05.05.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Yusuf Keskin, 70.000 lot hisse senedinin Borsa’da işlem görmesi için MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • AKSGY: Şirket’in İstanbul-Kadıköy’de maliki bulunduğu arsada yapılacak olan Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın mekanik ve elektrik tesisat işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak işler için Promech Mekanik Elektrik İnşaat Tahh.Ltd. Şti 'nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve şirket ile Promech arasında sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
 • ANELE: Şirket, Proje ana yüklenicisi Kosifler Inşaat A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kavacık Showroom projesi elektrik ve mekanik işleri kapsamındaki; ısıtma soğutma tesisatları, havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, sismik tesisat ve otomasyon tesisat sistemleri işlerinin yapılmasına ilişkin 8 mn TL’lik anlaşma imzalamıştır. Proje kapsamında yapılacak çalışmalarının 2016 yılının son çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır.
 • ASELS: ASELSAN, Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.'den SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 9.72 mn Euro tutarında bir sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamında teslimatlar 2016 yılında gerçekleştirilecektir.
 • BAKAN: Şirket’in Anadolu Grup Enerji Yatırımları A.Ş.'ye iade edilen kojenerasyon elektrik üretim tesis ve teçhizatına ilişkin olarak, tesisin düşen üretim rakamları da göz önüne alınarak, tesisin satın alındığı tarih ile geri verildiği tarih arasındaki dönemde söz konusu tesisin değerinde bir artış yaşanmasının muhtemel olmadığı kanaatine varılmıştır.
 • BOSSA: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başına brüt 0,2079 TL (net 0,1767 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettü 2 Haziran’daki Genel Kurul’da görüşülecektir.
 • EKGYO: Şirket, "İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. Oturumunu Perşembe günü gerçekleştirecektir.
 • ERSU: Golden Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş, 0,96 – 1,02 TL fiyat aralığından 190 bin adet alış ve 50 bin adet satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %19,48’den %20’ye yükseltmiştir.
 • FINBN: Finansbank A.Ş.'nin tek başına doğrudan kontrolünün ve Finansbank A.Ş. kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Qatar National Bank S.A.Q. tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurulu onay vermiştir.
 • GENTS: Şirket daha önce genel kurulun onayladığı temettüyü sehven brüt 0,038 TL (net 0,0323 TL) olarak yazmış olup, düzeltmeyi brüt 0,04 TL (net 0,034 TL) şeklinde yapmıştır. Konu hakkında BİST - KAP - MKK nezdinde görüşme ve girişimlerde bulunulmuş. Toplam eksik brüt nakit temettü tutarı olan 190.000 TL işleyecek süreçlerin akabinde hak sahiplerine aktarılacaktır.
 • KNFRT: Şirket, 2015 yılında planlamaya aldığı ve 2.7 Milyon TL tutarındaki planlanan yatırımlarının tamamını gerçekleştirmiştir, teknik çalışmaları tamamlanan yatırımlar 2016 yılında devreye alınmıştır. Aynı şekilde 2016 sezonunda devreye girmek üzere 4.5 Milyon TL tutarında ilave yatırımlar ile Denizli fabrikasında enerji verimliliği, altyapı iyileştirme ve meyve işleme kapasitesi artışı sağlanacaktır.
 • KUYAS: Şirket’in yaptığı bedelli sermaye artırımından elde ettiği brüt 9.072.932 TL’lik nakit girişi %90’ı BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Binası ve Borsakule projeleri ile %5 Akalın/Kalamış porjesi ve %5 Hatipoğlu/Göztepe projesinde kullanılmıştır.
 • MGROS: Şirket, 7 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve Makedonya'da 1 adet Ramstore formatında toplam 25 adet satış mağazasının açılışını Nisan ayında gerçekleştirmiştir. 30 Nisan 2016 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.425 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 46 olmak üzere toplam 1.471'dir. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)
 • MMCAS: Canan Tümer, daha önce yaptığı pay alış satış işleminin sehven hatalı olarka gönderildiğini belirterek; 25.04.2016 tarihli menkul kıymet teminat sözleşmesi ile Kervansaray Verwaltungs Gmbh’tan teminat amaçlı olarak mülkiyeti devralınan MMCAS paylarının devriyle pay oranı %18,75 olmuş; söz konusu 2.5 mn lot payın 1.484.000 adedi 0,7-0,8 TL fiyat aralığında Borsa’da satılmış olup 1.016.000 adet kalan pay ile beraber pay oranı %7,61’e düşmüştür.
 • OTKAR: Şirket, İç Güvenlik Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan çeşitli tipte 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitimini kapsayan 64,8 Milyon Euro tutarındaki bir siparişi kesinleştirmiştir.
 • RYGYO: İstanbul-Sancaktepe’de bulunan toplam 29.100,37 m2 konut imarlı arsalar üzerine konut yapılması için SUR YAPI Endüstri San. ve Tic. A.Ş ile şirket arasında "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmıştır. İnşaat "Hasılat Paylaşımı" esasına göre, 2016 yılında başlayıp 30 ay içinde bitirilecektir.
 • SAHOL (CRFSA): Holding, 6,93 6,95 TL fiyat aralığından 56.968 TL nominal değerli CRFSA paylarının satış işlemini gerçekleştirilmiştir.
 • SERVE: Şirket yönetim kurulu kararı gereği Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) Merkez ve Altunizade Ticari Şubesi ile diğer tüm Şubelerine karşı her türlü doğmuş ve doğacak tüm borçların 2 mn TL’sine kadar olan anapara kısmı ve ile bu meblağa ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili olarak doğacak akdi faizler, gecikme faizleri, icra takip, yargılama giderleri ve temerrüt faizleri ve gider vergisini ve her türlü komisyon ve masrafları kapsamak üzere; İstanbul-Beşiktaş’ta yer alan 3 adet taşınmazın Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye ipotek verilmesine karar verilmiştir.
 • TCELL: Şirket, İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("İş Net") %100 hissesinin devralınmasına ilişkin görüşmelerin yapılması ve bu kapsamda bağlayıcı teklif verilmesi dahil gerekli iş ve işlemlerin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar vermiştir.
 • TSKB: Banka’nın ABD’de ihraç edeceği borçlanma araçları ile ilgili olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu/U.S. Securities and Exchange Commission("SEC") tarafından, 1940 Yatırım Şirketleri Yasası'nın/Investment Company Act of 1940("ICA") tüm hükümlerinden muaf olduğunun ilan edildiği ve konuyla ilgili olarak menfaat sahiplerinin 2 Mayıs 2016 tarihine kadar SEC'e itirazda bulunmamaları halinde, Bankanın ICA'nın tüm hükümlerine ilişkin muafiyeti kesinleşeceği duyurulmuştu. Söz konusu muafiyet kesinleşmiştir.
 • UYUM: Şirket, satma hakkı fiyatı güncellenmiş olup ilk satma hakkı başvuru tarihi olan 02.05.2016 tarihini izleyen -1ay içinde pay değeri tespiti amacıyla hazırlanacak değerleme raporunda belirlenen fiyat ile Makro Market A.Ş. tarafından pay alımının gerçekleştirildiği 27.04.2016 tarihinden önceki; otuz gün içinde Borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması : 3,8971TL, son altı ay içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 3,4195 TL, son bir yıl içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 3,4290 TL, son beş yıl içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 2,5562 TL fiyatları karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir.
 • YBTAS: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başına brüt 47,81 TL (net 40,64 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.
 • ZOREN: Kütahya İl Özel İdaresi, Mahkeme’nin Şirket lehine verdiği karar ile ilgili temyiz başvurusunda bulunmuştur.
Yukarı