05.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka’nın tahvil ihraç programı (Global Medium Term Note Programı) dahilinde yurtdışında ihraç edeceği JPY cinsinden 1095 gün vadeli 1 mlr nominal değerli Tahvil’in ihraç başvurusu onaylanmıştır.
 • AVGYO: Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Samsun Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin; kiracısı olan Havza Seyahat Terminal İşletmeleri Taşımacılık San.ve Tic.Ltd.Şti.(Eski Ünvanı:Gökmentur Turizm Terminal İşletmeciliği Taş.San.Tic.Ltd.Şti) ile olan kira sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak fesh edilmiştir. Söz konusu terminal, aylık 50.000 TL bedelle Şimşir Tur Terminal İşletmeciliği A.Ş.'ye kiralanmasına karar verilmiştir.
 • AVHOL: Şirket hissedarlarından Cenan Kemal DEMİRKANLI'ya ait olan, şirket hisselerinin %6,33 denk gelen 525.438 adet hissenin devri hususunda Agm Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile anlaşmıştır.
 • FLAP: Şirket, Kasım 2016 ve Ocak 2017 tarihlerinde yapılması planlanan Hipofiz Sempozyumu ve Hepatoloji Sempozyumunun organizasyon görevini üstlenmiştir.
 • GEREL: Şirket, Katar Devleti'nde kurmayı düşündüğü fabrika projesi için gerekli arsa tahsisinin yapılmaması nedeniyle, aynı pazara hitap eden ve bu pazarı da kapsayan Umman Sultanlığı'nda "Gersan Elektrik Oman LLC" unvanlı şirketinin kuruluş işlemlerine başlamış ve bundan dolayı Katar Devleti'nde kurmayı düşündüğü fabrika projesinin iptal edilmesine karar vermiştir.
 • KIPA: Şirket mülkiyetinde olan ve Kemer/Bodrum'da bulunan 9.193 m2 arsa yüzölçümlü gayrimenkulun Mia Dış Ticaret İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 6.710.890 TL’ye satış işlemi tamamlanmış ve tapu devri gerçekleşmiştir.
 • LOGO: Şirket ile Ferabosco Investments Limited and South Eastern Europe Fund LP arasında, Romanya'daki Total Soft yazılım şirketinin hisselerinin alımı ile ilgili olarak başladığı duyurulan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. LOGO Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 iştiraki olarak kurulan Logo Software Investment S.A., Total Soft S.A.'nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamını 30 milyon Euro firma değeri (enterprise value), 30.25 milyon Euro piyasa değeri (equity value) ile satın almıştır. Total Soft'un FAVÖK (faiz amortisman vergi öncesi kar) tutarı 2015 yılında 3.48 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir ve yılın şimdiye kadarki kısmında gösterilen performansa bağlı olarak 2016 yılında 4 milyon Euronun üzerinde olması beklenmektedir. Satın alım, %57 özsermaye ve %43 banka kredisi ile finanse edilmiştir. Bağımsız araştırma raporlarına göre, Romanya Kurumsal Uygulamalar Yazılım pazarının önümüzdeki 5 yıl içinde Euro bazında %8.3-%12.1 arasında yıllık bileşik büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Şirketin yurtdışı satışları, 2015'te toplam satışlarının %23'ünü oluşturmuştur.
 • MARTI: JCR Eurasia Rating, Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin derecelendirilmesine yönelik sözleşmeyi karşılıklı mutabakatla iptal etmiş ve derecelendirme sürecini durdurmuştur.
 • SAYAS: Şirket’in %80 iştiraki Say Kurumsal, Fas'ın en büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan STE Afriquia SMDC ("Afriquia Gas") satış noktalarına muhtelif ürünlerin tedariki amacıyla 754.502EUR bedelle bir ihale kazanılmış bulunmakta olup yeni paketlere ilişkin görüşmeler de sürdürülmektedir. İhale kapsamında gerekli üretim şirket bünyesinde gerçekleştirilecek olup böylelikle Daimler AG ile yapılan Sulh Anlaşması ertesinde serbest kalan üretim kapasitemiz değerlendirilmiş olacaktır.
 • THYAO: Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş'nin %50 oranındaki THY Teknik A.Ş. hisselerinin tamamının Turkbine Teknik'in B Grubu hissedarı Zorlu O&M'ye satılarak devredilmesine karar verilmiştir.
 • ULKER: Baha Oktay Tunay, 111.334 lot Şirket payını Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • VESTL: Şirket, Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında; Avrupa'da yeni bir yapılanma kurulması ve Wroclaw Polonya'da bulunan eski Toshiba fabrikasının hem Toshiba hem Vestel için üretim ve lojistik merkezi olarak kullanılması planlamaktadır. Bu kapsamda, 1 Eylül 2016 tarihinde %100 bağlı ortaklık Vestel Ticaret AŞ ile Compalead Electronics B.V. arasında bahsi geçen fabrikanın sahibi "Compal Electronics Europe sp. z o.o." unvanlı şirketin hisselerinin alımına yönelik bir hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır.
Yukarı