Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TUPRS – TUPRS’ın net karı piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. TUPRS, enflasyon muhasebesi uygulanan 12 aylık finansal sonuçlarında 53,6 milyar TL net kar açıkladı. Enflasyon muhasebesi etkisi hariç olarak ise net kar 2023 yılında yaklaşık 55 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna göre 4Ç23'te konsensüs tahmini olan 12,2 milyar TL'nin oldukça üzerinde net kar elde edilmiş oldu. FAVÖK performansı da benzer şekilde 18,7 milyar TL olan son çeyrek piyasa beklentisinin üzerinde 22,1 milyar TL olarak kaydedildi (Enflasyon muhasebesi hariç). Ertelenmiş vergi gelirleri pozitif etkisinin yanı sıra, güçlü nakit pozisyonu üzerinden elde edilen finansa gelirler de net kara destek oldu. Şirketin net nakit pozisyonu yıl sonunda 63 milyar TL seviyesine yükseldi (Önceki çeyrek: 53 milyar TL). Şirket yönetimi 2024 yılı için paylaştığı beklentilerde ortalama 14 dolar/varil ürün karlılığı öngörüsü paylaştı, fakat bu kalem önceki yıllarda paylaşılan rafineri marjı ile karşılaştırılabilir değildir. Bizim tahminimiz paylaşılan 14 dolar/varil beklentinin rafineri marjı karşılığı yaklaşık 10-11 dolar/varil civarında olabileceği yönündedir (2023 yılı gerçekleşen 16 dolar/varil). Diğer yandan TUPRS 2023 yılı karından hisse başına brüt 10.38 TL ve toplamda 20 milyar TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayını sunma kararı aldı. 3 Nisan tarihinde gerçekleşmesi beklenen temettü dağıtımına göre temettü verimi %6,4 seviyesindedir. Şirket yönetimi yılın geri kalanında ikinci bir temettü dağıtımını değerlendirebileceklerini açıklamıştır. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  PGSUS – PGSUS 4Ç23'te konsensüs tahmini olan 1,85 milyar TL'nin üzerinde 11,9 milyar TL net kar açıkladı (yıllık +%186). Operasyonel sonuçlar piyasa beklentileriyle uyumlu olsa da, ertelenmiş vergi geliri (4Ç23'te +11,09 milyar TL ertelenmiş vergi geliri) bu çeyrekte bizim ve piyasa tahminlerinin sapmasına neden olmuştur. PGSUS'un toplam gelirleri 4Ç23'te beklentilere paralel olarak yıllık bazda %48,7 artarak 18,6 milyar TL (609 milyon Avro) olarak gerçekleşmiştir. Konsolide gelirler, geçen yıldan devam eden yüksek baz nedeniyle Avro bazında yıllık %10 azalmıştır. Yurtiçi ve Uluslararası tarifeli gelirler ise sırasıyla yıllık bazda -%6 ve -%18 azalmıştır. Öte yandan, yan gelirler 4Ç23'te yıllık bazda %3 artarak 198 milyon Avro'ya yükselmiştir. Dış hat yolcu birim geliri ve yolcu başına yan gelirler sırasıyla yıllık %28 ve %10 azalmıştır. Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda %8,8 azalarak 3,6 milyar TL (131mn EUR) olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4Ç23'te geçen yılın aynı dönemindeki %34,1'e kıyasla %21,5 olarak gerçekleşmiştir. Birim maliyet tarafında, Arz edilen koltuk (AKK) başına birim giderler yıllık bazda -%5 azalırken, arz edilen koltuk (AKK) başına yakıt dışı birim giderler 4Ç22'ye kıyasla yatay seyretmiştir. PGSUS'un düzeltilmiş net borç (Uçak alımları kaynaklı ön ödemeler/2 dahil) pozisyonu 3Ç23'teki 2 milyar Avro seviyesinden 4Ç23'te 2,4 milyar Avro'ya yükselmiştir. 2023 yılı itibariyle PGSUS'un toplam filo büyüklüğü 110 uçağa ulaşırken, 2024 yılı sonunda filo büyüklüğünün 118 uçak olması planlanıyor. Sonuçların ardından şirket 2024 yılı beklentilerini de paylaştı. Buna göre yönetim, %10-%12 AKK büyümesi beklerken, birim yolcu gelirleri için yatay bir trend öngörüyor. Yolcu başına yan gelir büyümesi ve yakıt dışı birim giderler değişiminin 2024T'de orta ila yüksek tek haneli aralığında olması beklenmektedir. Tahminlerimiz genel olarak şirketin beklentileriyle uyumludur. Net kârdaki sapma ertelenmiş vergi geliri kaleminden kaynaklandığı için bugün sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Şirket bugün Türkiye saati ile 17:00'de sonuçlara ilişkin konferans gerçekleştirecek.
  SISE – SISE 2023 yılı net karını 17,1 milyar TL olarak açıkladı. SISE, enflasyon muhasebesi uygulanan 12 aylık finansal sonuçlarında 17,1 milyar TL net kar açıkladı. Enflasyon muhasebesi öncesi 9 aylık net kar 13,3 milyar TL seviyesindeydi ve 12 aylık net kar beklentisi ise yaklaşık 20 milyar TL seviyesindeydi. Enflasyon muhasebesi etkisiyle artan amortisman gideri net kar üzerinden baskılayıcı etki kurarken, stokların enflasyona göre endekslenmesi sonucu olarak da faaliyet kar marjlarında düşüş gözlendi. FAVÖK performansı 2023 yılı 12 aylık sonuçlarda 20,7 milyar TL oldu ve FAVÖK marjı %16,4 olarak kaydedildi (9 aylık enflasyon muhasebesi öncesi FAVÖK marjı %21,5 seviyesindeydi). 2023 yılında uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı yüzde 60 oldu (2022 yılı %59). Şişecam 2023 yılı boyunca 5,2 milyon ton cam ve 4,7 milyon ton soda külü üretimi gerçekleştirdi (2022 yılı 5,8 milyon ton cam ve 4,9 milyon ton soda külü). Şirketin net borç pozisyonu yıl sonunda 40 milyar TL seviyesine yükseldi (Önceki çeyrek: 36 milyar TL). Diğer yandan SISE 2023 yılı karından hisse başına brüt 0.7182 TL ve toplamda 2,2 milyar TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayını sunma kararı aldı. 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenen temettü dağıtımına göre temettü verimi %1,4 seviyesindedir. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz. 5 Mart 2024 KAP Haberleri
  IZMDC – İzmir Demir Çelik, uzun vadeli stratejik hedefleri çerçevesinde gemi faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildiğini bildirdi. Şirket söz konusu gemilerini ise toplamda 23 milyon Dolar bedelle satmaya karar verdi.
  KBORU – Kuzey Boru, Güney Kore, Norveç ve Romanya'da yerleşik şirketler ile 1,9 milyon Euro tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/12A dönemi hasılatının %3,2’sine karşılık gelmekte.
  KLSYN – Koleksiyon Mobilya, yurtiçindeki bir müşterisi ile 1,8 milyon Euro tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %7,8’ine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  NTHOL – Net Holding, pay geri alım programı çerçevesinde aldığı, 31 Mart’ta itfa süresi dolacak olan 18 milyon adet, 30 Nisan’da itfa süresi dolacak olan 2,08 milyon adet ve 27 Haziran’da itfa süresi dolacak olan 200 bin adet payın 30 Haziran 2024’e kadar ek süre talep edileceğini bildirdi.
  EREGL – Ereğli Demir ve Çelik, pay geri alım programı çerçevesinde 46,16 TL fiyattan 6,5 milyon adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,65’e yükseldiğini bildirdi.
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 13,69 TL fiyattan 300 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,42’ye yükseldiği bildirildi.
  GEDIK – Gedik Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 15,0 TL fiyattan 65 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,14’e yükseldiği bildirildi.
  MAGEN – Margün Enerji, pay geri alım programı kapsamında 15,93 TL fiyattan 579 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %8,98’e yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  MOGAN – Mogan Enerji payları 7 Mart itibariyle 11,33 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  AYCES & KRONT – VBTS kapsamında AYCES ve KRONT payları 05/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  CMENT – VBTS kapsamında CMENT payları 05/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  AKSA – Aksa Akrilik, 3 Nisan’da pay başına brüt 5,0 TL temettü ödeme kararı alındığını bildirdi. Temettü verimi %4,8.
  CEMTS – Çemtaş Çelik, 29 Nisan’da pay başına brüt 0,15 TL temettü ödeme kararı alındığını bildirdi. Temettü verimi %1,2.
  SISE – Şişe Cam, 31 Mayıs’ta pay başına brüt 0,72 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,4.
  TOASO – Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere hisse başına brüt 20TL olacak şekilde nakit temettü dağıtım kararı alındı. Temettü verimi net 7% seviyesinde olup, ödemenin 8 Nisan tarihinde yapılması beklenmektedir. Şirket likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar vermiştir.
  TUPRS – Tüpraş, 3 Nisan’da pay başına brüt 10,4 TL temettü ödeme kararı alındığını bildirdi. Temettü verimi %6,4

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı