Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ENJSA – ENJSA 1Ç23’te 370 milyon TL net kar açıkladı. Enerjisa Enerji, 1Ç23'te 873 milyon TL (YFt: 860 milyon TL) olan piyasa tahmininin altında 370 milyon TL net kar açıkladı (yıllık %91 artışla). Beklentimizden daha yüksek finansman gideri ve deprem kaynaklı tek seferlik giderler, tahminlerimizde sapmamızın ana nedenleriydi. Buna göre Şirket, 1Ç23 finansallarında deprem nedeniyle işletme giderleri verimliliği kaleminde -780 milyon TL gider kaydetti. Baz alınan net kar 1Ç23'te %159 artarak
  551 milyon TL oldu. Faaliyet Gelirleri (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemeleri – tek seferlik gider (gelir)) 1Ç23'te bizim tahminimiz olan 4,2 milyar TL'ye kıyasla bir önceki yıla göre %41 artarak 3,8 milyar TL oldu. Dağıtım segmentinin faaliyet geliri, temel olarak finansal gelirin (1Ç23'te yıllık +%130) ve yatırım harcamalarının geri ödemesinin (yıllık +%94) sağladığı yüksek katkı sayesinde %40 artarak 3,01 milyar TL'ye yükseldi. Düzenlenmiş Varlık Tabanı (DVT) yıllık %80 artışla 29,4 milyar TL'ye yükselirken, yatırım harcamaları bir yıl önceki 380 milyon TL’ye kıyasla 1Ç23’te 976 milyon TL seviyesindeydi. Perakende alanında, faaliyet gelirleri 1Ç23'te yıllık %55 artışla 809 milyon TL'ye ulaştı. Düzenlemeye tabi segmentin brüt karı, yıllık bazda artan elektrik fiyatları nedeniyle %50 artarak 939 milyon TL'ye yükselirken, serbest segmentin brüt karı, geçen yıla göre düşük baz ve yüksek elektrik fiyatları nedeniyle %354 artarak 395 milyon TL oldu. Müşteri çözümleri segmentinin faaliyet gelirleri, bir
  yıl önceki 17 milyon TL'ye kıyasla 1Ç23'te –35 milyon TL oldu. Enerjisa'nın güneş enerjisi kurulu gücü 24,1 MWp'ye (yıllık +%6) yükselirken, elektrikli araç şarj istasyon sayısı yıllık %106 artışla 1,030'a ulaştı. Enerjisa 1Ç23'te 3 milyar TL serbest nakit akışı elde etti. Buna göre, Ekonomik Net Borç 4Ç22'deki 15,2 milyar TL'den 1Ç23'te 12,6 milyar TL'ye geriledi. Buna göre, Net Finansal Borç/Faaliyet Gelirleri 1Ç23'te 0,5x'e geriledi (1Ç22'de 1,5x). Sonuçların ardından Şirket, Faaliyet Gelirleri için %30-%40'lık (YBBO) ve Baz Alınan Net Kar için %25-%35'lik (YBBO) olan orta vadeli (2022-2025) görünümünü korudu. Öte yandan şirket, 2023 beklentilerini de paylaştı. Buna göre yönetim, Faaliyet Gelirlerinin 20 milyar TL-24 milyar TL, Baz Alınan Net Karın 4,5 milyar TL-6,0 milyar TL, Düzenlenmiş Varlık Tabanının (DVT) 30 milyar TL-35 milyar TL ve Yatırım
  Harcamalarının 11 milyar TL – 15 milyar TL aralığında olmasını bekliyor. 2023 yılına ilişkin paylaşılan beklentiler, tahminlerimizle uyumludur. Konsensüs tahminlerinin altında bildirilen net kara rağmen, deprem kaynaklı gider olarak kaydedilen 780 milyon TL tutarındaki maliyetin yıl içinde karşılanması beklendiğinden piyasanın sonuçlara tepkisinin bugün nötr olmasını bekliyoruz. Sonuçların ardından hisseye ilişkin olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. ENJSA hisseleri için %80 yükseliş potansiyeline işaret eden 48 TL/hisse HF’miz ile Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz. 2023 tahminimize göre ENJSA, cazip olduğunu düşündüğümüz 1,9x FD / Operasyonel Gelir çarpanlarında işlem görmektedir.
  CIMSA – Cimsa 1Ç23'de piyasa beklentilerinin altında 252 milyon TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 323 milyon TL net kar; YF Bekl: 280 milyon TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 1Ç22’deki 102 milyon TL’ye kıyasla %102 artış göstermiştir. Şirketin satış gelirleri 1Ç23'de yıllık bazda %74 artarak 2,4 milyar TL olmuştur (Piyasa Bekl: 2,4 milyar TL; YF Bekl: 2,4 milyar TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç23'de 1Ç22’ye kıyasla %129 artışla 314 milyon TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 292 milyon TL; YF Bekl: 305 milyon TL) çeyreksel bazda ise %30 yükseliş göstermiştir. 1Ç23'de şirketin FAVÖK marjı 1Ç22'ye göre 3.2 puan artış göstererek %13,3 olmuştur. Bilanço tarafında, şirketin net borcu 1Ç23'te 1,09 milyar TL'ye yükseldi (4Ç22'de 188mn TL idi), buna bağlı olarak Net Borç/FAVÖK 0,8x'e yükseldi (4Ç22'de 0,2x). Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  CANTE – Çan2 Termik sermayesi bugün 320 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 480 milyon TL artışla 800 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 16,50 TL.
  EUPWR – Europower Enerji, TEİAŞ tarafından açılan ihalede 93,7 milyon TL bedelle en iyi teklifin verildiğini bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık %4,4’üne karşılık gelmekte.
  GESAN – Girişim Elektrik, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından açılan ihalede 41,3 milyon TL ile en iyi teklifin verildiğini bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık %1’ine karşılık gelmekte.
  HURGZ – Hürriyet Gazetecilik İstanbul Esenyurt’ta yer alan gayrimenkulünü Baykar Makine’ye 816,5 milyon TL tutarla satışının tamamlandığını bildirdi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  KLSYN – Koleksiyon Mobilya, pay geri alım programı çerçevesinde 2,71,-2,77 TL fiyat aralığından 135 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,19’a yükseldiği bildirildi.
  KOZAL – Koza Altın, pay geri alım programı çerçevesinde 16,84 TL fiyattan 2 milyon adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,15’e yükseldiği bildirildi.
  KRVGD – Kervan Gıda, pay geri alım programı çerçevesinde 14,33 TL fiyattan 128 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,94’e yükseldiğini bildirdi.
  PSGYO – Pasifik GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 5,23 TL fiyattan 150 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,04’e yükseldiğini bildirdi.

Yukarı