekonomik aktivitenin güçlü seyretmesi, satış hacmindeki artışa yardımcı oldu. Tüpraş yönetimi 2021 yılı için beklentilerinde yukarı yönlü revizyon yaparak, rafineri marjı beklentisini 2.5-3.5 dolar aralığından 4,5-5,0 dolar seviyesine çekti (ilk 9 ay: 4,3 dolar/varil). 2021 yılı için satış hacmi tahmini 26-27 milyon ton seviyesinde korundu. 3Ç sonuçları genel olarak beklentilere yakın gerçekleşmiş olup, şirket tahminlerindeki yukarı yönlü revizyon son çeyrek için de devam eden karlılık iyileşmesine işaret etmektedir.
    VAKBN – Vakıfbank 3Ç21 konsolide olmayan net karı bizim beklentimize (727mnTL) ve piyasa beklentisine (718mnTL) paralel 767mnTL (çeyreklik +%16, yıllık -%30) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %6,4 özkaynak karlılığına işaret etmektedir (2Ç: %5,5). Çeyreklik sonuçlardaki iyileşme artan kredi mevduat makasları ve 2,7mlrTL’ye yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle (YFt: 2,6mlrTL, 2Ç: 2mlrTL, %14’ten %16,45’e yükseltilen getiri varsayımıyla) 4,7mlrTL’ye (çeyreklik +%48, yıllık -%13, YFt: 4,8mlrTL) yükselen net faiz gelirlerinden kaynaklandı. Böylelikle, swap etkisinden arındırılmış net faiz marjı çeyreklik 68bp artışla %1,57’ye yükseldi. Diğer taraftan, temel olarak 2,1mlrTL’ye yükselen swap maliyetleri (YFt: 2,2mlrTL, 2Ç: 1,8mlrTL) kaynaklı tahminlerimize paralel 1,8mlrTL ticari zarar açıklandı (2Ç: 1,5mlrTL zarar). Komisyon gelirleri yıllık %34 artışla 1,2mlrTL’ye yükselirken faaliyet giderleri %14 artış ile 2,3mlrTL’ye yükseldi. Böylece gider/gelir oranı %43,4 olarak gerçekleşti (2Ç: %50,7). Varlık kalitesi tarafında, 575mnTL net alacak girişine rağmen, 828mnTL (16bp etki) değerinde bilançodan silinen alacakla donuk alacak oranı %3,7’den %3,5’e geriledi. Aynı zamanda, yeniden yapılandırılan bir ticari kredi sebebiyle grup-II oranı %8,2’den %8,7’ye yükseldi. Provizyon giderleri, tahminlerimize paralel çeyreklik %35 artışla 2mlrTL’ye (yıllık -%26) ulaşırken, çeyreklik net risk maliyeti 74bp olarak gerçekleşti. SYR ve Ana SYR oranları %13,8 ve %12 olarak açıklandı. Artan TÜFE’ye endeksli getiriler ve iyileşen kredi-mevduat makaslarıyla Banka yönetimi 2021 yılsonu için yüksek tek haneli özkaynak karlılığı hedefini korumaktadır (9A21: %6,1, YFt: %8). Nötr
    ULKER – Ülker 3Ç21'de kur kaynaklı giderler sonucunda piyasa beklentilerinin altında 2mn TL net kar açıkladı (Konsensüs: 32mn TL net kar;YFt: 27mn TL net kar). Şirketin satış gelirleri 3Ç21'de yıllık bazda %30 artarak 2976mn TL olmuştur (Konsensüs: 2903mn TL; YFt: 2875mn TL). FAVÖK ise 3Ç21'de 3Ç20’ye göre %14 artışla 503mn TL olarak gerçekleşirken (Konsensüs: 479mn TL; YFt: 469mn TL) çeyreksel bazda ise %43 yükseliş göstermiştir. 3Ç21'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç20'ye göre 2.3 puan daralma göstererek %16.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 5045mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı 3.7 milyar TL’ye satın alınan Önem Gıda’nın etkisinde 2.6x’e yükseldi (2Ç21: 1.2x). Net karın beklentinin altında kalması sonucu hisse performansı üzerinde olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.

Yukarı